03:10 ICT Chủ nhật, 21/07/2024
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Đào tạo ISO - Các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế

Thứ ba - 02/02/2016 16:45 - 8928
    Chia sẻ:
Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Hệ thống quản lý và năng suất chất lượng, P & Q Solutions luôn ưu tiên phát triển và hoàn thiện các dịch vụ đào tạo phong phú về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện ...

ĐÀO TẠO ISO 9000/QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

STT

THÔNG TIN VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

01

Khóa đào tạo: Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng dành cho lãnh đạo doanh nghiệp Mã số: QT01
Đối tượng: Ban lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng ban của đơn vị Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Giới thiệu các lợi ích, cách tiếp cận của ISO 9000 với quản lý chất lượng; phương pháp triển khai dự án ISO 9000; và yêu cầu đối với vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong triển khai ISO 9000 Loại hình: C
DOWNLOAD

02

Khóa đào tạo: Nhận thức chung và diễn giải tiêu chuẩn iso 9001: 2008 Mã số: QT02
Đối tượng: Ban lãnh đạo, các nhân sự trong ban ISO, trưởng/phó các bộ phận Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên các hiểu biết cơ bản về khái niệm, sự cần thiết, mô hình sử dụng cho việc quản lý chất lượng và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Loại hình: C
DOWNLOAD

03

Khóa đào tạo: Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo iso 9001: 2008 Mã số: QT03
Đối tượng: Các chuyên gia đánh giá nội bộ hoặc nhân sự sẽ là chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng Thời gian: 2,3 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niêm cơ bản và các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; các bước của đánh giá nội bộ bao gồm: lập kế hoạch, chuẩn bị đánh giá, tiến hành đánh giá, báo cáo đánh giá và các hoạt động theo dõi tiếp theo. Loại hình: P, C
DOWNLOAD 2DAY DOWNLOAD 3DAY

04

Khóa đào tạo: Nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá nội bộ theo iso 9001:2008 Mã số: QT04
Đối tượng: Các nhân sự đã ĐƯỢC ĐÀO TẠO và CÓ KINH NGHIỆM đánh giá nội bộ Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức của các đánh giá viên nội bộ về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động đánh giá nội bộ và cung cấp cho học viên các phương pháp, kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện, kiểm soát các yếu tố này trong quá trình hoạch định, chuẩn bị, thực hiện đánh giá nội bộ và theo dõi sau đánh giá nội bộ. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

05

Khóa đào tạo: Nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ quản lý hệ thống quản lý chất lượng Mã số: QT05
Đối tượng: Các lãnh đạo doanh nghiệp, Các đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR), Thư ký/Điều phối viên chất lượng/ISO Thời gian: 3 ngày
Mục đích: Nâng cao năng lực đội ngũ Thư ký ISO/Điều phối viên ISO đảm bảo việc xây dựng, tổ chức thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng một cách hiệu quả. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

06

Khóa đào tạo: Nâng cao nghiệp vụ Thường trực ISO của các đơn vị HCNN trong duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Mã số: QT06
Đối tượng: Khóa đào tạo được thiết kế và triển khai nhằm cung cấp cho các cán bộ Thường trực ISO trong đơn vị HCNN nắm bắt được các YÊU CẦUPHƯƠNG PHÁP triển khai một cách hiệu quả những công việc cần thiết cho việc DUY TRÌ tốt, CẢI TIẾN HTQLCL trong các đơn vị HCNN. Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Giới thiệu các lợi ích, cách tiếp cận của ISO 9000 với quản lý chất lượng; phương pháp triển khai dự án ISO 9000; và yêu cầu đối với vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong triển khai ISO 9000 Loại hình: P, C
DOWNLOAD

07

Khóa đào tạo: Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng Mã số: QT07
Đối tượng: Nhân viên quản lý/đảm bảo chất lượng, cán bộ quản lý chất lượng của các bộ phận, kế toán quản trị Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Giới thiệu, phân loại và xác định các chi phí chất lượng từ đó theo dõi, đo lường và đề xuất các biện pháp nhằm quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

08

Khóa đào tạo: Theo dõi và đo lượng thỏa mãn khách hàng Mã số: QT08
Đối tượng: Cán bộ quản lý kinh doanh, Cán bộ quản lý chất lượng Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Giới thiệu và hướng dẫn các học viên áp dụng các mô hình, phương pháp, công cụ và các kỹ năng cần thiết để xác định, theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng nhằm mục đích xác định, nắm bắt, thực hiện các cơ hội nhằm cải tiến hoạt động quản lý chất lượng nói chung và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng nói riêng. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

09

Khóa đào tạo: Quản lý chất lượng theo mục tiêu Mã số: QT09
Đối tượng: QMR, Thư ký ISO và các cán bộ quản lý Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Giới thiệu cho học viên các khái niệm và vai trò của Mục tiêu chất lượng trong việc triển khai chiến lược sản xuất kinh doanh và chính sách chất lượng; hình thành cơ sở cho hoạt động kiểm soát và đánh giá chất lượng hoạt động. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

10

Khóa đào tạo: Hướng dẫn áp dụng các công cụ kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê Mã số: QT10
Đối tượng: Cán bộ kiểm tra chất lượng và đảm bảo chất lượng Thời gian: 3 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thống kê số liệu và cách thức mà các công cụ thống kê được sử dụng trong việc kiểm soát chất lượng Loại hình: P, C
DOWNLOAD

11

Khóa đào tạo: Thiết lập và triển khai hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động chất lượng Mã số: QT11
Đối tượng: Nhân viên quản lý các bộ phận, quản lý chất lượng Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Giới thiệu cho học viên cách thức triển khai Hệ thống chỉ số chất lượng; phương pháp theo dõi, đo lường và phân tích chỉ số chất lượng. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

12

Khóa đào tạo: Tổng quan về quản lý chất lượng toàn diện - TQM Mã số: QT12
Đối tượng: Ban lãnh đạo đơn vị, cán bộ phụ trách các phòng ban của đơn vị Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niêm cơ bản và các nguyên tắc quản lý chất lượng toàn diện; chiến lược và lộ trình triển khai TQM. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

13

Khóa đào tạo: Phân tích tình trạng sai lỗi và tác động của sai lỗi - FMEA Mã số: QT13
Đối tượng: Nhân viên quản lý/đảm bảo chất lượng, cán bộ quản lý chất lượng của các bộ phận Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những kiến thức cho việc phân tích các phương thức xảy ra sai lỗi và ảnh hưởng của sai lỗi; lợi ích và ứng dụng của FMEA trong việc xác định, phân loại sai lỗi và loại trừ các nguyên nhân gây sai lỗi. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

14

Khóa đào tạo: Cập nhật đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015 Mã số: QT14
Đối tượng: Các đánh giá viên nội bộ đã hoàn thành chương trình đào tạo đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2008 Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Cung cấp và thảo luận với các học viên các nội dung về: 1. Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001 trong phiên bản năm 2015 về Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu; 2. Diễn giải và Phân tích các ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU MỚI tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các YÊU CẦU MỚI/THAY ĐỔI; 3. Cách thức tiếp cận, và phương pháp đánh giá mức độ thực hiện với các Điều khoản mới, yêu cầu mới/thay đổi của ISO 9001:2015. Kết thúc khóa đào tạo và hoàn thành đạt yêu cầu bài kiểm tra cuối khóa, các thành viên tham gia được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo Chuyển đổi Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

15

Khóa đào tạo: Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Mã số: QT15
Đối tượng: (1) Các đánh giá viên nội bộ hoặc nhân sự sẽ là đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL);(2) Thư ký / thường trực ISO và nhân sự quản lý HTQLCL. Thời gian: 3 ngày
Mục đích: Cung cấp các khái niệm, nguyên tắc và yêu cầu của ISO 9001:2015 cùng với kiến thức và khả năng thực hành trình tự, phương pháp, kỹ năng cho hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015 thông qua sự kết hợp hiệu quả giữa bài giảng lý thuyết, thảo luận phân tích tình huống và bài tập thực hành đánh giá. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

Ghi chú: Ký hiệu của loại hình đào tạo P – đào tạo tập trung, C – đào tạo cho từng Công ty.

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube