11:36 ICT Thứ sáu, 02/06/2023

Trang nhất » Nói về chúng tôi » Báo chí nói về chúng tôi

Lean marathon Summit 2018
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 537, Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Trong năm 2018, thực hiện Đề án “Đào tạo & Tư vấn hỗ trợ để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng Mô hình sản xuất tinh gọn - Lean Manufacturing” thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2018. P&Q Solutions đã phối hợp với Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ (VASI) triển khai đào tạo và hỗ trợ tư vấn trực tiếp 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ áp dụng theo Mô hình Lean Manufacturing vào thực tế sản xuất. Các chương trình đào tạo và hỗ trợ tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá về tư duy, thực hành kỹ thuật và hiệu quả tài chính.
Để chia sẻ các kết quả đã đạt được và kinh nghiệm quý giá trong quá trình chuyển đổi nhà máy sản xuất theo Quản trị tinh gọn, P&Q Solutions đã phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ (VASI) tổ chức: “Hội nghị Lean Marathon Summit 2018: Lean Manufacturing – Đột phá cạnh tranh trong doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ”, tại Hà Nội ngày 26/11/2018 và tại TP Hồ Chí Minh ngày 28/11/2018.
Lean Manufacturing (Quản trị tinh gọn) là một hệ thống các triết lý và công cụ tập trung vào việc liên tục loại bỏ các lãng phí, các bất thường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, tối đa hóa lợi nhuận
Trong năm 2018, thực hiện Đề án “Đào tạo & Tư vấn hỗ trợ để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng Mô hình sản xuất tinh gọn - Lean Manufacturing” thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2018. P&Q Solutions đã phối hợp với Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ (VASI) triển khai đào tạo và hỗ trợ tư vấn trực tiếp 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ áp dụng theo Mô hình Lean Manufacturing vào thực tế sản xuất. Các chương trình đào tạo và hỗ trợ tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá về tư duy, thực hành kỹ thuật và hiệu quả tài chính.
Để chia sẻ các kết quả đã đạt được và kinh nghiệm quý giá trong quá trình chuyển đổi nhà máy sản xuất theo Quản trị tinh gọn, P&Q Solutions đã phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ (VASI) tổ chức: “Hội nghị Lean Marathon Summit 2018: Lean Manufacturing – Đột phá cạnh tranh trong doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ”, tại Hà Nội ngày 26/11/2018 và tại TP Hồ Chí Minh  ngày 28/11/2018.
Tham dự hội nghị có sự tham gia của Hiệp Hội Công nghiệp hỗ trợ (VASI), đơn vị tư vấn triển khai đề án P&Q Solutions, 10 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thụ hưởng từ đề án, Chuyên gia quốc tế về TWI, Chuyên gia giải pháp Ứng dụng Kỹ thuật trong sản xuất, Đại diện các cơ quan hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc bộ, ngành và địa phương; các cơ quan báo chí truyền thông và hơn 100 đại biểu đến từ hơn 70 Doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực hoạt động khác nhau, nhưng cùng nhưng có chung 1 mối quan tâm là áp dụng các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp của mình.
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.
 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube