21:51 ICT Thứ bảy, 10/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đào tạo cơ bản dành cho Tổ trưởng sản xuất

Thứ ba - 09/03/2021 14:19 - 804
  Chia sẻ:
Tổ/Đội trưởng có vai trò quan trọng trong triển khai các hoạt động sản xuất cho mục tiêu Chất lượng, Tiến độ và Chi phí. Họ là những người đóng góp đến 90% vào các cải tiến về mặt hiệu quả tại Toyota thông qua việc tạo ra sự ổn định và cải tiến các yếu tố nhân sự, thiết bị, khuôn gá, nguyên vật liệu và phương pháp thực thi công việc. Mục tiêu của chương trình đào tạo đặc biệt này là nhằm thay đổi lực lượng Tổ/ Đội trưởng, Trưởng/phó ca từ cố gắng tạo ra sản phẩm sang liên tục cải tiến để tạo ra các sản phẩm tốt hơn, kịp thời hơn, với chi phí thấp hơn trong một môi trường làm việc an toàn và hứng khởi hơn với người lao động
                                                        NỘI DUNG
Thời gian
Time
Nội dung
Training topics
BUỔI 1 MODULE 01: TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT / OVERVIEW OF PRODUCTION TEAM LEADER JOB
 • Hiện trường sản xuất – Môi trường làm việc của tổ trưởng / Production gemba – Team Leader’s work environment
 • Quan điểm quản lý hiện trường của Tổ trưởng / Approach to production gemba management by Team Leader
 • Các đối tượng và mục tiêu quản lý hiện trường của Tổ trưởng / Factors and objectives of gemba management by Team Leader
 • Lĩnh vực công việc và Công cụ thực hành cho Tổ trưởng sản xuất / Functions and tools for Production Team Leaders
BUỔI 2 MODULE 2: LÃNG PHÍ ĐIỂN HÌNH TRONG SẢN XUẤT / 7 PRODUCTION WASTES
 • Chỉ 10% của các hoạt động tạo giá trị / Only 10% of activites are value adding
 • 7 lãng phí điển hình trong sản xuất / 7 production wastes
 • Củng cố năng lực và thói quen nhận diện, loại bỏ lãng phí / Building capability and habit for waste identification & elimination
MODULE 3: CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG TỔ SẢN XUẤT / TOOLS FOR PRODUCTIONGEMBA MANAGEMENT AND IMPROVEMENT AT TEAM LEVEL
BUỔI 3  
 • Thực hành 5S/3Đ – Giữ khu vực làm việc an toàn, hứng khởi để tạo sản phẩm chất lượng với hiệu suất cao /  5S/3F practice – Keeping workplace safe & joyful for high quality and performance
BUỔI 4  
 • Công việc tiêu chuẩn/Tiếp vận - Ổn định công đoạn và đảm bảo chất lượng / Standardized work / Supply – Process stability and quality assureance
 • Hướng dẫn các yêu cầu cho Bài tập thực hành tại Nhà máy sau Đợt đào tạo thứ nhất / Instructions on requirements for Practice assignment at work after the first training session
THỰC HÀNH
TẠI HIỆN TRƯỜNG
Học viên thực hiện Bài tập thực hành theo nội dung đã hướng dẫn và chuẩn bị báo cáo trong đợt đào tạo thứ 2 / Trainees work on Practice assginment as instructed and prepare report to be presented at the beginning of the second training session
1 tuần giữa 2 đợt đào tạo / 1 week between the two training sessions
BUỔI 5
 • Học viên Báo cáo kết quả thực hiện Bài tập thực hành tại Nhà máy
 • Quản lý trực quan – Nhìn thấu suốt, phát hiện sớm và phản ứng nhanh / Visual management – Visibility, early detection and fast response
BUỔI 6
 •  Bảo dưỡng tự trị - Giữ thiết bị mạnh mẽ và đáng tin cậy cho sản xuất / Autonomous maintenance – Keeping equipment robust and reliable for production
 • Chuyển đổi/thay khuôn nhanh SMED – Giảm tổn thất hiệu suất và Linh hoạt sản xuất / Quick changeover (SMED) – Reduce losses and enhance flexibility
BUỔI 7
 • Giải quyết vấn đề phát sinh và 5 WHY – Kỹ năng sinh tồn của Tổ trưởng / Problem solving and 5 WHY – Survival skills for Production Team Leaders
BUỔI 8
 • Quản lý nhân sự Tổ sản xuất – Xây dựng Nhóm vững mạnh và linh hoạt / Human resource management at production team level – Buiding robust team with flexibility
Hướng dẫn các yêu cầu cho Bài tập thực hành tại Nhà máy sau Đợt đào tạo thứ hai / Instructions on requirements for Practice assignment at work after the second training session
THỰC HÀNH
TẠI HIỆN TRƯỜNG
Học viên thực hiện Bài tập thực hành theo nội dung đã hướng dẫn và chuẩn bị báo cáo trong đợt đào tạo thứ 2/ Trainees work on Practice assginment as instructed and prepare report to be presented at the beginning of the third training session
1 tuần giữa 2 đợt đào tạo / 1 week between the two training sessions
BUỔI 9
 • Học viên Báo cáo kết quả thực hiện Bài tập thực hành tại Nhà máy
 • Báo cáo, Liên lạc và Tham vấn (HORENSO) – Trao đổi thông tin hiệu quả tại hiện trường sản xuất / HORENSO – Effective communication at production gemb
BUỔI 10
 • Các công cụ Thống kê cơ bản – Thuần hóa và khai thác dữ liệu sản xuất / Basic statistical tools – Taming & exploring production data
BUỔI 11
 • Quản lý ca sản xuất / Production shift management
BUỔI 12
 • Theo đuổi sự hoàn hảo –Kaizen cho Tổ trưởng sản xuất / Striving for perfection – Kaizen for Production Team Leader
 • Tổng kết nội dung, đánh giá khóa đào tạo / Course review and evaluation
 • Hướng dẫn thực hiện Dự án sau đào tạo / Instruction on Post-training project work
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa đào tạo / Final course examination
 • Kết thúc khóa đào tạo / Closing
THỰC HÀNH Học viên Thực hiện và Báo cáo dự án cải tiến sau đào tạp theo nội dung đã hướng dẫn. Kết quả đánh giá với Báo cáo dự án cải tiến sẽ đóng góp và điểm chung của khóa học và làm căn cứ cấp chứng chỉ / Trainnes work on Improvement project as instructed and prepare report for submission. Evaluation result for Improvement project report contributes to overall evaluation for the course, used as basis for certification.
2 tuần sau khi kết thúc đào tạo trên lớp / 2 weeks following classroom training.


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 • Các nhân sự đang là Tổ trường sản xuất, Tổ phó sản xuất (quản lý trực tiếp đến công nhân/thợ vận hành) hoặc các nhân sự đang được phát triển để trở thành Tổ trưởng sản xuất / Production Team Leaders, Sub-leaders (direct supervisors to operators) or personnel to be developed as future Production Team Leaders.
 • Các Trưởng ca, Giám sát trong sản xuất (quản lý trực tiếp của các Tổ trưởng sản xuất) / Shift leaders, Supervisors (direct report of Production Team Leaders).
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
 • 08:30 - 17:00, từ ngày 27-28/03; 03-04/04 & 10-11/04/2021.
 • Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
PHÍ THAM DỰ
Học phí tiêu chuẩn: 7.500.000đ/ 01 đại biểu (đã bao gồm Tài liệu, chứng chỉ, Teabreak)
Ưu đãi nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 của P&Q Solutions:
Giảm 20% cho các doanh nghiệp đăng ký trước ngày 15/03/2021
Giảm 30%
cho các cá nhân đăng ký tham gia trước ngày 15/03/2021 
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696  hoặc liên hệ trực tiếp
 • Ms. Bùi Huệ                              Email: buihue@pnq.com.vn - Di động: 0904 606 995
Chú ý
 • Tài liệu đào tạo bao gồm Slides đào tạo và các tài liệu thảo luận, tham khảo,
 • Chương trình đào tạo kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết, xem xét và thảo luận tình huống,
 • Thời gian nghỉ trưa 12:00 – 13:00; Thời gian nghỉ giải lao vào 10:00 – 10:15; 15:00 –15:15.Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube