11:54 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đào tạo Lean Six Sigma Đai Xanh

Thứ sáu - 13/07/2018 18:08 - 2138
  Chia sẻ:
Phương pháp Lean Six Sigma tập trung vào việc nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, loại bỏ lãng phí, giảm thiểu sai sót và cải tiến liên tục. Lean Six sigma được chia ra thành các bậc như đai Vàng, đai Xanh, Đai đen. Lean Six Sigma đai xanh làm việc dưới sự giám sát hoặc hỗ trợ của Lean Six Sigma đai đen, có nhiệm vụ phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng trong suốt quá trình của các dự án 6 sigma với mục tiêu là quản lý quá trình cải tiến ngay từ lúc đầu, khiến khách hàng hài lòng hơn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và lợi nhuận.


MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 • Kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ nắm bắt được và có khả năng hiểu được những lợi ích và phương pháp triển khai dự án Lean Six Sigma. Ứng dụng tư duy Lean Six Sigma từng ngày một vào nơi làm việc.
NỘI DUNG
NGÀY THỨ NHẤT
Bối cảnh sản xuất với các vấn đề chất lượng và hiệu suất
 • Mô hình các chức năng cơ bản của sản xuất,
 • Các thách thức SQDCEEM trong sản xuất,
 • Các yếu tố Ms+E+I như nguồn gốc của vấn đề sai lỗi, lãng phí
Giới thiệu tổng quan về Lean Manufacturing
 • Các hoạt động gia tăng giá trị và không gia tăng giá trị,,
 • Các lãng phí cơ bản trong sản xuất,
 • Khái niệm, nguyên lý và công cụ của Lean Manufacturing
 • Các thuật ngữ thường gặp trong Lean Manufacturing
Thảo luận về các sai lỗi, lãng phí mà bạn đã gặp phải hoặc nhìn thấy
Giới thiệu tổng quan về Six Sigma
 • Phương pháp Six Sigma,
 • Khái niệm trong Six Sigma và mối quan hệ với tỷ lệ % chất lượng,
 • Các thuật ngữ cơ bản: sai lỗi, DPMO, sự sai khác, TCQ, DMAIC, …,
 • Một số khái niệm quan trọng trong Six Sigma: trung bình, trung vị, khoảng, dạng, sai số tiêu chuẩn, giới hạn tiêu chuẩn, giới hạn kiểm soát, …,
Thảo luận về các khái niệm và cách tính mức Sigma
Cách tiếp cận Lean Six Sigma
 • Thế nào là tiếp cận Lean Six Sigma,
 • Lợi ích của Lean Six Sigma đối với tổ chức và nhân viên,
 • Chu trình DMAIC trong triển khai Lean Six Sigma,
 • Người phụ trách chương trình Lean Six Sigma và các cấp đai Lean Six Sigma,
Thảo luận về Chu trình DMAIC
 
NGÀY THỨ HAI
Chu trình DMAIC – Giai đoạn Xác định
 • Từ Mục đích & KPI chính đến phê duyệt dự án,
 • Triển khai chính sách và phân lớp KPI,
 • Sơ đồ hóa quá trình: SIPOC và Sơ đồ ngang,
Thảo luận nhóm và thực hành Sơ đồ hóa quá trình theo SIPOC và Sơ đồ ngang
 • Khám phá dữ liệu với các công cụ phân tích đồ thị (Biểu đồ đường, tần xuất, Box Plot, …),
 • Các thống kê cơ bản – thu thập dữ liệu và lấy mẫu và thống kê ,
Thảo luận và thực hành phân tích dữ liệu với các công cụ đồ thị và thống kê cơ bản
 • Vòng tròn "Tôn Ngộ Không" và Bảng quan sát lãng phí,
 • Chuẩn bị tuyên bố nhiệm vụ,
Thực hành phân tích tình huống Video Clip sử dụng Bảng quan sát lãng phí
NGÀY THỨ BA
Chu trình DMAIC – Giai đoạn Đo lường
 • Từ xác định 'Y' đến Xác định hiện trạng và 'X' tiềm năng,
 • Đo lường hiện trạng: Hiệu suất, PPM, DPMO, …,
 • Phân tích hiệu suất (yield, rollled yield, Normalized yield, …),
Thảo luận và thực hành phân tích hiệu suất
 • Phân tích đo lường (MSA) ,
Thảo luận và thực hành MSA
 • Sơ đồ dòng chảy giá trị: các thành phần, hiện trạng và tương lai,
 • Phân tích năng suất: Năng lực và hiệu suất khai thác,
 • Dòng chảy, Bảng Yamazumi, sơ đồ nhân viên vận hành và cân bằng công đoạn sản xuất,
Thảo luận và thực hành Sơ đồ dòng chảy giá trị
NGÀY THỨ TƯ
Chu trình DMAIC – Giai đoạn Phân tích
 • Ba bước trong giai đoạn phân tích,
 • Phân tích định tính (Sơ đồ xương cá và 5 Why),
 • Phân tầng dữ liệu: Phân tích đồ thị, biểu đồ mối quan hệ, Checksheet, Biểu đồ Pareto,
Thảo luận và thực hành phân tích định tính và phân tầng dữ liệu
 • Kiểm tra giả thuyết,
Thảo luận và thực hành kiểm tra giả thuyết
 • Phân tích dạng sai lỗi và hậu quả (FMEA),
Thảo luận và thực hành FMEA
NGÀY THỨ NĂM
Thực hành Bài tập nhóm cho giai đoạn Xác định – Đo lường – Phân tích dự án theo tình huống nghiên cứu được cung cấp
Chu trình DMAIC – Giai đoạn Cải tiến
Thực hành tình huống sản xuất giả định – hiện trạng
 • Giải pháp căn bản – 5S & Kiểm soát trực quan,
 • Công việc tiêu chuẩn và tiếp cận ECRS,
Thực hành tình huống sản xuất giả định – tương lai phiên bản 1
 • Hệ thống kéo và sản xuất lô nhỏ,
 • Cân bằng công đoạn và dòng chảy liên tục,
NGÀY THỨ SÁU
Chu trình DMAIC – Giai đoạn Cải tiến
Thực hành tình huống sản xuất giả định – tương lai phiên bản 2
 • Chuyển đổi nhanh trong sản xuất (SMED),
 • Chiến lược chất lượng tuyệt đối: Chất lượng tại gốc, Tự động hóa thông minh (Andon & Phòng ngừa sai lỗi),
Thảo luận các thực hành chất lượng tuyệt đối cho tình huống giả định
 • Bảo trì năng suất tổng thể (TPM),
 • Thiết kế thử nghiệm,
Thảo luận và thực hành thiết kế thử nghiệm với tình huống giả định
NGÀY THỨ BẢY
Chu trình DMAIC - Giai đoạn Kiểm soát
 • Năng lực quá trình (Cpk & Ppk),
 • Biểu đồ kiểm soát
Thảo luận và thực hành Năng lực quá trình và Biểu đồ kiểm soát
 • Kế hoạch kiểm soát,
 • Cập nhật các tài liệu tiêu chuẩn,
 • Chi phí chất lượng và hiệu quả dự án,
Thảo luận và thực hành Kế hoạch kiểm soát
NGÀY THỨ TÁM
Thực hành Bài tập nhóm cho giai đoạn Cải tiến – Kiểm soát dự án theo tình huống nghiên cứu được cung cấp
Bài kiểm tra cuối khóa
Tổng kết và đánh giá khóa đào tạo
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Nhân viên quản lý / Thành viên nhóm dự án Lean Six Sigma
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
08:30 - 17:00, ngày 02-04; 09-11 & 16-17/08/2018
Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
PHÍ THAM DỰ
8.000.000đ/ 01 đại biểu
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696 - Fax: 024 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
 • Ms. Hà Thúy,                            Email: hathuy@pnq.com.vn - Di động: 0936 356646
Chú ý
 • Tài liệu đào tạo bao gồm Slides đào tạo và các tài liệu thảo luận, tham khảo,
 • Chương trình đào tạo kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết, xem xét và thảo luận tình huống,
 • Thời gian nghỉ trưa 12:00 – 13:00; Thời gian nghỉ giải lao vào 10:00 – 10:15; 15:00 –15:15.

Nguồn tin: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube