01:42 ICT Chủ nhật, 21/07/2024
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ

Đánh giá nhà cung cấp - Đánh giá nhà máy

Thứ ba - 02/02/2016 19:42 - 6303
    Chia sẻ:
Dịch vụ đánh giá nhà cung cấp giúp cho khách hàng xác lập các tiêu chí và tiêu chuẩn để đánh giá nhà cung cấp; đánh giá năng lực và trình độ của nhà cung cấp một cách hiệu quả, xác định các điểm rủi ro, đưa ra một phương pháp được chuẩn hóa cho việc tuyển chọn nhà cung cấp và cải tiến hoạt động của họ. P&Q Solutions cung cấp dịch vụ đánh giá và báo cáo đánh giá Nhà cung cấp - Nhà máy theo các điều khoản thỏa thuận hợp đồng hay tiêu riêng của Khách hàng trong các lĩnh vực Quản lý Nhà máy, Quản lý chất lượng, Quản lý môi trường, Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, Trách nhiệm xã hội, Quản lý năng lượng và Kinh doanh minh bạch.
Dịch vụ đánh giá nhà cung cấp giúp cho khách hàng xác lập các tiêu chí và tiêu chuẩn để đánh giá nhà cung cấp; đánh giá năng lực và trình độ của nhà cung cấp một cách hiệu quả, xác định các điểm rủi ro, đưa ra một phương pháp được chuẩn hóa cho việc tuyển chọn nhà cung cấp và cải tiến hoạt động của họ. Các dịch vụ này bao gồm việc đánh giá một cách độc lập dựa trên các dữ liệu thực tế về năng lực, độ tin cậy của nhà cung cấp nhằm duy trì và cập nhật một cơ sở dữ liệu về các nhà cung cấp.

Dịch vụ đánh giá nhà cung cấp của P & Q Solutions bao gồm việc đánh giá và so sánh với các yêu cầu của bên mua hàng, các quy định nội bộ của các nhà cung cấp này hoặc các yêu cầu pháp luật phải tuân thủ. Việc đánh giá sẽ đưa ra các điểm mạnh, điểm yếu của nhà cung cấp để khách hàng có thể đưa ra các quyết định thích hợp.

P & Q Solutions cung cấp dịch vụ đánh giá nhà cung cấp một cách trực tiếp thay mặt cho khách hàng của mình để xác định năng lực, độ tin cậy và cái nhìn tổng thể về hoạt động quản lý, bao gồm năng lực quản lý chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, …

Ngoài ra, P & Q Solutions cung cấp dịch vụ điều tra thông tin thị trường nhằm cung cấp các khách hàng của mình các thông tin về nhà cung cấp, như hình ảnh của nhà cung cấp trên phương tiện thông ttin đại chúng, hay các thông tin khác theo yêu cầu mà không cần tiến hành hoạt động đánh giá trực tiếp với nhà cung cấp thay mặt cho khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các nội dung chi tiết của dịch vụ dành riêng cho các yêu cầu đặc thù của khách hàng.

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube