01:56 ICT Chủ nhật, 21/07/2024
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » DỊCH VỤ TƯ VẤN ISO

Giới thiệu các Hệ thống quản lý theo ISO

Giới thiệu các Hệ thống quản lý theo ISO

Quản lý theo tiêu chuẩn (hay còn được gọi là quản lý theo ISO) là biện pháp mà các tổ chức thiết lập cho mình (những) Hệ thống quản lý (HTQL) bằng cách nghiên cứu, áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn về HTQL tương ứng và thực tế hoạt động của mình. Với cơ sở của các tiêu chuẩn về HTQL là các thực hành tốt và thành tựu phát triển về khoa học quản lý trong từng lĩnh vực trên toàn cầu ...

Các vấn đề thường gặp trong áp dụng Hệ thống quản lý theo ISO

Các vấn đề thường gặp trong áp dụng Hệ thống quản lý theo ISO

Việc áp dụng các HTQL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27000, ISO/IEC 17025, OHSAS 18001, … được thừa nhận và đã chứng tỏ trên thực tế về khả năng mang lại những lợi ích to lớn cho các tổ chức trên các khía cạnh như thị trường, tác nghiệp và kiểm soát, và phát triển bền vững. Điều này giải thích tại sao ngày càng có nhiều các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác có mong muốn ...

Các dịch vụ Tư vấn ISO của P&Q Solutions

Các dịch vụ Tư vấn ISO của P&Q Solutions

Ứng dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn (ISO) là một tiếp cận hiệu quả cho các doanh nghiệp và tổ chức trong việc tiêu chuẩn hóa và cải tiến hoạt động quản lý lĩnh vực như chất lượng, an toàn, môi trường, ... theo các yêu cầu và thực hành được thừa nhận trên thế giới. Với quan điểm "Gia tăng giá trị" và "Chuyên biệt dịch vụ", trong hơn 10 năm hoạt động, P&Q Solutions đã tư vấn và đào tạo thành công các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế cho hàng trăm đơn vị thuộc các lĩnh vực, ngành nghề và quy mô khác nhau. Sự khác biệt trong dịch vụ Tư vấn ISO của P&Q Solutions là sự kết hợp một cách phù hợp giữa yêu cầu của tiêu chuẩn, các thực hành tốt với đặc điểm riêng trong hoạt động và nhu cầu quản trị của từng doanh nghiệp.

Tư vấn ISO 9000 - Hệ thống quản lý chất lượng

Tư vấn ISO 9000 - Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 9001:2015 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có Hệ thống quản lý tốt về Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu.

Tư vấn ISO 14000 - Quản lý môi trường

Tư vấn ISO 14000 - Quản lý môi trường

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 14000 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về Môi trường và có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

Tư vấn ISO 22000 / BRC / IFS / GAP - Quản lý an toàn thực phẩm

Tư vấn ISO 22000 / BRC / IFS / GAP - Quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm (ATTP) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 22000 đối với một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về ATTP và có khả năng cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường và người tiêu dùng.

Tư vấn OHSAS 18000 - Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Tư vấn OHSAS 18000 - Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

OHSAS 18000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về An toàn Sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo OHSAS 18001:2007 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về An toàn Sức khỏe nghề nghiệp và có khả năng cung cấp một môi trường làm việc an toàn, tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác, đến người lao động trong doanh nghiệp và nhân viên của nhà thầu.

Tư vấn Phòng thử nghiệm và Hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025

Tư vấn Phòng thử nghiệm và Hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế (do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế - ISO – và Hội đồng Điện, Điện tử Quốc tế - IEC) ban hành để qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu chung về hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở của ISO 9001 và các yêu cầu về kỹ thuật theo đặc thù của lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn. P&Q SOLUTIONS trân trọng giới thiệu dịch vụ tư vấn ISO/IEC 17025, gồm các nội dung...

PNQ SOLUTIONS

Dịch vụ Tư vấn các hệ thống ISO khác

Ngoài các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng một cách phổ biến như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, ISO/IEC 17025:2005, P&Q Solutions còn cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo đối với các Hệ thống quản lý mới và các hệ thống quản lý đặc thù khác như ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/TS 16949, ISO 500001, ISO 14064, .... Với kinh nghiệm triển khai các hệ thống quản lý và năng lực nghiên cứu, phát triển chuyên sâu, cùng với khả năng tiếp cận nguồn các thực hành tốt trên thế giới với các lĩnh vực khác nhau, P&Q Solutions luôn cam kết các giải pháp Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn kết hợp một cách phù hợp giữa yêu cầu của tiêu chuẩn, các thực hành tốt với đặc điểm riêng trong hoạt động và nhu cầu quản trị của từng khách hàng.

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube