01:18 ICT Thứ tư, 27/10/2021
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Thứ ba - 11/02/2020 13:21 - 686
  Chia sẻ:
Đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Nhằm nâng cao kiến thức về tiêu chuẩn cho họv viên và giúp các học viên hiểu rõ hơn thế nào là phù hợp hay không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn; đồng thời Với mong muốn đồng hành với Quý khách hàng duy trì, cải tiến & tăng khả năng áp dụng Hệ thống QLCL cũng như tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống Quản lý chất lượng, Công ty P&Q tiếp tục mở khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại văn phòng của P&Q Solutions - Tầng 3, tòa nhà Ngọc Khánh, số 37 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, ngày 18 - 19/03/2020

#
THỜI GIAN NỘI DUNG
Ngày thứ nhất
1 Ngày 18/03/2020 Giới thiệu về đánh giá chất lượng nội bộ
 • Khái niệm, mục đích và yêu cầu với hoạt động đánh giá nội bộ,
 • Các giai đoạn thực hiện và quản lý hoạt động đánh giá nội bộ.
Giới thiệu về chất lượng và quản lý chất lượng Sai lỗi chất lượng và lãng phí,
 • Khái niệm về chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động,
 • Các khái niệm, định nghĩa thường dùng trong quản lý chất lượng,
 • Giới thiệu 7 nguyên tắc quản lý chất lượng và khuôn khổ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
Thảo luận tình huống liên quan đến khái niệm và các nguyên tắc của quản lý chất lượng.
2 Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 4: Bối cảnh của tổ chức
 • 4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,
 • 4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,
 • 4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng,
 • 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 4.1 – 4.4 của ISO 9001:2015.
3 Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 5: Sự lãnh đạo
 • 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,
 • 5.2 Chính sách,
 • 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 5.1 – 5.3 của ISO 9001:2015.
4 Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 6: Hoạch định
 • 6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,
 • 6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL,
 • 6.3 Hoạch định thay đổi,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 6.1 – 6.3 của ISO 9001:2015.
5 Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 7: Hỗ trợ
 • 7.1 Các nguồn lực,
 • 7.2 Năng lực,Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.1 – 7.2 của ISO 9001:2015.
 • 7.3 Nhận thức,
 • 7.4 Trao đổi thông tin,
 • 7.5 Thông tin bằng văn bản,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.3 – 7.5 của ISO 9001:2015.
6 Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp
 • 8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,
 • 8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.1 – 8.4 của ISO 9001:2015.
 • 8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ,
 • 8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.5 – 8.7 của ISO 9001:2015.
7 Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 • 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,
 • 9.2 Đánh giá nội bộ,
 • 9.3 Xem xét của lãnh đạo,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 9.1 – 9.3 của ISO 9001:2015.
8 Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 10: Cải tiến
 • 10.1 Khái quát,
 • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,
 • 10.3 Cải tiến liên tục.
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 10.1 – 10.3 của ISO 9001:2015.
9 Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ,
 • Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ,
Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.
Ngày thứ hai
10 Ngày 19/03/2020 Chuẩn bị đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ,
 • Lập chương trình đánh giá nội bộ,
 • Chuẩn bị câu hỏi đánh giá,
Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ
11 Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ,
 • Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá,
Bài tập thảo luận – Thực hành thu thập thông tin và quản lý "vết đánh giá".
 • Phân loại các phát hiện đánh giá,
 • Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ,
Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp
12 Theo dõi các hoạt động tiếp theo
 • Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá,
 • Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ,
Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp
13 Thực hành đánh giá nội bộ
 • Hướng dẫn thực hành tình huống đánh giá nội bộ,
 • Báo cáo thực tập đánh giá nội bộ,
 • Tổng kết và đánh giá việc thực tập đánh giá nội bộ.
14 Làm bài kiểm tra cuối khóa làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ
15 Tổng kết & Đánh giá khóa đào tạo

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: Từ 8h30 đến 17h00 ngày 18-19/03/2020
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
Phí tham dự:  1.800.000đ/người

THÔNG TIN THAM KHẢO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696   Fax: 024 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
Ms. Hà Thúy, ĐT: 0936 356 646, Email: hathuy@pnq.com.vn

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2020
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube