12:44 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Thứ tư - 06/03/2019 14:52 - 1831
  Chia sẻ:
Với mục tiêu giúp Quý khách hàng duy trì, cải tiến & tăng khả năng áp dụng Hệ thống QLCL cũng như tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống Quản lý chất lượng, Công ty P&Q tiếp tục mở khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 tại văn phòng của P&Q Solutions - Tầng 3, tòa nhà Ngọc Khánh, số 37 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, ngày 14-16/03/2019


NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 


#

THỜI GIAN

NỘI DUNG

Ngày thứ nhất

1

08:30 – 10:00

Giới thiệu về đánh giá chất lượng nội bộ

 • Khái niệm, mục đích và yêu cầu với hoạt động đánh giá nội bộ,
 • Các giai đoạn thực hiện và quản lý hoạt động đánh giá nội bộ.

Giới thiệu về chất lượng và quản lý chất lượng

 • Sai lỗi chất lượng và lãng phí,
 • Khái niệm về chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động,
 • Các khái niệm, định nghĩa thường dùng trong quản lý chất lượng,
 • Giới thiệu 7 nguyên tắc quản lý chất lượng và khuôn khổ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015,

Thảo luận tình huống liên quan đến khái niệm và các nguyên tắc của quản lý chất lượng.

2

10:15 -12:00

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

 • 4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,
 • 4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,
 • 4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng,
 • 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 4.1 – 4.4 của ISO 9001:2015.

3

13:00 – 15:00

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 5: Sự lãnh đạo

 • 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,
 • 5.2 Chính sách,
 • 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 5.1 – 5.3 của ISO 9001:2015.

4

15:15 – 16:45

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 6: Hoạch định

 • 6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,
 • 6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL,
 • 6.3 Hoạch định thay đổi,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 6.1 – 6.3 của ISO 9001:2015.

5

16:45 – 17:00

Tổng hợp Ngày thứ nhất

Ngày thứ hai

6

08:00 – 10:00

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 7: Hỗ trợ

 • 7.1 Các nguồn lực,
 • 7.2 Năng lực,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.1 – 7.2 của ISO 9001:2015.

 • 7.3 Nhận thức,
 • 7.4 Trao đổi thông tin,
 • 7.5 Thông tin bằng văn bản,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.3 – 7.5 của ISO 9001:2015.

7

10:15 – 12:00

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp

 • 8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,
 • 8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.1 – 8.4 của ISO 9001:2015.

 • 8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ,
 • 8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.5 – 8.7 của ISO 9001:2015.

8

13:00 – 15:00

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện

 • 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,
 • 9.2 Đánh giá nội bộ,
 • 9.3 Xem xét của lãnh đạo,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 9.1 – 9.3 của ISO 9001:2015.

9

15:15 – 16:00

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 10: Cải tiến

 • 10.1 Khái quát,
 • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,
 • 10.3 Cải tiến liên tục.

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 10.1 – 10.3 của ISO 9001:2015.

10

16:00 – 16:45

Lập kế hoạch đánh giá nội bộ

 • Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ,
 • Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ,

Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.

11

16:45 – 17:00

Tổng hợp Ngày thứ hai

Ngày thứ ba

12

08:30 – 10:00

Chuẩn bị đánh giá nội bộ

 • Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ,
 • Lập chương trình đánh giá nội bộ,
 • Chuẩn bị câu hỏi đánh giá,

Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ

13

10:15 – 12:00

Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ

 • Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ,
 • Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá,

Bài tập thảo luận – Thực hành thu thập thông tin và quản lý "vết đánh giá".

 • Phân loại các phát hiện đánh giá,
 • Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ,

Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp

14

13:00 – 14:00

Theo dõi các hoạt động tiếp theo

 • Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá,
 • Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ,

Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp

15

14:00 – 15:00
15:15 – 15:45

Thực hành đánh giá nội bộ

 • Hướng dẫn thực hành tình huống đánh giá nội bộ,
 • Báo cáo thực tập đánh giá nội bộ,
 • Tổng kết và đánh giá việc thực tập đánh giá nội bộ.

16

15:45 – 16:46

Làm bài kiểm tra cuối khóa làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ

17

16:45 – 17:00

Tổng kết & Đánh giá khóa đào tạo

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: Từ 8h30 đến 17h00 ngày 14-16/03/2019
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
Phí tham dự: 3.000.000 VND/người

THÔNG TIN THAM KHẢO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696   Fax: 024 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
Ms. Thúy, ĐT: 0936 356 646, Email: hathuy@pnq.com.vn
Ms. Huệ. ĐT: 0904 606 995, Email:buihue@pnq.com.vn

 

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube