02:11 ICT Chủ nhật, 21/07/2024
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » TIN HOẠT ĐỘNG

Khóa đào tạo "Điều hành hiện trường sản xuất toàn diện" - TGM04

Thứ hai - 03/06/2024 09:41 - 181
  Chia sẻ:
Chuỗi đào tạo "Điều hành hiện trường sản xuất toàn diện" - TGM04 với những kiến thức và cơ hội mới cho đội ngũ quản lý hiện trường chinh phục toàn diện 16 lĩnh vực quản lý sản xuất để cải thiện mạnh mẽ hiệu suất của nhà máy.


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Quản đốc, Trưởng phòng sản xuất, Giám sát, Trưởng ca

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Chương trình "Điều hành hiện trường sản xuất toàn diện" cung cấp một hành trình trải nghiệm được thiết kế toàn diện và có hệ thống để giúp các học viên có thể:

 • Thay đổi Nhận thức và Tư duy về quản lý hiện trường sản xuất từ cố gắng tạo ra cho đủ sản phẩm sang kiến tạo một hiện trường sản xuất hiệu suất cao hướng đến khách hàng trên cơ sở nguồn lực mạnh mẽ và môi trường sản xuất hứng khởi với sự tham gia toàn diện của nhân sự sản xuất.
 • Làm chủ và áp dụng hiệu quả các nguyên tắc, công nghệ, công cụ và thực hành quản lý sản xuất toàn cầu.
 • Sẵn sàng và thực hiện hiệu quả quá trình phát triển năng lực bản thân để thích ứng với những biến động liên tục và thách thức của hiện trường sản xuất và chuỗi sản xuất toàn cầu.

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Tổng 16 Module -16 ngày/16 tuần, trong đó:
-     Giai đoạn 1: Thiết lập hiện trường sản xuất hiệu suất cao
Từ Module 01 đến Module 10
-     Giai đoạn 2: Điều hành hiện trường sản xuất hiệu quả cao
Từ Module 11 đến Module 16
Giữa các tuần, học viên phải hoàn thành bài tập thực hành và trả bài trước khi diễn ra buổi học tiếp theo.
Thời gian: 13/06/2024 - 12/09/2024


ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO
Đăng ký tham gia đào tạo tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thời gian Nội dung                                                                                                             
  Khảo sát trước đào tạo
 1.  
08:30 – 11:30 Khảo sát trước đào tạo
 • Khảo sát hiện trường khu vực được lựa chọn làm mẫu thực hành trong khóa đào tạo.
 • Hướng dẫn thu thập các dữ liệu (hình ảnh, video clips) phục vụ cho minh họa và thảo luận trong đào tạo.
(Cần thực hiện khảo sát tối thiểu 02 tuần trước ngày đào tạo đầu tiên)
GIAI ĐOẠN 1:  MODULE 01 – MODULE 10
THIẾT LẬP HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT HIỆU SUẤT CAO
Ngày Thứ nhất – Module 1
 1.  
08:30 - 09:30 Khai mạc
 • Tổng quan về Quản lý hiện trường sản xuất & Chuỗi đào tạo "Điều hành hiện trường toàn diện"
 1.  
09:30 - 16:30 Nhận diện lãng phí và Đánh giá tổn thất cho Hiện trường sản xuất
 • Hoạt động gia tăng giá trị Vs Không gia tăng giá trị
 • Vấn đề 3"M" trong hiện trường sản xuất
 • Thực hành nhận diện 7 lãng phí, đánh giá tổn thất và các giải pháp đối sách điển hình
 •  Vai trò của đội ngũ điều hành hiện trường trong nhận diện, loại bỏ lãng phí và giảm tổn thất
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 01
Ngày Thứ hai – Module 2
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 01
 1.  
09:30 - 16:30 Kỹ thuật Thực hành Công việc tiêu chuẩn cho Hiện trường sản xuất
 •  Tổng quan về quản lý QCD cấp công đoạn/chuyền sản xuất
 • Khái niệm & vai trò của Công việc tiêu chuẩn trong quản lý hiện trường sản xuất
 • Thực hành thiết lập công việc tiêu chuẩn cho các mô hình sản xuất
 • Vai trò & các thực hành điều hành công việc tiêu chuẩn tại hiện trường sản xuất.
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 02
Ngày Thứ ba – Module 3
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 02
 1.  
09:30 - 16:30 Kỹ thuật thực hành 5S cấp chuyền sản xuất
 • Vấn đề với thiết kế và kiểm soát mặt bằng sản xuất kém
 • Thực hành 3S cấp chuyền sản xuất
 • Trực quan hóa & Tiêu chuẩn hóa 3S để thực hiện
 • Duy trì 4S cấp chuyền sản xuất thông qua đào tạo, kiểm tra và đánh giá
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 03
Ngày Thứ tư – Module 4
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 03
 1.  
09:30 - 16:30 Thiết kế & Vận hành Hệ thống tiếp vận Chuyền Sản xuất
 • Vai trò và các thành phần của hệ thống tiếp vận chuyền sản xuất
 • Thiết lập "Điểm sử dụng" linh kiện và thành phẩm tại công đoạn và chuyền sản xuất
 •  Thiết lập "siêu thị tạm trữ" và cơ chế kéo
 • Tính toán số lượng và hoạch định lưu chuyển hệ thống dụng cụ chứa đựng và vận chuyển
 • Công việc tiêu chuẩn của tiếp vận và hoạch định nhân sự tiếp vận
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 04
Ngày Thứ năm – Module 5
 1.  
08:30 - 09:30
 • Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 04
 1.  
09:30 – 16:30 Thực hành Chuyển đổi nhanh trong Sản xuất (SMED)
 • Chuyển đổi nhanh – Phương pháp đột phá giảm lãng phí và linh hoạt hóa sản xuất
 • Khái niệm và nguyên tắc của Chuyển đổi nhanh trong sản xuất (SMED)/
 • Vai trò của Chuyển đổi nhanh trong giảm Lead time và linh hoạt hóa sản xuất theo yêu cầu khách hàng
 • 8 kỹ thuật và 7 bước trong thực hiện Chuyển đổi nhanh
 • Bước 1: Quan sát và văn bản hóa thực trạng
 • Bước 2 & 3: Phân tách và Chuyển đổi các hoạt động BÊN TRONG và BÊN NGOÀI
 • Bước 4: Sắp xếp và cải tiến các hoạt động bên trong
 • Bước 5: Sắp xếp và cải tiến các hoạt động bên ngoài
 • Bước 6: Văn bản hóa tiêu chuẩn và các điểm cần cải tiến
 • Bước 7: Lặp lại và cải tiến
 • Tổ chức triển khai SMED trong doanh nghiệp
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 05
Ngày Thứ sáu – Module 6
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 05
 1.  
09:30 - 16:30 Kỹ thuật Thực hành Quản lý trực quan cho Hiện trường sản xuất
 • Vai trò của Quản lý trực quan trong hỗ trợ Thực hiện - Đánh giá - Ra quyết định
 • Thực hành "Trật tự trực quan" cho hiện trường sản xuất
 • Thực hành "Kiểm soát trực quan" cho hiện trường sản xuất
 • Thực hành "Thông tin quản lý trực quan" cho hiện trường sản xuất
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 06
Ngày Thứ bảy – Module 7
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 06
 1.  
09:30 - 16:30 Kỹ thuật Điều hành Tự bảo dưỡng cho Hiện trường sản xuất
 • Các tổn thất năng suất và thách thức với quản lý hiện trường sản xuất về thiết bị
 • Các nội dung công việc quản lý thiết bị của hiện trường sản xuất
 • Thực hành 7 bước Tự bảo dưỡng cho hiện trường sản xuất
 • Điều hành công việc Tự bảo dưỡng cho các cấp quản lý hiện trường sản xuất.
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 07
Ngày Thứ tám – Module 8
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 07
 1.  
09:30 - 16:30 Kỹ thuật Thực hành Hướng dẫn công việc cho Hiện trường sản xuất
 • Thách thức cho quản lý hiện trường trong phát triển đội ngũ nhận sự mạnh mẽ và linh hoạt
 • Thực hành Hướng dẫn công việc theo chu trình của TWI
 • Hoạch định và quản lý chu trình phát triển năng lực nhân sự sản xuất
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 08
Ngày Thứ chín – Module 9
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 08
 1.  
09:30 - 16:30 Tư duy chất lượng để thúc đẩy Không sai lỗi cho Hiện trường sản xuất
 • Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất
 • Các nguyên tắc của tiếp cận Không sai lỗi trong quản lý hiện trường sản xuất
 •  Các thực hành Không sai lỗi trong quản lý chất lượng tại hiện trường sản xuất
 • Điều hành hoạt động quản lý Không sai lỗi cho các cấp quản lý hiện trường sản xuất
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 09
Ngày Thứ mười – Module 10
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 09
 1.  
09:30 - 16:30
 • Quản lý "Không tai nạn" toàn diện cho Hiện trường sản xuất
 • Tư duy "Không tại nạn" trong sản xuất
 • Các mối nguy điển hình trong môi trường sản xuất
 • Các thực hành an toàn trong sản xuất
 • Chu trình quản lý "Không tai nạn" cho điều hành hiện trường
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 10
II GIAI ĐOẠN 2: MODULE 12 – MODULE 16
KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH HIỆN TRƯỜNG HIỆU QUẢ
Ngày Thứ mười một – Module 11
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 10
 1.  
09:30 - 16:30 Kỹ thuật Thực hành Giải quyết vấn đề cho Hiện trường sản xuất
 • Vai trò của giải quyết vấn đề trong quản lý hiện trường sản xuất
 • 5 nguyên tắc vàng cho giải quyết vấn đề tại hiện trường sản xuất
 • Thực hành tăng cấp giải quyết vấn đề tại hiện trường sản xuất
 • Thực hành kỹ thuật 5 Why tại hiện trường sản xuất
 • Chu trình giải quyết vấn đề trong quản lý
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 11
Ngày Thứ mười hai – Module 12
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 11
 1.  
09:30 - 16:30 "HoRenSo và Giao tiếp hiệu quả cho Hiện trường sản xuất
 • Vai trò và thách thức của giao tiếp trong quản lý hiện trường sản xuất
 • Các nguyên tắc và thực hành cho Báo cáo - Liên lạc - Tham vấn
 • Các nguyên tắc và kỹ năng cơ bản cho giao tiếp bằng văn bản tại hiện trường sản xuất
 • Các nguyên tắc và kỹ năng cơ bản cho giao tiếp bằng lời nói tại hiện trường sản xuất
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 12
Ngày Thứ mười ba – Module 13
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 12
 1.  
09:30 - 16:30 Dẫn dắt hoạt động Kaizen & Khuyến nghị cho Hiện trường sản xuất
 • Tổng quan về hoạt động cải tiến tại hiện trường sản xuất
 • Thực hành chu trình thực hiện cải tiến theo Toyota Kata
 •  Chu trình huấn luyện thực hành cải tiến cho nhân viên theo Toyota Kata Dẫn dắt hoạt động Khuyến nghị
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 13
Ngày Thứ mười bốn – Module 14
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 13
 1.  
09:30 - 16:30 Xây dựng Báo cáo và Đề xuất hiệu quả cho Hiện trường sản xuất
 • Tại sao quản lý hiện trường sản xuất cần phát triển năng lực Báo cáo và Đề xuất hiệu quả
 • Áp dụng chu trình "Thực hành kinh doanh của Toyota" cho Báo cáo về đề xuất
 • Nguyên tắc & Thực hành cho xây dựng Báo cáo hiệu quả
 • Nguyên tắc và Thực hành cho xây dựng Đề xuất hiệu quả
 1.  
16:30 - 17:30 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 14
Ngày Thứ mười lăm – Module 16
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 14
 1.  
09:30 - 16:30
 • Công việc tiêu chuẩn của 3 cấp Quản lý hiện trường sản xuất
 • 4 yếu tố của Hệ thống quản lý hiện trường sản xuất
 • Tổng quan về công việc tiêu chuẩn của quản lý
 • Công việc tiêu chuẩn của Tổ trưởng sản xuất
 • Công việc tiêu chuẩn của Giám sát/Trưởng ca
 • Công việc tiêu chuẩn của Xưởng trưởng
 1.  
16:30 - 17:00 Hướng dẫn Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 15
Ngày Thứ mười sáu – Module 16
 1.  
08:30 - 09:30 Báo cáo & Xem xét kết quả Bài tập thực hành sau ngày đào tạo 15
 1.  
09:30 – 15:30
 • Kỹ thuật Thực hành 3 cấp Họp điều hành Sản xuất
 • Tổng quan về họp điều hành sản xuất
 •  Chu trình và kỹ năng họp điều hành cấp tổ sản xuất
 • Chu trình họp điều hành cấp Giám sát/Trưởng ca
 • Chu trình họp điều hành cấp Xưởng
 • Quản lý chu kỳ ngắn và xử lý tiếp theo
 1.  
15:30 – 17:00 Tổng kết khóa học
Hướng dẫn bài tập thực hành sau ngày đào tạo 16
Trao chứng chỉ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ms. Hà Thúy, ĐT: 0936 248 885, Email: hathuy@pnq.com.vn
Ms. Thùy Linh, ĐT: 0906 274 224, Email: thuylinh@pnq.com.vn
Ms. Bùi Huệ, ĐT:
 0904 606 995, Email: buihue@pnq.com.vn

  Tác giả bài viết: P&Q Solutions

  Nguồn tin: P&Q Solutions

  Những tin cũ hơn

   
  Kế hoạch đào tạo năm 2023
   
  Download tài liệu
  Đào tạo trực tuyến
  P & Q Update
  SIX SIGMA ĐAI VÀNG
  Chúng tôi trên youtube