11:56 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Lean Six Sigma Đai vàng

Thứ ba - 06/09/2022 15:56 - 246
  Chia sẻ:
Lean Six Sigma Đai vàng

Lean Six Sigma Đai vàng

Lean Six Sigma Yellow Belt ( Lean Six Sigma Đai vàng) là khóa học đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ Lean Six Sigma (Đai Vàng, Đai Xanh, Đai Đen) cung cấp những kiến thức nền tảng, giới thiệu những công cụ Six Sigma dành cho các nhân sự hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
 • Lean Six Sigma Yellow Belt ( Lean Six Sigma Đai vàng) là khóa học đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ Lean Six Sigma (Đai Vàng, Đai Xanh, Đai Đen) cung cấp những kiến thức nền tảng, giới thiệu những công cụ Six Sigma dành cho các nhân sự hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 • Giám Hiểu được các nguyên tắc và khái niệm của Lean Six Sigma và có thể nhận diện các cơ hội cải tiến tiến trong khu vực mình phụ trách;
 • Hiểu và sử dụng chu trình DMAIC và các hoạt động cơ bản của mô hình DMAIC trong thực hiện các hoạt động cải tiến trên cơ sở ứng dụng các công cụ và kỹ thuật cải tiến cơ bản;
 • Hiểu vai trò của Đai vàng Lean Six Sigma trong các dự án Lean Six Sigma (do đai xanh và đai đen phụ trách). Chủ động thực hiện các hoạt động cải tiến hằng ngày và tham gia hiệu quả vào các dự án Lean Six Sigma với vai trò được phân công.
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 • Kỹ sư và Nhân viên giám sát, Nhân viên quản lý các bộ phận, Thành viên nhóm dự án Lean Six Sigma
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
 • Ngày 20 - 22 tháng 09 năm 2022.
 • Văn phòng P&Q Solutions, Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
NỘI DUNG
NGÀY THỨ NHẤT
Bối cảnh sản xuất kinh doanh với các vấn đề chất lượng và hiệu suất
 • Lãnh phsi, sự biến thiên và các thách thức SQDCEEM
 • Các yếu tố Ms+E+I và ăn nguyên của Lãng phí và Biến thiên
Giới thiệu tổng quan về Lean Six Sigma
 • Khái niệm, nguyên lý và công cụ của Lean Manufacturing 
 • Các thuật ngữ thường gặp trong Lean Manufacturing 
 • Khái niệm, nguyên lý và các công cụ của Six Sigma
 • Các thuật ngữ thường gặp trong Six Sigma
 • Tiếp cận Lean Six Sigam trong cải tiến loại bỏ lãng phí và nâng cao chất lượng
 • Cơ cấu tổ chức cho triển khai Six Sigma: vai trò và trách nhiệm
 • Người phụ trách chương trình Lean Six Sigma và các cấp đai Lean Six Sigma
 • Thảo luận và thực hành về các khái niệm và nguyên lý của Lean Six Sigma
Khái quát về Chu trình DMAIC trong Lean Six Sigma
 • Nghiên cứu tình huống: LSS Co., Ltd - Dịch vụ & sản xuất
Bước Xác định dự án/ Define phase
 • Tổng quan về bước Xác định dự án
 • Tiếp cận cách chọn lựa dự án
 • Nhận diện dự án, VOP và VOC
 • Lựa chọn dự án, lập bản đồ quá trình - SIPOC
 • Tuyên bố vấn đề và lập kế hoạch cho dự án
 • Nghiên cứu tình huống: LSS Co., Ltd - Thực hành Xác Định
Tổng hợp ngày đào tạo thứ nhất
NGÀY THỨ HAI
Củng cố nội dung ngày đào tạo Thứ nhất
Bước Đo lường dự án/ Measure Phase
 • Tổng quan về bước Đo lường dự án
 • Sơ đồ dòng chảy giá trị: Thành phần, hiện trạng, tương lai
 • Các loại dữ liệu và mô hình/kĩ thuật đo lường
 • Chọn mẫu phân tích
 • Thống kê cơ bản
 • Giới thiệu năng lực quá trình
 • Nghiên cứu tình huống : LSS Co., Ltd - Thực hành Đo Lường
Bước Phân tích dự án/ Analyse Phase
 • Tổng quan về bước Phân tích dự án
 • Các loại phân tích & ví dụ.
 • Phân tích thống kê - Phân tầng và chia tách vấn đề
 • Sơ bộ về Phân tích FMEA
 • 5WHY & Giản đồ xương cá - Phân tích nguyên nhân gốc
 • Nghiên cứu tình huống: LSS Co., Ltd - Thực hành Phân tích
 • Tổng hợp ngày đào tạo thứ nhất
NGÀY THỨ BA
Củng cố nội dung ngày đào tạo thứ hai
Bước Cải tiến dự án/ 
Improve Phase
 • Tổng quan về bước Cải tiến dự án
 • Cải thiện dòng chảy và loại bỏ "mầm bệnh"
 • 5S và Kiểm soát trực quan
 • Công việc tiêu chuẩn & ECRS
 • Tiếp vận và độc lập hoá tiếp vận
 • Hiệu suất thiết bị và nâng cao hiệu suất thiét bị
 • Chất lượng tại gốc và Không sai lỗi
 • Nghiên cứu tình huống: LSS Co., Ltd - Thực hành Cải tiến
Bước Kiểm soát dự án/ Control Phase
 • Tổng quan về bước Kiểm soát dự án
 • Tiêu chuẩn hoá và củng cố kết quả
 • Sơ bộ về biểu đồ kiểm soát
 • Đánh giá và nhận rộng kết quả
 • Nghiên cứu tình huống: LSS Co., Ltd - Thực hành Kiểm soát
Làm bài kiểm tra 
Tổng kết và đánh giá khóa đào tạo
 
PHÍ THAM DỰ
6.000.000đ/ 01 đại biểu
(Phí tham dự đã bao gồm tài liệu, Teabreak, ăn trưa, hóa đơn GTGT)
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696 - Fax: 024 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
 • Ms. Bùi Thị Huệ,                            Email: buihue@pnq.com.vn - Di động: 0904 606 995
 • Ms. Hà Thúy,                                   Email: hathuy@pnq.com.vn -  Di động 0936 356 646
Chú ý
 • Tài liệu đào tạo bao gồm Slides đào tạo và các tài liệu thảo luận, tham khảo,
 • Chương trình đào tạo kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết, xem xét và thảo luận tình huống,
 • Thời gian nghỉ trưa 12:00 – 13:00; Thời gian nghỉ giải lao vào 10:00 – 10:15; 15:00 –15:15

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Từ khóa: Lean, Six sigma, DMAIC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube