10:49 ICT Thứ sáu, 07/10/2022
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » TIN HOẠT ĐỘNG

Đào tạo nhận thức, diễn giải và đánh giá nội bộ HTQL ATSKNN theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Thứ hai - 22/10/2018 16:47 - 1795
  Chia sẻ:
Để giải quyết vấn đề liên quan đến môi trường làm việc hoặc các thương tích trong quá trình làm việc, Tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới (ISO) ban hành tiêu chuẩn mới - ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - cung cấp một bộ quy trình mạnh mẽ và hiệu quả để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiêu chuẩn được thiết kế để giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành nghề trên khắp thế giới giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Theo thống kê của tổ chức lao động quốc tế (ILO) năm 2017: Mỗi ngày có hơn 7600 người chết vì các nguyên nhân liên quan đến môi trường làm việc hoặc các thương tích trong quá trình làm việc; con số lên tới hơn 2,78 triệu người mỗi năm. Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 374 triệu thương tích và bệnh tật không gây tử vong, nhiều trường hợp dẫn đến việc vắng mặt kéo dài. Những con số này đã cho chúng ta thấy  bức tranh toàn cảnh về môi trường làm việc hiện đại - nơi mà người lao động có thể chịu hậu quả nghiêm trọng dù chỉ đơn giản là "làm công việc của họ”.

Để giải quyết vấn đề này, Tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới (ISO) ban hành tiêu chuẩn mới - ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - cung cấp một bộ quy trình mạnh mẽ và hiệu quả để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiêu chuẩn được thiết kế để giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành nghề trên khắp thế giới giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.

ISO 45001 xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 nhưng đây thực sự vẫn là một tiêu chuẩn mới và khác biệt, không phải là bản sửa đổi hay cập nhật và sẽ thay thế OHSAS 18001 trong ba năm tới.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Học viên được cung cấp các khái niệm của hệ thống OH&S và yêu cầu của ISO 45001:2018 cùng với kiến thức và khả năng thực hành trình tự, phương pháp, kỹ năng cho hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống OH&S theo ISO 45001:2018 thông qua sự kết hợp hiệu quả giữa bài giảng lý thuyết, thảo luận phân tích tình huống và bài tập thực hành đánh giá.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
# THỜI GIAN NỘI DUNG
Ngày thứ nhất
1 08:30 – 10:00 Giới thiệu về đánh giá nội bộ hệ thống OH&S
 • Khái niệm, mục đích và yêu cầu với hoạt động đánh giá nội bộ,
 • Các giai đoạn thực hiện và quản lý hoạt động đánh giá nội bộ.
Giới thiệu về an toàn lao động và quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Hậu quả của mất an toàn và nguy cơ mất an toàn lao động,
 • Nhu cầu và mục đích của việc tạo môi trường làm việc an toàn,
 • Giới thiệu về tiêu chuẩn OH&S và mô hình hệ thống OH&S,
 • Các khái niệm, định nghĩa thường dùng trong quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp,
Thảo luận tình huống liên quan đến khái niệm và mô hình hệ thống OH&S.
2 10:15 -12:00 Diễn giải và phân tích ISO 45001:2018 - Phần 4: Bối cảnh của tổ chức
 • 4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,
 • 4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,
 • 4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp,
 • 4.4 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 4.1 – 4.4 của ISO 45001:2018.
3 13:00 – 15:00 Diễn giải và phân tích ISO 45001:2018 - Phần 5: Sự lãnh đạo
 • 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,
 • 5.2 Chính sách,
 • 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,
 • 5.4 Sự tham gia và tham vấn của người lao động.
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 5.1 – 5.4 của ISO 45001:2018.
4 15:15 – 16:45 Diễn giải và phân tích ISO 45001:2018 - Phần 6: Hoạch định
 • 6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,
 • 6.2 Mục tiêu OH&S và hoạch định để đạt được mục tiêu,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 6.1 – 6.2 của ISO 45001:2018.
5 16:45 – 17:00 Tổng hợp Ngày thứ nhất
Ngày thứ hai
6 08:00 – 10:00 Diễn giải và phân tích ISO 45001:2018 - Phần 7: Hỗ trợ
 • 7.1 Nguồn lực,
 • 7.2 Năng lực,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.1 – 7.2 của ISO 45001:2018.
 • 7.3 Nhận thức,
 • 7.4 Trao đổi thông tin,
 • 7.5 Thông tin bằng văn bản,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.3 – 7.5 của ISO 45001:2018.
7 10:15 – 12:00 Diễn giải và phân tích ISO 45001:2018 - Phần 8: Điều hành
 • 8.1 Lập kế hoạch và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,
 • 8.2 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.1 – 8.2 của ISO 45001:2018.
8 13:00 – 15:00 Diễn giải và phân tích ISO 45001:2018 - Phần 9: Đánh giá kết quả hoạt động
 • 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động,
 • 9.2 Đánh giá nội bộ,
 • 9.3 Xem xét của lãnh đạo,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 9.1 – 9.3 của ISO 45001:2018.
9 15:15 – 16:00 Diễn giải và phân tích ISO 45001:2018 - Phần 10: Cải tiến
 • 10.1 Khái quát,
 • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,
 • 10.3 Cải tiến liên tục.
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 10.1 – 10.3 của ISO 45001:2018.
10 16:00 – 16:45 Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ,
 • Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ,
Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.
11 16:45 – 17:00 Tổng hợp Ngày thứ hai
Ngày thứ ba
12 08:30 – 10:00 Chuẩn bị đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ,
 • Lập chương trình đánh giá nội bộ,
 • Chuẩn bị câu hỏi đánh giá,
Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ
13 10:15 – 12:00 Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ,
 • Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá,
Bài tập thảo luận – Thực hành thu thập thông tin và quản lý “vết đánh giá”.
 • Phân loại các phát hiện đánh giá,
 • Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ,
Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp
14 13:00 – 14:00 Theo dõi các hoạt động tiếp theo
 • Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá,
 • Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ,
Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp
15 14:00 – 15:00
15:15 – 15:45
Thực hành đánh giá nội bộ
 • Hướng dẫn thực hành tình huống đánh giá nội bộ,
 • Báo cáo thực tập đánh giá nội bộ,
 • Tổng kết và đánh giá việc thực tập đánh giá nội bộ.
16 15:45 – 16:46 Làm bài kiểm tra cuối khóa làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ
17 16:45 – 17:00 Tổng kết & Đánh giá khóa đào tạo


THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:
Thời gian: Từ 8h30 đến 17h00 ngày 06-08/12/2018
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
Phí tham dự: 3.000.000 VND/người

THÔNG TIN THAM KHẢO:
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
P&Q Solutions
Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696   Fax: 024 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
Ms. Thúy, ĐT: 0936 356 646, Email: hathuy@pnq.com.vn
Ms. Huệ. ĐT: 0904 606 995, Email:buihue@pnq.com.vn 

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Nguồn tin: THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH Thời gian: Từ 8h30 đến 17h00 ngày 06-08/12/2018 Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội Phí tham dự: 3.000.000 VND/người Thông tin liên hệ: P&Q Solutions Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696 Fax: 02

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2020
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube