11:50 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » DỊCH VỤ TƯ VẤN ISO

Tư vấn Phòng thử nghiệm và Hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025

Thứ ba - 02/02/2016 09:16 - 7787
  Chia sẻ:
ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế (do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế - ISO – và Hội đồng Điện, Điện tử Quốc tế - IEC) ban hành để qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu chung về hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở của ISO 9001 và các yêu cầu về kỹ thuật theo đặc thù của lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn. P&Q SOLUTIONS trân trọng giới thiệu dịch vụ tư vấn ISO/IEC 17025, gồm các nội dung...
I. ISO/IEC 17025 LÀ GÌ?

1. ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế (do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế - ISO – và Hội đồng Điện, Điện tử Quốc tế - IEC) ban hành để qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu chung về hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở của ISO 9001 và các yêu cầu về kỹ thuật theo đặc thù của lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn.
2. Áp dụng đối với tất cả các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn mong muốn chứng tỏ năng lực thử nghiệm/hiệu chuẩn của mình theo các chuẩn mực quốc tế.
3. Hoạt động công nhận PTN theo chương trình VILAS tại Việt Nam hiện nay do Văn phòng Công nhận Chất lượng thực hiện theo các yêu cầu về công nhận và được các cơ quan công nhận các nước là thành viên Hiệp hội Công nhận PTN quốc tế (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) hoặc Hiệp hội công nhận PTN Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC) thừa nhận.
4. Các lĩnh vực công nhận PTN theo VILAS bao gồm:

 • Lĩnh vực thử nghiệm cơ;
 • Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử;
 • Lĩnh vực thử nghiệm sinh học;
 • Lĩnh vực thử nghiệm hoá học;
 • Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng;
 • Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ;
 • Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường;
 • Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm.

II. TỔ CHỨC NÀO CÓ THỂ ÁP DỤNG ISO/IEC 17025 
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 có thể áp dụng đối với tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, không phù thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn.

III. LỢI ÍCH

 • Nâng cao hình ảnh và uy tín của phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn;
 • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý chất lượng của phòng thử nghiệm;
 • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn theo các tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn;
 • Tạo điều kiện để kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn được thừa nhận song phương, đa phương;
 • Hội nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

IV. CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ISO/IEC 17025

 
BƯỚC TƯ VẤN NỘI DUNG

Tư vấn ISO/IEC 17025

Hướng dẫn thành lập, phân công trách nhiệm Nhóm dự án VILAS và truyền thông nội bộ/bên ngoài về dự án để chuẩn bị cam kết, tâm lý và nhận thức.
Khảo sát thực trạng hoạt động quản lý trong lĩnh vực liên quan để xác định nhu cầu quản trị nội bộ và những điểm yếu so với:
 • Yêu cầu của tiêu chuẩn,
 • Yêu cầu pháp luật liên quan,
 • Các thực hành tốt hiện có.
Đề xuất và thảo luận mô hình HTQL PTN, những bổ sung/thay đổi cần thiết về phương pháp thử, hạ tầng, môi trườngvà Kế hoạch chi tiết triển khai dự án.
Hướng dẫn về nhận thức, diễn giải yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho thành viên Nhóm dự án và cán bộ quản lý PTN.
Hướng dẫn phát triển các biện pháp kiểm soát hệ thống và kỹ thuật theo yêu cầu của tiêu chuẩn và nhu cầu quản trị nội bộ của PTN.
Hướng dẫn huấn luyện và chỉ dẫn vận hành các HTQL PTN, phân tích độ không đảm bảo đo, xác nhận giá trị sử dụng và phê duyệt phương pháp thử; Giám sát áp dụng và xử lý các phản hồi để cải tiến.
Đào tạo các đánh giá viên nội bộ và hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ; Hướng dẫn thực hiện xem xét HTQL PTN.
Hướng dẫn chuẩn bị và sẵn sàng cho đánh giá công nhận nhận; Hướng dẫn thực hiện các thủ tục khắc phục sau công nhận để cấp chứng chỉ.
Hướng dẫn duy trì đánh giá nội bộ, xem xét hệ thống, rà soát và cải tiến tài liệu, tái đào tạo và đào tạo bổ sung sau công nhận.

V. MỘT SỐ LĨNH VỰC P&Q SOLUTIONS ĐÃ TƯ VẤN ISO 17025
 • Các Phòng Thử nghiệm vật liệu xây dựng, các hạng mục công trình xây dựng và giao thông,
 • Các Phòng Thử nghiệm phân tích sinh, hóa phục vụ hoạt động y tế dự phòng,
 • Các Phòng Thử nghiệm phân tích và kiểm nghiệm thuốc,
 • Các Phòng Thử nghiệm phân tích mẫu khoáng sản,
 • Các Phòng Thử nghiệm của các nhà máy sản xuất xi măng,
 • Các Phòng Thử nghiệm của các nhà máy sản xuất thép,
 • Các Phòng Thử nghiệm quan trắc môi trường,
 • Các Phòng Thử nghiệm Quang học, Điện và Điện tử,
 • Các Phòng Hiệu chuẩn thiết bị trắc đạc.

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube