21:23 ICT Thứ bảy, 10/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » TIN HOẠT ĐỘNG

Trại đào tạo Lean Manufacturing Marathon 02: từ Đột phá Tư duy đến Thực thi

Thứ tư - 14/05/2014 14:39 - 3314
  Chia sẻ:
Sau thành công của Trại đào tạo “LEAN MANUFACTURING MARATHON 01: TỪ ĐỘT PHÁ TƯ DUY ĐẾN THỰC THI” trong tháng 04 năm 2014 tại Khu nghỉ dưỡng Hồ Tiên Sa, P&Q Solutions phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Phía Bắc tổ chức LEAN MANUFACTURING MARATHON 02 từ ngày 20 đến 22 tháng 06 năm 2014. Chương trình đào tạo được hoàn thiện với 11 chuyên đề cơ bản của Phương thức Quản trị tinh gọn sẽ cung cấp một khuôn khổ tổng quát về khái niệm, nguyên tắc, tiếp cận và các công cụ chính của Quản trị tinh gọn.

Xem tiếp...

Thực tiễn từ các hoạt động khảo sát, đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực cải tiến tác nghiệp của chúng P&Q Solutions cho thấy TƯ DUY, NIỀM TINCAM KẾT của các cấp quản lý của doanh nghiệp với Phương thức quản trị tinh gọn (Lean Manufacturing) đang là những thách thức lớn nhất trong quá trình tinh gọn hóa hoạt động. Sự kết hợp một cách thích hợp của các yếu tố này tạo một môi trường cần thiết làm tiền đề để bất kỳ công cụ nào của Quản trị tinh gọn có thể được triển khai thành công trong doanh nghiệp.
Chính vì vậy, P&Q Solutions đã thiết kế và triển khai chương trình “LEAN MANUFACTURING MARATHON: TỪ ĐỘT PHÁ TƯ DUY ĐẾN THỰC THI” theo hình thức TRẠI ĐÀO TẠO để cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp một TRẢI NGHIỆM ĐỘT PHÁ thông qua KHÔNG GIAN CHUYỂN ĐỔI TƯ DUY cần thiết cho khởi đầu thành công cho những nỗ lực chuyển đổi doanh nghiệp theo hướng TINH GỌNBỀN VỮNG.
Chương trình Lean Marathon mang hai ý nghĩa quan trọng mà P&Q Solutions mong muốn gửi đến những người tham gia. Thứ nhất, quá trình triển khai Quản trị tinh gọn trong doanh nghiệp là những nỗ lực dài hạn cần có những chuẩn bị, chiến lược, lộ trình và nguồn lực thích hợp để có thể đạt đến những thành công trong tinh gọn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là cuộc Marathon đầy thử thách. Thứ hai, để có được sự chuyển đổi về mặt tư duy và nhận thức đầy đủ về Quản trị tinh gọn, các học viên cũng phải vượt qua một cuộc Marathon chính là chương trình đào tạo. Hình thức Trại đào tạo tổ chức tại một khu vực biệt lập, cách xa thành phố trong một thời gian dài, một mặt tạo điều kiện cho sự tập trung của học viên, mặt khác cũng tạo ra một rào cản đáng kể mà chỉ có những đơn vị và cá nhân thực sự quan tâm và quyết tâm chuyển đổi mới có thể vượt qua để tham gia. Ngoài ra, việc tiếp xúc với khối lượng thông tin lớn cùng với thời gian làm việc liên tục, kéo dài trong ngày được cho là sẽ tạo một hiệu ứng sốc cần thiết cho việc hình thành nhận thức và tiếp thu các kiến thức cần thiết đối với các học viên. Theo cách thức này, những người tham gia và hoàn thành được Trại đào tạo sẽ thực sự có đủ khả năng để hoạch định và quản lý chương trình chuyển đổi theo mô hình Quản trị tinh gọn tại doanh nghiệp của mình.
Tiếp theo thành công của Trại đào tạo “LEAN MANUFACTURING MARATHON 01: TỪ ĐỘT PHÁ TƯ DUY ĐẾN THỰC THI” được tổ chức vào các ngày từ 17 đến 20 tháng 04 năm 2014 tại Khu nghỉ dưỡng Hồ Tiên Sa cạnh Vườn quốc gia Ba Vì, với sự đánh giá cao của nhà quản lý doanh nghiệp tham gia chương trình, P&Q Solutions tiếp tục triển khai LEAN MANUFACTURING MARATHON 02 từ ngày 20 đến 22 tháng 06 năm 2014. Chương trình lần này có sự bảo trợ và phối hợp tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Phía Bắc thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Chương trình đào tạo được hoàn thiện với 11 chủ đề cơ bản của Phương thức Quản trị tinh gọn sẽ cung cấp một khuôn khổ tổng quát về khái niệm, nguyên tắc, tiếp cận và các công cụ chính của Quản trị tinh gọn. Các chủ đề đào tạo được thực hiện kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết với các tình huống thực hành và trò chơi mô phỏng các nguyên lý, công cụ của Quản trị tinh gọn
Chủ đề 01: Lean Manufacturing: Sự đột phá trong quản trị tác nghiệp
 • Trò chơi mô phỏng khởi động,
 • Những thách thức và áp lực tìm kiếm giải pháp cho quản trị tác nghiệp,
 • Quản trị tinh gọn & Sự dịch chuyển về tiếp cận quản trị tác nghiệp,
 • Khuôn khổ các công cụ của Quản trị tinh gọn.
Chủ đề 02: Nhận diện và loại bỏ 7 lãng phí cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Tổng quan về 7 lãng phí theo Quản trị tinh gọn,
 • Trò chơi mô phỏng các lãng phí,
 • Khái niệm, tác động, nguyên nhân và giải pháp loại bỏ các loại lãng phí:
  • Lãng phí lỗi chất lượng,
  • Lãng phí tồn kho,
  • Lãng phí gia công,
  • Lãng phí thao tác,
  • Lãng phí chờ đợi,
  • Lãng phí vận chuyển,
  • Lãng phí sản xuất thừa.
 • Biến nhận diện và loại bỏ lãng phí thành một thực hành trong doanh nghiệp.
Chủ đề 03:đồ dòng chảy giá trị - VSM: Trực quan hóa tình trạng của quá trình sản xuất/dịch vụ
 • Mục đích của quản trị tác nghiệp và nhu cầu quản lý dòng chảy giá trị,
 • Sơ đồ dòng chảy giá trị - Công cụ trực quan hóa tình trạng của quá trình sản xuất/dịch vụ,
 • Quản lý dòng chảy giá trị: chu trình 4 bước và các giải pháp thực hiện,
 • Thực hành quản lý dòng chảy giá trị giả định.
Chủ đề 04: 5S & Quản lý trực quan: Nền tảng của hệ thống điều hành theo Lean
 • Tổng quan về 5S: Nhu cầu, lịch sử, khái niệm và nguyên tắc,
 • Phương pháp thực hành tốt các nguyên lý của 5S:
  • Phân loại,
  • Sắp xếp,
  • Lau chùi,
  • Tiêu chuẩn hóa,
  • Ý thức và Duy trì.
 • Trò chơi mô phỏng vai trò và ý nghĩa của 5S đối với năng suất và chất lượng,
 • Quản lý trực quan: khái niệm, mục đích, phạm vi và cách thức thực hiện,
 • Tránh các “vết xe đổ” trong thực hiện 5S.
Chủ đề 05: Công việc tiêu chuẩn: Cơ chế của hệ thống điều hành theo Lean
 • Khái niệm, mục đích và vai trò của công việc tiêu chuẩn,
 • Các loại công việc tiêu chuẩn: ứng dụng và các yêu cầu nội dung,
 • Các bước và phương pháp thiết lập công việc tiêu chuẩn,
 • Quản lý công việc tiêu chuẩn phù hợp với thực trạng và nhu cầu của doanh nghiệp,
 • Thực hành mô phỏng thiết lập công việc tiêu chuẩn theo tình huống giả định,
 • Công việc tiêu chuẩn cho hoạt động quản lý.
Chủ đề 06: Bảo trì năng suất tổng thể - TPM
 • Các vấn đề thực tế trong quản lý thiết bị,
 • 6 tổn thất lớn và hiệu suất tổng thể của thiết bị - OEE,
 • Các giai đoạn và nội dun triển khai TPM,
 • Bảo dưỡng tự chủ và quản lý hằng ngày,
 • Lập kế hoạch phụ tùng và quản lý đào tạo,
 • Thảo luận nhóm về tình huống phát sinh trong quản lý thiết bị.
Chủ đề 07: Thiết kế và kiểm soát chất lượng trong quá trình
 • Tổng quan về quản lý chất lượng trong quá trình: khái niệm, cơ cấu, tiếp cận, các thực hành và nội dung,
 • Các giải pháp trước sản xuất hàng loạt,
 • Trò chơi mô phỏng thực hành và vai trò của quản lý chất lượng trong quá trình,
 • Các giải pháp trong sản xuất/cung cấp dịch vụ,
 • Các giải pháp báo cáo, đối sách và cải tiến.
Chủ đề 08: Mô hình Sản xuất kịp thời (Just-in-time)
 • Cơ chế kéo và dòng chảy liên tục,
 • Bình chuẩn hóa và cân bằng các công đoạn sản xuất,
 • Kanban và Lưu trữ tại điểm sử dụng,
 • Trò chơi mô phỏng Mô hình sản xuất kịp thời.
Chủ đề 09: Kỹ năng giải quyết vấn đề và Báo cáo A3
 • Tiếp cận, phương pháp và công cụ thực hành giải quyết vấn đề,
 • Báo cáo A3 – Phương thức giao tiếp hiệu quả trong Quản trị tinh gọn,
 • Thực hành báo cáo A3.
Chủ đề 10: Kaizen: Cải tiến không ngừng nghỉ
 • Cải tiến liên tục và năng lực cạnh tranh,
 • Kaizen: khái niệm, tiếp cận và nguyên tắc,
 • Mô hình và các giải đoạn thực hiện Kaizen,
 • Quản lý đề tài Kaizen,
 • Duy trì và phát triển hoạt động Kaizen trong doanh nghiệp,
 • Thảo luận nhóm về các tình huống thực hiện Kaizen.
Chủ đề 11: Quản lý chương trình triển khai Quản trị tinh gọn trong doanh nghiệp
 • Các điều kiện tiên quyết về cam kết và mô thức lãnh đạo trong doanh nghiệp,
 • Các giai đoạn tiêu biểu trong chuyển đổi doanh nghiệp theo mô hình Quản trị tinh gọn,
 • Các lựa chọn về tiếp cận, lộ trình, giải pháp và phạm vi triển khai Quản trị tinh gọn.
Để biết thêm chi tiết và thủ tục đăng ký tham gia Trại đào tạo, xin vui lòng liên hệ với Ms. Bùi Huệ - Điều phối viên đào tạo theo ĐT: 0904 606 995, Email: buihue@pnq.com.vn.

Nguồn tin: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube