02:00 ICT Chủ nhật, 21/07/2024
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Chuỗi đào tạo "TPM Green Belt - Bảo trì năng suất tổng thể"

Thứ năm - 18/01/2024 14:51 - 269
  Chia sẻ:
ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại Việt Nam - Chuỗi đào tạo "TPM Green Belt - Bảo Trì Năng Suất Tổng Thể" do P&Q Solutions tổ chức. Đây là một khóa học hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng quản lý và bảo trì thiết bị sản xuất, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo chất lượng.
1. Tổng quan về chương trình đào tạo

TPM là từ viết tắt của Total Productive Maintenance, hay còn được gọi là bảo trì hoặc duy trì năng suất toàn diện. Đây là một hệ thống quản lý việc sử dụng và bảo trì đối với các thiết bị trong môi trường sản xuất.

Mục tiêu chính của việc triển khai TPM là tối ưu hóa hiệu suất và thời gian hoạt động của máy móc và thiết bị. Trong cùng một vòng đời sản phẩm, các thiết bị được tác động bởi TPM sẽ sản xuất được nhiều số lượng gỗ nhiều hơn và máy móc sẽ lâu hỏng hơn rất nhiều so với những máy không được quản lý.

Doanh nghiệp sản xuất cần DỪNG NGAY thực hành "chữa cháy" trong quản lý thiết bị. "CHỮA CHÁY" quá nhiều thể hiện rõ sự thiếu hụt trong chiến lược quản lý và duy trì thiết bị. "CHỮA CHÁY" chỉ giải quyết các vấn đề một cách tạm thời, ngay lập tức để khắc phục tình hình, KHÔNG PHẢI phương pháp chính để quản lý và duy trì hiệu suất thiết bị.

Thay vào đó, doanh nghiệp nên tập trung triển khai TPM, bởi TPM được coi như là phương pháp đảm bảo "Sức khỏe" cho nhà máy, máy móc, thiết bị. Sự yếu kém trong quản lý thiết bị sẽ dẫn đến
tăng Chi phí đầu tư & Khấu hao thiết bị - Chi phí năng lượng - Chi phí nhân công - Tổn hao nguyên liệu - Tai nạn lao động - Ô nhiễm môi trường.

Chuỗi đào tạo "TPM Green Belt - Bảo trì năng suất tổng thể" của P&Q Solutions sẽ giúp các doanh nghiệp 
nâng cao hiệu quả trong quản lý thiết bị, hướng tới mục tiêu 4 KHÔNG: KHÔNG có sự cố dừng máy - KHÔNG phế phẩm - KHÔNG hao hụt - KHÔNG tai nạn.2. Đối tượng tham gia

Chuỗi đào tạo "TPM Green Belt - Bảo trì năng suất tổng thể" phù hợp với:
- Lãnh đạo Doanh nghiệp
- Giám đốc sản xuất
- Quản đốc xưởng sản xuất
- Các trưởng phòng Kỹ thuật, Bảo trì, Cơ điện


3. Mục tiêu khóa đào tạo

Chuỗi đào tạo "TPM Green Belt - Bảo trì năng suất tổng thể" hướng đến mục tiêu:
-
Giảm thiếu sót & sự cố thiết bị
Dễ dàng theo dõi và cải thiện chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị
Quản lý rủi ro, giảm nguy cơ tai nạn lao động liên quan đến thiết bị
Đảm bảo hoạt động liên tục của Thiết bị/Dây chuyền sản xuất, tránh gián đoạn
Đảm bảo chất lượng sản phẩm

4. Nội dung đào tạo

TT Thời gian Schedule Nội dung                                                                                                                Contents  
Ngày thứ nhất – Tổng quan / Training day 1 - Overview
 1.  
08:30 - 09:00
 • Khai mạc / Opening
 • Tổng quan về Khóa học / Course Overview
 
 1.  
09:00 - 16:30 Tổng quan về Bảo trì năng suất tổng thể (TPM) / Overview of Total Productivity Maintenance
 • Tại sao ta cần thực hiện TPM / Why do we need to implement TPM
 • TPM là gì; Các đặc trưng của TPM / What does TPM mean; Features of TPM
 • Tổn thất, chi phí và hiệu quả trong quản lý thiết bị / Losses, costs and efficiencies in equipment management
 • Giới thiệu 8 trụ cột của TPM/ Introducing the 8 pillars of TPM
 • Một số công ty đã áp dụng TPM / Case study TPM
 
 1.  
16:30 - 17:30 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 01 / Instruction on Homework after training day 01  
Ngày thứ hai - AM / Training day 2 - AM
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 01 / Presentation & Review of Homework after training day 01  
 1.  
09:30 - 16:30 Trụ cột Bảo dưỡng thiết bị tự quản (AM)/ Pillars Autonomous Maintenance
 • Giới thiệu trụ cột AM / Introduce AM pillar
 • AM bước 1, 2, 3 / Step 1, 2, 3 of AM pillar
 • AM bước 4, 5, 6, 7 / Step 4, 5, 6, 7 of AM pillar
 • Quản lý và điều hành chương trình AM / Management and administration of AM
 
 1.  
16:30 - 17:30 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo ngày 02 / Instruction on Homework after training day 02  
Ngày thứ ba - PM/ Training day 3 - PM
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 02 / Presentation & Review of Homework after training day 02  
 1.  
09:30 - 16:30 Trụ cột Bảo dưỡng theo kế hoạch (PM) / Pillars Planned Maintenance
 • Giới thiệu trụ cột PM / Introduce PM pillar
 • Vai trò của Bộ phận vận hành và Bộ phận bảo trì/ Roles of operators and maintainers
 • Các hoạt động hướng tới "Không sai hỏng"/ Activities towards "No Failure"
 • Kế hoạch Bảo trì; Ngân sách bảo trì; Quản lý phụ tùng thay thế / Maintenance Plan; Maintenance budget; Spare parts management
 
 1.  
16:30 - 17:30 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 03 / Instruction on Homework after training day 03  
Ngày thứ tư - FI/ Training day 4 - FI
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 03 / Presentation & Review of Homework after training day 03  
 1.  
09:30 - 16:30 Trụ cột Cải tiến tập trung (FI) / Pillar of Focused Improvement
 • Giới thiệu về trụ cột FI / Introduce FI pillar
 • Xác định các tổn thất (16 loại tổn thất)/ Determination losses (16 types of losses)
 • 10 bước thực hiện trụ cột FI / 10 steps to implement the FI pillar
 • Liên kết của trụ cột FI đến các trụ cột khác / Relationship of FI pillar to other pillars
 
 1.  
16:30 - 17:30 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 04 / Instruction on Homework after training day 04  
Ngày thứ năm – T&E/ Training day 5 – T&E
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 04 / Presentation & Review of Homework after training day 04  
 1.  
09:30 - 16:30 Trụ cột Đào tạo & Huấn luyện trong quản lý thiết bị - T&E / Education & Training Pillar
 • Giới thiệu về trụ cột T&E / Introduce T&E pillar
 • Các kỹ năng cần có đối với người vận hành; người bảo trì / Skills required for operators; Maintainer
 • 6 bước khởi động trụ cột T&E / 6 kick off steps of T&E
 • Đào tạo nâng cấp cho người vận hành và người bảo trì / Upgrade training for operators and maintainers
 
 1.  
16:30 - 17:30 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 05 / Instruction on Homework after training day 05  
Ngày thứ sáu - QM/ Training day 6 - QM
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 05 / Presentation & Review of Homework after training day 05  
 1.  
09:30 - 16:30 Trụ cột Bảo trì cho chất lượng sản phẩm (QM) / Pillar of Qualtiy Maintenance
 • Giới thiệu về trụ cột QM / Introduce QM pillar
 • Các chủ đề cơ bản của QM / Basic concept of QM
 • Các điều kiện tiên quyết để thúc đẩy QM / Preconditions for Promoting QM
 • 10 bước thực hiện trụ cột QM / How to kick off QM (10 steps)
 
 1.  
16:30 - 17:30 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 06 / Instruction on Homework after training day 06  
Ngày thứ bảy - HSE/ Training day 7 - HSE
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 06 / Presentation & Review of Homework after training day 06  
 1.  
09:30 - 16:30 Trụ cột Quản lý thiết bị về An toàn, Sức khỏe Môi trường (SHE) / Safety, Health and Environment Pillar
 • Giới thiệu chung về HSE / Introduce HSE  pillar
 • Tam giác hoạt động An toàn: Thiết kế - Vận hành - Bảo trì / Safety Triangle: Design - Operation - Maintenance
 • Các hoạt động An Toàn (An toàn về Điện; Khí nén, Không gian hẹp, khu vực làm việc nhiệt độ cao, làm việc trên cao, lưu thông trong nhà máy, Xe nâng, An toàn máy, An toàn PCCC, Vật liệu nguy hiểm, nguồn năng lượng nguy hiểm, tai nghe, đường hô hấp, Sơ cứu) / Safety Activities
 • Các bước thực hiện trụ cột SHE / Steps to implement the SHE pillar
 
 1.  
16:30 - 17:30 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 07 / Instruction on Homework after training day 07  
Ngày thứ tám – TPM Office/ Training day 8 – TPM Office
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 07 / Presentation & Review of Homework after training day 07  
 1.  
09:30 - 16:30 Trụ cột TPM trong khối hành chính (TPM Office)
 • 5S tại khối Hành chính / 5S Office
 • Các tổn thất trong hoạt động Hành chính / Losses in Administrative Activities
 • 3 hoạt động TPM Hành chính / 3 activities in TPM Office
 • Chỉ tiêu TPM cho khối Hành chính / TPM targets for the Administration sector.
 
 1.  
16:30 - 17:30 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 08 / Instruction on Homework after training day 08
 
 
Ngày thứ chín - EEM/ Training day 9 - EEM
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 08 / Presentation & Review of Homework after training day 08  
 1.  
09:30 - 16:30 Trụ cột Quản lý thiết bị sớm (EEM)/ Early Equipment Management Pillar
 • Các hoạt động kiểm soát ban đầu / Initial control activities
 • Cách tiếp cận theo chi phí vòng đời / Life cycle costing Approach
 • 4 bước khởi động trụ cột EEM / 4 kick off step EEM
 • Các hoạt động EEM với sản phẩm; và EEM với Thiết bị / EEM activities with products; and EEM with Equipments
 
 1.  
16:30 - 17:30 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 09 / Instruction on Homework after training day 09  
Ngày thứ mười – TPM toàn Doanh nghiệp/ Training day 10 - Enterprise-wide
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 09 / Presentation & Review of Homework after training day 09  
 1.  
09:30 - 16:30 Thực hành TPM toàn doanh nghiệp / Enterprise-wide TPM practices
 • Kế hoạch, Mục tiêu TPM / TPM Plan, Objectives, Implementation Organization
 • Thiết lập chương trình và cơ cấu tổ chức TPM / TPM program setup and organizational structure
 • Đào tạo TPM và Thực hành TPM tại khu vực thí điểm / TPM Training; and TPM Practice in the pilot area
 • Thiết lập chỉ tiêu & lập kế hoạch tổng thề / Targets Setting & General Planning
 • Công bố chương trình thực hiện TPM; và Thực hiện TPM / Announcing the TPM implementation program; and Implement TPM
 
 1.  
16:30 - 17:30 Bài kiểm tra kết thúc khóa đào tạo / Course final examination  

5. Thời gian đào tạo: 24/01/2024 - 03/04/2024

6. Thời lượng đào tạo: 10 ngày

7. Hình thức đào tạo: Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

8. Học phí: 15.000.000 VND

ƯU ĐÃI:
- Giảm 50% học phí khi đăng ký tham gia đào tạo từ 02 người trở lên

- Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa đào tạo

9. Thông tin liên hệ:

Ms. Thu Trang - SĐT: 
0901 765 218, Email: thutrang@pnq.com.vn
Ms. Bùi Huệ - SĐT: 
0904 606 995, Email: buihue@pnq.com.vn
Ms. Thùy Linh - SĐT: 
0961 514 098, Email: thuylinh@pnq.com.vn

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Nguồn tin: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube