13:08 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » DỊCH VỤ TƯ VẤN LEAN & KAIZEN

Tư vấn và Huấn luyện Quản lý hiện trường sản xuất

Thứ ba - 02/02/2016 15:03 - 6299
  Chia sẻ:
Dịch vụ đào tạo Quản lý hiện trường sản xuất của P&Q Solutions được phát triển và thực hiện nhằm mục đích cung cấp cho các nhân sự tham gia quản lý và giám sát hiện trường sản xuất một khuôn khổ đẩy đủ về các kiến thức, thực hành và kỹ năng cần thiết để có thể triển khai một cách hiệu quả các nhiệm vụ của mình, tương ứng với những lĩnh vực cơ bản của quản lý hiện trường sản xuất. Theo đuổi các nguyên lý của Quản trị tinh gọn, Chương trình đào tạo được kết hợp các nội dung về lý thuyết, thảo luận tình huống và thực hành trong điều kiện thực tế của Nhà máy nhằm tăng cường khả năng ứng dụng của học viên sau khi tham gia đào tạo.
A. ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SẢN XUẤT
1. Giới thiệu chung
 • Trong nhà máy sản xuất, đội ngũ quản lý và giám sát sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện các mục tiêu về chất lượng, an toàn, tiến độ, chi phí sản xuất thông qua chức năng đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, phát triển nhân sự và cải tiến liên tục.
 • Dịch vụ đào tạo Quản lý sản xuất do P&Q Solutions được phát triển và thực hiện nhằm mục đích cung cấp cho các nhân sự tham gia quản lý và giám sát sản xuất một khuôn khổ đẩy đủ về các kiến thức, thực hành và kỹ năng cần thiết để có thể triển khai một cách hiệu quả các nhiệm vụ của mình, tương ứng với những lĩnh vực cơ bản của quản lý sản xuất.
 • Chương trình đào tạo được kết hợp các nội dung về lý thuyết, thảo luận tình huống và thực hành trong điều kiện thực tế của Nhà máy nhằm tăng cường khả năng ứng dụng của học viên sau khi tham gia đào tạo.
2. Đối tượng học viên mục tiêu
 • Đối tượng chính của khóa đào tạo là các cán bộ quản lý cấp tổ, đội, ca sản xuất; các quản đốc xưởng; và nhân viên kỹ thuật/chất lượng tham gia giám sát sản xuất.
3. Thời gian đào tạo
 • 0,5 – 01 ngày khảo sát thực trạng.
 • 04 – 06 ngày đào tạo và thực hành.
(Các ngày đào tạo nên được bố trí không liên tục để tao điều kiện cho học viên có cơ hội liên hệ thực tế sản xuất và thực hành tại bộ phận của mình trước khi được đào tạo những nội dung tiếp theo).
4. Nội dung đào tạo
- Khảo sát thực trạng quản lý sản xuất trước đào tạo:
 • Sơ đồ tổ chức & Phân công trách nhiệm,
 • Hệ thống đánh giá và Báo cáo trong quản lý sản xuất,
 • Quy trình điều hành và quản lý sản xuất,
 • Hiện trường sản xuất và thiết bị.

- Tổng quan về quản lý Nhà máy sản xuất:

 • Trò chơi tập thể giới thiệu hoạt động tổ chức sản xuất,
 • Các yếu tố cơ bản trong mô hình hoạt động của một Nhà máy sản xuất,
 • Các lĩnh vực trong Quản lý Nhà máy sản xuất,
 • Triển khai chức năng và Tổ chức của một Nhà máy sản xuất.

- Vai trò & Phương thức tổ hức của hoạt động Quản lý sản xuất:

 • Thảo luận về các công việc Quản lý sản xuất thực tế,
 • Các vai trò & chức năng của Quản lý sản xuất,
 • Cơ cấu bộ máy thực hiện Quản lý sản xuất & Phân công trách nhiệm.

- Quản lý kế hoạch sản xuất: Quá trình và các thách thức:

 • Thảo luận tình huống thức tế về Kế hoạch sản xuất,
 • Nhiệm vụ & Đối  tượng của hoạt động Quản lý Kế hoạch sản xuất,
 • Các lãng phí trong sản xuất & Thách thức với Quản lý Kế hoạch sản xuất,
 • Tiếp cận & các công cụ trong Quản lý sản xuất cho mục đích đảm bảo Kế hoạch.

- Triển khai 5S và Kiểm soát trực quan trong Quản lý sản xuất:

 • Khái niệm, nguyên tắc và thực hành 5S,
 • Khái niêm, nguyên tắc và thực hành Kiểm soát trự quan,

- Quản lý thiết bị trong Quản lý sản xuất:

 • Các tổn thất trong vận hành thiết bị và Hiệu suất năng suất tổng thể (OEE),
 • Phương thức tổ chức & các thực hành quản lý thiết bị sản xuất,

- Hướng dẫn thực hành tại khu vực lựa chọn thực hành mẫu:

 • Hướng dẫn thiết lập Tiêu chuẩn thực hiện & Bảng kiểm tra 5S /Kiểm soát trực quan.
 • Hướng dẫn đánh giá và triển khai các giải pháp quản lý thiết bị tại khu vự thực hành mẫu mẫu.

- Quản lý chất lượng trong sản xuất:

 • Chất lượng trong sản xuất và các yếu tố liên quan,
 • Quản lý theo tiêu chuẩn vận hành, công việc tiêu chuẩn và Biểu đồ kiểm soát,
 • Ghi chép, xử lý phát sinh và tổng hợp vấn đề chất lượng trong sản xuất.
 • Hướng dẫn thiết lập Tiêu chuẩn vận hành, Công việc tiêu chuẩn & Biểu đồ kiểm soát cho khu vực thực hành mẫu.

- Phương pháp xử lý các vấn đề phát sinh:

 • Tiếp cận và nguyên tắc trong xử lý các vấn đề phát sinh,
 • Ứng dụng công cụ Biểu đồ nhân quả và 5 Why trong tìm kiếm nguyên nhân gốc và đào tạo công nhân,
 • Hướng dẫn thực hành xử lý các vấn đề phát sinh trong sản xuất: xem xét tình huống, phân tích nguyên nhân, phát triển đối sách, xác định kế hoạch và chỉ tiêu theo dõi/đánh giá.

- Quản lý an toàn trong sản xuất:

 • Tiếp cận và các nguyên tắc quản lý an toàn trong sản xuất,
 • Ứng dụng HIRARC trong quản lý an toàn,
 • Kiểm tra an toàn và đối sách xử lý.
 • Hướng dẫn thực hành triển khai HIRARC và lập Bảng kiểm tra an toàn cho khu vực thực hành mẫu.

- Quản lý nhân sự sản xuất:

 • Các nội dung công tác nhân sự trong Quản lý sản xuất,
 • Phân tích nhu cầu hoạch, định năng lực và đào tạo nhân sự sản xuất,
 • Lãnh đạo và quản lý tổ sản xuất.
 • Thực hành phân tích nhu cầu năng lực và lập kế hoạch đào tạo kỹ năng cho khu vực thực hành mẫu.

- Trao đổi thông tin và Báo cáo trong Quản lý sản xuất:

 • Đối tượng và nguyên tắc trao đổi thông tin và báo cáo trong quản lý sản xuất,
 • Nội dung và yêu cầu trong báo cáo Quản lý sản xuất,
 • Một số công cụ biểu diễn trực quan trong báo cáo,
 • Ứng dụng nguyên tắc Báo cáo A3 trong Quản lý sản xuất.
 • Hướng dẫn thực hành báo cáo định  kỳ và báo cáo bất thường cho khu vực thực hành mẫu.

- Tổng hợp một ngày làm việc của Quản lý sản xuất:

 • Các công việc đầu ca sản xuất,
 • Các công việc trong ca sản xuất,
 • Các công việc cuối và sau ca sản xuất.
 • Thực hành lập Checklist công việc cho Tổ trưởng tại khu vực thực hành mẫu.

- Làm bài kiểm tra kết thúc khóa đào tạo
B. TƯ VẤN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Khi có yêu cầu của khách hàng và tùy theo điều kiện thực tế trong từng trường hợp, P&Q Solutions cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng dẫn triển khai cho các lĩnh vực và nội dung cụ thể của hoạt động Quản lý sản xuất. Các dịch vụ tư vấn, hướng dẫn này, với phạm vi cho một phạm vi mẫu hay toàn nhà máy, có thể bao gồm:

 • Triển khai 5S, 3D và quản lý trực quan,
 • Xây dựng, kiện toàn và vận hành hệ thống sơ đồ quá trình, kế hoạch kiểm soát, tiêu chuẩn công việc,
 • Xây dựng, kiện toàn và vận hành hệ thống hướng dẫn vận hành thiết bị, bảng thông số tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kiểm tra/vệ sinh/bảo dưỡng thường xuyên với thiết bị,
 • Xây dựng, kiện toàn và vận hành hệ thống kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê (biểu đồ kiểm soát), thực hành giải quyết vấn đề,
 • Xây dựng, kiện toàn và vận hành hệ thống báo cáo sản xuất, tổ chức họp sản xuất,
 • Xây dựng, kiện toàn và vận hành hệ thống ma trận kỹ năng và phân tích nhu cầu, hoặc định năng lực nhân sự sản xuất,
 • Khảo sát xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, phát triển các biện pháp kiểm soát rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

LIÊN HỆ VÀ ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT
Quý Khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ với P&Q Solutions để được cung cấp dịch vụ khảo sát nhanh miễn phí về thực trạng và nhu cầu đào tạo, phát triển nhân sự sản xuất của Nhà máy.

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube