21:00 ICT Thứ bảy, 10/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » TIN HOẠT ĐỘNG

Đào tạo "Cải tiến hiện trường sản xuất – GEMBA KAIZEN T10/2020

Thứ tư - 09/09/2020 17:20 - 1022
  Chia sẻ:
Chỉ có 10% đến 15% hoạt động của các Nhà máy sản xuất là gia tăng giá trị hướng đến đáp ứng yêu cầu khách hàng. Lãng phí chiếm đến 30% đến 80% thao tác của người lao động, tỷ lệ lãng công của người lao động dao động trong khoảng 20% đến 40%. Hiệu suất tổng thể thiết bị trong nhiều nhà máy chỉ ở mức 45% đến 60%. Mục tiêu của chương trình đào tạo đặc biệt "Cải tiến hiện trường sản xuất - Gemba Kaizen" là nhằm cung cấp cho các nhân sự quản lý Hiện trường của Nhà máy những khái niệm, nguyên tắc và phương pháp thực hành nhận diện lãng phí và cải tiến Hiện trường nhà máy cho mục tiêu tăng năng suất 20% so với hiện trạng. “Cải tiến hiện trường sản xuất - Gemba Kaizen”, được P&Q Solutions tổ chức Tại TP HCM: 28-31/10/2020.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết, phân tích và thảo luận tình huống thực tế và bộ biểu mẫu ứng dụng cho từng lĩnh vực, sau khóa đào tạo các học viên thực sự quan tâm có thể tự tin thực hành 09 Chuyên đề trong phạm vi quản lý của mình.
NỘI DUNG
NGÀY THỨ NHẤT
Tổng quan về quản lý hiện trường sản xuất
 • Khái niệm về Hiện trường Nhà máy sản xuất
 • Các yếu tố của Hiện trường Nhá mày sản xuất
 •  Các mục tiêu quản lý đối với Hiện trường Nhà máy sản xuất
 • Thành phần, chức năng và vai trò của lực lượng quản lý Hiện trường Nhà máy sản xuất
 • Các thách thức trong quản lý Hiện trường Nhà máy sản xuất
  Thảo luận 1: Phân tích thực trạng và phương thức tổ chức quản lý hiện trường của Nhà máy 
Lãng phí - Hiểm họa của Nhà máy sản xuất
 • Hoạt động gia tăng giá trị Vs Hoạt động không gia tăng giá trị và Nhà máy vô hình trong mỗi Nhà máy
 • TIMWOOD – Nhận diện và phân tích 7 lãng phí điển hình trong Nhà máy sản xuất
 •  Nhận diện, loại bỏ lãng phí trong Xây dựng Nhà máy mạnh mẽ và Phát triển nhân sự
  Thảo luận 2Thảo luận phân tích các hình ảnh và clips hiện trạng của Nhà máy để xác định và đánh giá các lãng phí trong sản xuất
Sức mạnh của dòng chảy liên tục
 • Mô hình Nhà máy chức năng truyền thống và các nguồn gây "bệnh" trong quản lý hiện trường
 • Mô hình, các cấp độ và Phương thức phân tích, thiết lập Dòng chảy liên tục trong sản xuất
 • Sức mạnh của dòng chảy liên tục trong quản lý Hiện trường Nhà máy
 • Các thách thức và cơ hội trong theo duổi Dòng chảy liên tục 
  Thảo luận 3: Thảo luận phân thực trạng và cơ hội cải tiến dòng chảy liên tục trong Nhà máy 
NGÀY THỨ HAI
Tối ưu hóa từng vị trí công việc
 • Khái niệm và vai trò của công việc tiêu chuẩn trong sản xuất
 • Các yếu tố và bước xây dựng công việc tiêu chuẩn
 • Quản lý và cải tiến công việc tiêu chuẩn trong sản xuất
  Thực hành 2: Thực hành Lập Công việc tiêu chuẩn cho tình huống dựa trên Video clip thực tế hoạch mô hình giả định được cung cấp. 
Nền tảng của sự ổn định và cải tiến trong Nhà máy sản xuất 
 • Tổng quan về 5S
 • Phương pháp thực hành tốt các nguyên lý của 5S trong Nhà máy sản xuất
 • Quản lý trực quan: Khái niệm, mục đích, phạm vi và cách thức thực hiện
 • Thảo luận 4: Thảo luận phân tích các hình ảnh và lips hiện trạng của Nhà máy để đánh giá tình trạng thực hành và cơ hội cải tiến theo 5S và quản lý trực quan
NGÀY THỨ BA
Rèn luyện hệ tuần hoàn mạnh khỏe cho Nhà máy sản xuất
 • Độc lập hóa các hoạt động hỗ trợ khỏi dây chuyền sản xuất
 • Các nguyên tắc cơ bản trong cải tiến hệ thống cấp & lấy hàng cho sản xuất
 • Hệ thống "siêu thị", "nhện nước" và "điểm sử dụng" trong sản xuất
  Thảo luận 5: Thảo luận phân tích các hình ảnh và lips hiện trạng của Nhà máy để đánh giá tình trạng thực hành và cơ hội cải tiến hệ thống cấp, rút hàng trong Nhà máy
Xây dựng hệ thống thiết bị mạnh mẽ và đáng tin cậy
 • Tổng quan về quản lý thiết bị trong sản xuất
 • Bảo dưỡng thiết bị hằng ngày của sản xuất
 •  Hướng dẫn vận hành và Thông số vận hành tiêu chuẩn
 • Ghi chép thông tin về hoạt động của thiết bị
 • Báo cáo và xử lý bất thường thiết bị
 •  Hiệu suất thiết bị và tính toán hiệu suất thiết bị tổng thể - OEE
  Thảo luận 6: Thảo luận phân tích các hình ảnh và lips hiện trạng của Nhà máy để đánh giá tình trạng thực hành và cơ hội cải tiến về quản lý thiết bị 
NGÀY THỨ TƯ
Loại bỏ đe dọa của Chuyển đổi sản xuất
 • Chuyển đổi trong sản xuất và các vấn đề với quản trị tinh gọn
 • Khái niệm và các nguyên lý của "Chuyển đổi nhanh": Phương thức rút ngắn thời gian chuyển đổi sản xuất xuống dưới 10 phút
 • Trình tự và phương pháp thực hiện "Chuyển đổi nhanh"
 • Thảo luận 7: Thảo luận phân tích các tình huống và cơ hội áp dụng "Chuyển đổi nhanh" trong Nhà máy 
Theo đuổi sự hoàn hảo – Chương trình Kaizen
 • Khái niệm và các triết lý Kaizen
 • Các bước và phương pháp thực hiện Kaizen
 • Báo cáo A3 và quá trình học tập từ Kaizen
 • ·Triển khai chương trình Kaizen trong doanh nghiệp.
 • Thảo luận 8: Thảo luận phân tích các tình huống và cơ hội áp dụng tinh thần Kaizen và Báo cáo A3 vào các đề án cải tiến đã thực hiện.
Tổng hợp nội dung ngày Thứ tư
Trao đổi và thảo luận
Tổng kết khóa đào tạo

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 • Giám đốc Nhà máy, Quản đốc & Tổ đội trưởng, Quản lý kỹ thuật sản xuất, Quản lý thiết bị, Quản lý chất lượng, Quản lý kho vận.
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
Tại TP HCM: 28-31/10/2020(Từ 08:30 - 17:00)
PHÍ THAM DỰ* (Gồm tài liệu, hóa đơn, chứng chỉ, Teabreak, ăn trưa
 • 2.500.000/người (đã GIẢM gần 60% so với học phí tiêu chuẩn, nhằm hỗ trợ cho các Doanh nghiệp trong dịch Covid)
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696 - Fax: 024 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
 • Ms. Bùi Thị Huệ,                            Email: buihue@pnq.com.vn - Di động: 0904 606 995
 

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube