22:06 ICT Thứ bảy, 10/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đào tạo "Quản lý sản xuất dành cho Tổ, Đội trưởng - Tiếp cận quản trị tinh gọn"

Thứ sáu - 24/08/2018 10:57 - 1290
  Chia sẻ:
Lực lượng quản lý hiện trường có vai trò quan trọng trong triển khai các hoạt động sản xuất cho mục tiêu Chất lượng, Tiến độ và Chi phí. Họ là những người đóng góp đến 90% vào các cải tiến về mặt hiệu quả tại Toyota thông qua việc tạo ra sự ổn định và cải tiến các yếu tố nhân sự, thiết bị, khuôn gá, nguyên vật liệu và phương pháp thực thi công việc.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 • Lực lượng quản lý hiện trường có vai trò quan trọng trong triển khai các hoạt động sản xuất cho mục tiêu Chất lượng, Tiến độ và Chi phí. Họ là những người đóng góp đến 90% vào các cải tiến về mặt hiệu quả tại Toyota thông qua việc tạo ra sự ổn định và cải tiến các yếu tố nhân sự, thiết bị, khuôn gá, nguyên vật liệu và phương pháp thực thi công việc / Gemba supervisors have important roles in performance of production processes to achieve Quality, Delivery and Cost objectives. Research in Toyota showed that these people contributed upto 90% of performance improvement in the factory through creating the stable production conditions and improve production elements, including human resources, equipment, jigs and moulds, materials and work methods
 • Mục tiêu của chương trình đào tạo đặc biệt này là nhằm thay đổi lực lượng quản lý hiện trường từ cố gắng tạo ra sản phẩm sang liên tục cải tiến để tạo ra các sản phẩm tốt hơn, kịp thời hơn, với chi phí thấp hơn trong một môi trường làm việc an toàn và hứng khởi hơn với người lao động / The objectives of this special training course is shifting the focus of Gemba people from trying to make products to continuous improvement in order to produce better products, deliver on time, at lower costs in a safer and motivated environment
 • Kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết, phân tích và thảo luận tình huống thực tế và bộ biểu mẫu ứng dụng cho từng lĩnh vực, sau khóa đào tạo các học viên thực sự quan tâm có thể tự tin thực hành 08 Chuyên đề trong phạm vi quản lý của mình / Combination of theory instruction with analysis and discussion of actual casestudies and a set of templates for each covered topics, participants are expected to be able to practice 08 topics in their areas of assigned responsibility
NỘI DUNG
Ngày Thứ nhất / Training day 1
Giới thiệu & Khởi động / Introduction & Kick off
Tổng quan về quản lý sản xuất / Overview on production management
 • Khái niệm và phạm vi của quản lý sản xuất / Concept & scope of production management,
 • Chức năng và vai trò trong quản lý sản xuất / Roles & Functions of production management,
 • Đối tượng và mục tiêu của quản lý sản xuất / Objects and objectives of production management,
 • Hoạt động của tổ đội trưởng trong quản lý sản xuất / Team leaders / Supervisor activities in production management.
Thảo luận 1: Phân tích công việc hiện tại của Tổ, đội trưởng và Lập Ma trận các trách nhiệm trong quản lý sản xuất theo mô hình hiện tại của Nhà máy.
Công việc tiêu chuẩn và yêu cầu năng lực của Quản lý hiện trường / Standardized work & competency requirements for team leaders / supervisors.
 • Công việc của tổ trưởng trong quản lý sản xuất,
 • Những kỹ năng cơ bản để triển khai công việc hiệu quả của tổ trưởng,
 • Lịch trình 1 ngày làm việc của tổ trưởng.
Thực hành 1/Practice 1: Thực hành Lập Checksheet công việc hằng ngày của Tổ, Đội trưởng và Quản lý hiện trường / Develop a Checksheet of daily work for a Team Leader / Supervisor
Nhận diện và loại bỏ lãng phí / Wastes identification & elimination
 • Hoạt động gia tăng giá trị Vs Hoạt động không gia tăng giá trị / Value added Vs Non Value added activities,
 • 7 lãng phí cơ bản trong sản xuất / 7 basic wastes in production,
 • Kết hợp nhận diện, loại bỏ lãng phí vào quản lý sản xuất / Integrating waste identification & elimination in production,,
Thảo luận 2/Discussion 2: Thảo luận phân tích các hình ảnh và lips hiện trạng của Nhà máy để xác định và đánh giá các lãng phí trong sản xuất / Analyse and Discuss photos and video clips from Factory to identify and evaluate wastes in production
 
Ngày Thứ hai / Training day 2
Nhắc lại nội dung Ngày Thứ nhất / Review the first day
Công việc tiêu chuẩn / Standardized work
 • Khái niệm và vai trò của công việc tiêu chuẩn trong quản lý sản xuất / Concept & roles of standardized work in production management,
 • Các yếu tố và bước xây dựng công việc tiêu chuẩn / Elements & steps for standardized work development,
 • Quản lý và cải tiến công việc tiêu chuẩn trong sản xuất / Control & improvement of standardized work.
Thực hành 2 / Practice 2: Thực hành Lập Công việc tiêu chuẩn cho tình huống dựa trên Video clip thực tế hoạch mô hình giả định được cung cấp / Dvelop Standardized Work for a case seleced from actual video clips or given case study information
Thực hành 5S và Quản lý trực quan / 5S and Visual control
 • Tổng quan về 5S: Nhu cầu, lịch sử, khái niệm và nguyên tắc 5S overview: needs, history, concepts and principles,
 • Phương pháp thực hành tốt các nguyên lý của 5S 5S implementation methods,
 • Quản lý trực quan: khái niệm, mục đích, phạm vi và cách thức thực hiện / Visual control: concepts, purposes, scope and implementation methods,
Thảo luận 3 / Discussion 3: Thảo luận phân tích các hình ảnh và lips hiện trạng của Nhà máy để đánh giá tình trạng thực hành và cơ hội cải tiến theo 5S / Analyse and dicuss the current situation of the factory through photos and clips, and identify areas for improvement with 5S
Ngày Thứ ba / Training day 3
Nhắc lại nội dung Ngày Thứ hai / Review the second day
Quản lý thiết bị trong sản xuất / Equipment maintenance in production management
 • Tổng quan về quản lý thiết bị trong sản xuất / Overview on equipment in production,
 • Bảo dưỡng thiết bị hằng ngày của sản xuất / Daily equipment management in production,
 • Hướng dẫn vận hành và Thông số vận hành tiêu chuẩn / Operation instructions & standard operation parameters,
 • Ghi chép thông tin về hoạt động của thiết bị / Equipment operation records,
 • Báo cáo và xử lý bất thường thiết bị / Equipment abnormality handling & reporting,
 • Hiệu suất thiết bị và tính toán hiệu suất thiết bị tổng thể - OEE / Equipment efficiency and calculation of OEE,
Thảo luận 4 / Discussion 4: Thảo luận phân tích các hình ảnh và lips hiện trạng của Nhà máy để đánh giá tình trạng thực hành và cơ hội cải tiến về quản lý thiết bị / Analyse and dicuss the current situation of the factory through photos and clips, and identify areas for improvement with equipmemnt management
Ma trận kỹ năng cho hoạch định năng lực và đào tạo nhân sự / Skill Matrix for competency planning and training
 • Khái niệm và mục đích của Ma trận kỹ năng / Concept & purpose of skill matrix,
 • Thiết lập và ứng dụng ma trận kỹ năng cho hoạch định nhân sự và đào tạo / Development & use of skill matrix for human resource planning and training,
Thực hành 3 / Practice 3: Thực hành Lập Ma trận kỹ năng cho nhân sự của bộ phận mình quản lý / Develop a Skill Matrix for people within assigned area of responsibility
Thực hành Kaizen / Practicing Kaizen
 • Khái niệm và các nguyên tắc thực hành Kaizen / Kaizen concept and principles,
 • Hướng dẫn các bước thực hành Kaizen / Kaizen methodology,
Thực hành 4/Practice 4: Thực hành xác định cơ hội, thực hiện và báo cáo Kaizen / Kaizen opportunity identification, analysis, plan countermeasures and reporting
Tổng hợp nội dung ngày Thứ ba / Review the third day
Đánh giá khóa đào tạo / Training course evaluation
Làm bài kiểm tra trắc nghiệm sau khóa đào tạo / Course exam in multi-choice format
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Tổ trưởng / Đội trưởng / Quản đốc; Quản lý kỹ thuật sản xuất; Quản lý thiết bị; Quản lý chất lượng trong sản xuất (IPQC/PQC); Quản lý kế hoạch sản xuất. / Team leaders, Supervisors, Workshop managers, Production engineers, Equipment Maintenance, IPQC / PQC, Production control.
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
08:30 - 17:00, từ ngày 11; 13; & 17 tháng 09 năm 2018
Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
PHÍ THAM DỰ
4.500.000đ/ 01 đại biểu (đã bao gồm Tài liệu, chứng chỉ, Teabreak)
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696 - Fax: 024 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
 • Ms. Bùi Huệ                              Email: buihue@pnq.com.vn - Di động: 0904 606 995
 • MS. Hà Thúy,                            Email: hathuy@pnq.com.vn - Di động: 0936 356646
Chú ý
 • Tài liệu đào tạo bao gồm Slides đào tạo và các tài liệu thảo luận, tham khảo,
 • Chương trình đào tạo kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết, xem xét và thảo luận tình huống,
 • Thời gian nghỉ trưa 12:00 – 13:00; Thời gian nghỉ giải lao vào 10:00 – 10:15; 15:00 –15:15.
 •  

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube