20:24 ICT Chủ nhật, 31/05/2020
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đào tạo "Phương pháp triển khai Kaizen"

Đào tạo "Phương pháp triển khai Kaizen"

Khoá đào tạo “Phương pháp triển khai Kaizen” được tổ chức ngày 06/12/2013 tại P902, số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức bổ ích về việc triển khai Kaizen trong doanh nghiệp

Đào tạo "Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng"

Đào tạo "Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng"

Là một phần của chương trình Cải tiến chất lượng, ngày 29-30/11/2013, P & Q Solutions tổ chức khoá đào tạo “Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng” tại P902 số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Giảng viên khoá đào tạo là ông Phạm Minh Thắng - Giám đốc P & Q Solutions, chuyên gia tư vấn cao cấp

Đào tạo "Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008"

Đào tạo "Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008"

Được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO 19011:2002 và những đúc kết của những chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng được công nhận Quốc tế, chương trình đào tạo "Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008" sẽ mang đến cho học viên cái nhìn toàn diện và phương pháp bài bản thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng. Khoá học diễn ra vào ngày 14-16/11/2013 tại P902, 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Ông Phạm Minh Thắng - Giám đốc P & Q Solutions, chuyên gia tư vấn cao cấp - là giảng viên chính của khoá đào tạo này

Đào tạo "Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng"

Đào tạo "Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng"

Là một phần của chương trình Cải tiến chất lượng, ngày 26-27/11/2013, P & Q Solutions tổ chức khoá đào tạo “Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng” tại P902 số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Giảng viên khoá đào tạo là ông Phạm Minh Thắng - Giám đốc P & Q Solutions, chuyên gia tư vấn cao cấp

Đào tạo "TPM – Bảo trì năng suất tổng thể"

Đào tạo "TPM – Bảo trì năng suất tổng thể"

Một công cụ cải tiến năng suất khác được P & Q Solutions giới thiệu lần này là TPM – Bảo trì năng suất tổng thể, khoá đào tạo dự kiến được thực hiện ngày 22/11/2013 tại P902, số 45 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Đào tạo "Xây dựng Hệ thống đo lường và Quản lý năng suất trong doanh nghiệp"

Đào tạo "Xây dựng Hệ thống đo lường và Quản lý năng suất trong doanh nghiệp"

Nằm trong chuỗi chương trình cải tiến hoạt động doanh nghiệp, P & Q Solutions trân trọng giới thiệu khoá đào tạo "Xây dựng Hệ thống đo lường và Quản lý năng suất trong doanh nghiệp", tổ chức ngày 15-16/11/2013, tại P902 - 45 Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội.

Đào tạo "Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008"

Đào tạo "Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008"

Được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO 19011:2002 và những đúc kết của những chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng được công nhận Quốc tế, chương trình đào tạo "Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008" sẽ mang đến cho học viên cái nhìn toàn diện và phương pháp bài bản thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng. Khoá học diễn ra vào ngày 07-09/11/2013 tại P902, 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Ông Phạm Minh Thắng - Giám đốc P & Q Solutions, chuyên gia tư vấn cao cấp - là giảng viên chính của khoá đào tạo này

Đào tạo "Quản lý chất lượng theo mục tiêu"

Đào tạo "Quản lý chất lượng theo mục tiêu"

P & Q Solutions trân trọng giới thiệu khóa đào tạo "Quản lý chất lượng theo mục tiêu" tổ chức ngày 02/11/2013, tại P902 - số 45 Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội.

Đào tạo "Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng"

Đào tạo "Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng"

Là một phần của chương trình Cải tiến chất lượng, ngày 29-30/10/2013, P & Q Solutions tổ chức khoá đào tạo “Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng” tại P902 số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Khóa đào tạo "Nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ quản lý hệ thống quản lý chất lượng"

Khóa đào tạo "Nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ quản lý hệ thống quản lý chất lượng"

Thực tế hầu hết các cán bộ quản lý ISO hiện nay đều gặp nhiều khó khăn với công việc mới được bố trí thêm này sau khi công ty đưa ISO vào áp dụng. Đó là lý do, ngày 24–26/ 10/ 2013 tại P902 - số 45 Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội, P & Q Solutions sẽ tiếp tục tổ chức khoá đào tạo "NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG"

Đào tạo "Phương pháp triển khai Kaizen"

Đào tạo "Phương pháp triển khai Kaizen"

Khoá đào tạo “Phương pháp triển khai Kaizen” được tổ chức ngày 19/10/2013 tại P902, số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức bổ ích về việc triển khai Kaizen trong doanh nghiệp

Đào tạo "Thực hành tốt 5S để cắt giảm chi phí và tăng năng suất"

Đào tạo "Thực hành tốt 5S để cắt giảm chi phí và tăng năng suất"

5S - Một công cụ quen thuộc của người Nhật đã được công nhận toàn cầu về hiệu quả áp dụng không chỉ nâng cao năng suất lao động mà còn cắt giảm lãng phí và những lợi ích khác thông qua việc tổ chức sắp xếp công việc khoa học. Khoá đào tạo được P & Q Solutions tổ chức vào ngày 12/10/2013 tại P902, số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Giảng viên là ông Lê Chí Quân - Thành viên Học viện Doanh nghiệp Lean quốc tế, Giám đốc Lean Transformation Group (LTG) Vietnam

Đào tạo "Thất thoát vô hình trong hoạt động của doanh nghiệp: Nhận diện và loại bỏ"

Đào tạo "Thất thoát vô hình trong hoạt động của doanh nghiệp: Nhận diện và loại bỏ"

Để đáp ứng yêu cầu của một số đơn vị đã đăng ký trong lần trước nhưng chưa tham gia được, ngày 11/10/2013, P&Q Solutions tiếp tục tổ chức khoá đào tạo "Thất thoát vô hình trong hoạt động của doanh nghiệp: nhận diện và loại bỏ" tại P902, số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Giảng viên của khoá đào tạo là ông Lê Chí Quân - Thành viên Học viện Doanh nghiệp Lean quốc tế, Giám đốc Lean Transformation Group (LTG) Vietnam

Đào tạo "Đánh giá chất lượng nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp"

Đào tạo "Đánh giá chất lượng nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp"

Khoá đào tạo “Đánh giá chất lượng nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp” được tổ chức ngày 05/10/2013 tại P902, số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.

Đào tạo "Thất thoát vô hình trong hoạt động của doanh nghiệp: Nhận diện và loại bỏ"

Đào tạo "Thất thoát vô hình trong hoạt động của doanh nghiệp: Nhận diện và loại bỏ"

Để đáp ứng yêu cầu của một số đơn vị đã đăng ký trong lần trước nhưng chưa tham gia được, ngày 30/08/2013, P&Q Solutions tiếp tục tổ chức khoá đào tạo "Thất thoát vô hình trong hoạt động của doanh nghiệp: nhận diện và loại bỏ" tại P902, số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Giảng viên của khoá đào tạo là ông Lê Chí Quân - Thành viên Học viện Doanh nghiệp Lean quốc tế, Giám đốc Lean Transformation Group (LTG) Vietnam

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ quản lý hệ thống quản lý chất lượng

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ quản lý hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng là một hệ thống có tính xuyên suốt từ lãnh đạo cao nhất đến những người công nhân thực hiện các công việc nhỏ nhất thông qua hệ thống chính sách chất lượng, hoạch định cơ cấu, trách nhiệm và quy trình chất lượng của tổ chức. Với một hệ thống xuyên suốt và liên quan đến hầu hết các bộ phận, công đoạn như vậy cần có một cán bộ quản lý nhằm đảm bảo sự vận hành nhịp nhàng liên tục.

TPM – Bảo trì năng suất tổng thể

TPM – Bảo trì năng suất tổng thể

Một công cụ cải tiến năng suất khác được P & Q Solutions giới thiệu lần này là TPM – Bảo trì năng suất tổng thể, khoá đào tạo dự kiến được thực hiện ngày 10/08/2013 tại P902, số 45 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Đánh giá chất lượng nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Đánh giá chất lượng nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Khoá đào tạo “Đánh giá chất lượng nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp” được tổ chức ngày 3/8/2013 tại P902, số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.

Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng

Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng

Là một phần của chương trình Cải tiến chất lượng, ngày 30-31/07/2013, P & Q Solutions tổ chức khoá đào tạo “Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng” tại P902 số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Giảng viên khoá đào tạo là ông Phạm Minh Thắng - Giám đốc P & Q Solutions, chuyên gia tư vấn cao cấp

Thất thoát vô hình trong hoạt động của doanh nghiệp: Nhận diện và loại bỏ

Thất thoát vô hình trong hoạt động của doanh nghiệp: Nhận diện và loại bỏ

Để đáp ứng yêu cầu của một số đơn vị đã đăng ký trong lần trước nhưng chưa tham gia được, ngày 27/07/2013, P&Q Solutions tiếp tục tổ chức khoá đào tạo "Thất thoát vô hình trong hoạt động của doanh nghiệp: nhận diện và loại bỏ" tại P902, số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Giảng viên của khoá đào tạo là ông Lê Chí Quân - Thành viên Học viện Doanh nghiệp Lean quốc tế, Giám đốc Lean Transformation Group (LTG) Vietnam


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau
 
Kế hoạch đào tạo năm 2020
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube