20:33 ICT Thứ năm, 23/05/2019
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » GIỚI THIỆU » Chính sách

Chính sách

Chính sách

Kiên trì với sứ mệnh gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua các giải pháp tư vấn, đào tạo của mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của tổ chức, các chính sách về dịch vụ là kim chỉ nam xuyên suốt và nền tảng cho toàn bộ hoạt động của P & Q Solutions.

 
Kế hoạch đào tạo năm 2018
Đào tạo 7  công cụ chất lượng
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube