20:30 ICT Thứ hai, 26/09/2022
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đào tạo "Hướng dẫn các biện pháp Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê & Phân tích dữ liệu cho quản lý"

Thứ hai - 04/05/2015 22:03 - 1988
  Chia sẻ:
Khoá đào tạo “Hướng dẫn áp dụng Các biện pháp Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê & Phân tích dữ liệu cho quản lý” được tổ chức ngày 28-30/05/2015 tại tại tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và cách ứng dụng 7 công cụ QC truyền thống trong các hoạt động thực tiễn của kiểm soát công nghệ, chất lượng nhằm tăng hiệu quả kiểm soát quá trình và hỗ trợ ra quyết định quản lý.
 
GIỚI THIỆU CHUNG
Hướng dẫn áp dụng Các biện pháp Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê & Phân tích dữ liệu cho quản lý.
Cung cấp cho học viên kiến thức và cách ứng dụng 7 công cụ QC truyền thống trong các hoạt động thực tiễn của kiểm soát công nghệ, chất lượng nhằm tăng hiệu quả kiểm soát quá trình và hỗ trợ ra quyết định quản lý.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Cung cấp cho học viên:
 • Kiến thức và cách ứng dụng 7 công cụ QC truyền thống trong các hoạt động thực tiễn của kiểm soát công nghệ, chất lượng nhằm tăng hiệu quả kiểm soát quá trình và hỗ trợ ra quyết định quản lý.
NỘI DUNG
 
NGÀY THỨ NHẤT
Giới thiệu về chất lượng và kiểm tra chất lượng:
 • Khái niệm về chất lượng,
 • Khái niệm về phương pháp quá trình trong quản lý chất lượng,
 • Khái niệm, mục đích và yêu cầu với kiểm tra chất lượng.
Tổng quan về thống kê, phân tích dữ liệu cho kiểm soát chất lượng & quản lý:
 • Khái niệm về thống kê (dữ liệu, sai số, thống kê..), & phân tích dữ liệu,
 • Nhu cầu sử dụng thống kê & phân tích dữ liệu trong kiểm soát chất lượng & quản lý,
 • Một số công cụ thống kê dùng trong quản lý chất lượng,
 • Phân loại và xác định nhu cầu sử dụng thống kê & phân tích dữ liệu,
 • Thực hành phân tích nhu cầu & lập kế hoạch hoạt động thống kê & phân tích dữ liệu cho hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng lưu đồ:
 • Mục đích, phương pháp xây dựng lưu đồ trong quản lý chất lượng,
 • Bài tập ứng dụng và thảo luận.
Hướng dẫn sử dụng Bảng kiểm tra:
 • Ứng dụng, cách thiết lập & sử dụng Bảng kiểm tra,
 • Thực hành thiết lập & sử dụng Bảng kiểm tra cho hoạt động kiểm tra hằng ngày tại hiện trường.
Hướng dẫn sử dụng Biểu đồ phân tán:
 • Ứng dụng, cách thiết lập & sử dụng biểu đồ phân tán,
 • Thực hành thiết lập & sử dụng Biểu đồ phân tán.
Tóm tắt nội dung ngày thứ nhất.
 
NGÀY THỨ HAI
Hướng dẫn sử dụng biểu đồ đường/cột/quạt thông thường:
 • Ứng dụng, cách thiết lập & sử dụng biểu đồ đường/cột/quạt thông thường;
 • Thực hành thiết lập & sử dụng biểu đồ đường/cột/quạt thông thường.
Hướng dẫn sử dụng biểu đồ rađa:
 • Ứng dụng, cách thiết lập & sử dụng biểu đồ rađa;
 • Thực hành thiết lập & sử dụng biểu đồ rađa cho các chỉ tiêu giám sát chất lượng.
Hướng dẫn sử dụng biểu đồ Pareto:
 • Ứng dụng, cách thiết lập & sử dụng Biểu đồ Pareto;
 • Thực hành thiết lập & sử dụng biểu đồ Pareto cho các nguyên nhân gây sai lỗi sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng biểu đồ xương cá:
 • Ứng dụng, cách thiết lập & sử dụng biểu đồ xương cá;
 • Thực hành thiết lập & sử dụng biểu đồ xương cá phân tích nguyên nhân cho loại sai lỗi điển hình xác định trong phần trước.
Tóm tắt nội dung ngày thứ hai
 
NGÀY THỨ BA
Hướng dẫn sử dụng biểu đồ tần xuất & đánh giá năng lực quá trình:
 • Ứng dụng của phân bố chuẩn & biểu đồ tần xuất;
 • Thiết lập & sử dụng biểu đồ tần xuất;
 • Thực hành ứng dụng biểu đồ tần xuất với kết quả đo trọng lượng, kích thước sản phẩm và tỷ lệ sai lỗi của các ca sản xuất.
 • Xác định và đánh giá chỉ số năng lực quá trình;
 • Thực hành xác định và đánh giá chỉ số năng lực quá trình với chỉ tiêu trọng lượng/kích thước và tỷ lệ thu hồi.
Hướng dẫn thiết lập & sử dụng các biểu đồ kiểm soát quá trình:
 • Thiết lập & sử dụng Biểu đồ kiểm soát khoảng biến thiên (mẫu =1);
 • Thực hành Thiết lập & sử dụng Biểu đồ kiểm soát khoảng biến thiên.
 • Thiết lập & sử dụng Biểu đồ kiểm soát tỷ lệ sai lỗi;
 • Thực hành Thiết lập & sử dụng Biểu đồ kiểm soát tỷ lệ sai lỗi cho tỷ lệ sai lỗi phát hiện tại công đoạn bao gói.
Kiểm tra kết thúc khóa đào tạo
TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO
 
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Nhân viên kỹ thuật/công nghệ, Nhân viên QA/QC, Nhân viên quản lý các bộ phận.
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
8h 30' - 17h, từ ngày 28 đến 30 tháng 05 năm 2015
Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
PHÍ THAM DỰ
2.500.000đ/ 01 đại biểu (Bao gồm: tài liệu, chứng chỉ, giải khát giữa giờ, ăn trưa và các chi phí tổ chức khác)
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Điện thoại văn phòng: 04 3793 0696 - Fax: 04 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
 • Ms. Bùi Thị Huệ,                            Email: buihue@pnq.com.vn - Di động: 0904 606 995
Chú ý
 • Thời gian nghỉ trưa từ 12:00-13:30, nghỉ giải lao từ 10:00-10:15 và 15:00-15:15,
 • Tài liệu cho khóa học do P & Q Solutions cung cấp bao gồm tài liệu bài giảng, tài liệu thảo luận và các tài liệu tham khảo cho các chủ đề thảo luận.

Nguồn tin: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2020
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube