12:03 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đánh giá chất lượng nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Thứ tư - 31/07/2013 00:12 - 1686
  Chia sẻ:
Khoá đào tạo “Đánh giá chất lượng nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp” được tổ chức ngày 3/8/2013 tại P902, số 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.
GIỚI THIỆU CHUNG
 • Phần lớn các doanh nghiệp đã áp dụng ISO đều "xuân thu nhị kỳ" thực hiện đánh giá nội bộ, một số khác đánh giá 1 lần/ năm hoặc nhiều hơn 2 lần/ năm.
 • Vậy đánh giá nội bộ sẽ giúp ích gì mà tiêu chuẩn ISO 9001:2008 rồi các tiêu chuẩn ISO lại coi đây là một yêu cầu bắt buộc, để mà doanh nghiệp cứ định kỳ phải đào tạo đánh giá viên nội bộ, phải thực hiện đánh giá (thường mất 2 – 3 ngày), rồi phải khắc phục…
 
MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC
Giúp các học viên nắm bắt được:
 • Các cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua đánh giá chất lượng nội bộ
 • Các hạn chế thường gặp trong thực hiện đánh giá nội bộ.
 • Những tiếp cận, giải pháp và công cụ cho việc thúc đẩy, thực hiện và kiểm soát quá trình đánh giá chất lượng nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
NỘI DUNG
Phần 1: Tổng quan về hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ:
 • Mục đích & khái niệm, Nguyên tắc & đối tượng, Lợi ích của đánh giá chất lượng nội bộ,
 • Các "hạn chế" thường gặp với đánh giá nội bộ.
Phần 2: Cơ hội và 5 yếu tố quyết định tác động của đánh giá nội bộ với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Phần 3: Nhóm 5 giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động:
 • Giải pháp 1 - Cải thiện nhận thức & cam kết của lãnh đạo về: Vai trò của đánh giá nội bộ; Vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của Đánh giá viên; Các yếu tố "môi trường"; Sự tham gia của lãnh đạo.
 • Giải pháp 2 - Nâng cao nhận thức & sự tham gia của quản lý các bộ phận: Vai trò và tác động của đánh giá nội bộ với hoạt động của bộ phận; Vai trò của đánh giá viên nội bộ và cơ hội hợp tác; Trách nhiệm và lợi ích với các phát hiện trong đánh giá nội bộ.
 • Giải pháp 3 - Cải thiện nhận thức & kỹ năng đánh giá của các đánh giá viên: Vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của đánh giá viên; Các yêu cầu về năng lực.
 • Giải pháp 4 - Nâng cao năng lực & hiệu quả quản lý hoạt động đánh giá nội bộ: Vai trò, trách nhiệm và các yếu tố cần quản lý hoạt động đánh giá; Công cụ tự đánh giá mức độ trưởng thành và khả năng đóng góp vào nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của đánh giá nội bộ.
 • Giải pháp 5 - Cải thiện và củng cố các thực hành đánh giá: Chuẩn bị và thực hiện đánh giá; Báo cáo đánh giá; Hành động khắc phục, Phòng ngừa và xem xét hệ thống quản lý chất lượng; Các công cụ hỗ trợ đánh giá và cải tiến các thực hành đánh giá nội bộ.
Phần 4: Bắt tay hành động – Lập kế hoạch cho các thay đổi với hoạt động đánh giá nội bộ: đánh giá thực trạng, xác định ưu tiên & tìm kiếm sự ủng hộ; Lập, triển khai kế hoạch và thành công
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 • Đại diện lãnh đạo về chất lượng; Thư ký ISO, Các đánh giá viên nội bộ đã được đào tạo và thực hành đánh giá chất lượng nội bộ .
THỜI LƯỢNG: 1 ngày
GIẢNG VIÊN
Ông Phạm Minh Thắng – Chuyên gia tư vấn cao cấp, Giám đốc P & Q Solutions
PHÍ THAM DỰ
800.000đ/ 01 đại biểu (Bao gồm: tài liệu, chứng chỉ, giải khát giữa giờ, ăn trưa và các chi phí tổ chức khác)
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Điện thoại văn phòng: 04 3793 0696 - Fax: 04 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
 • Ms. Bùi Thị Huệ,                            Email: buihue@pnq.com.vn - Di động: 0982 60 74 70
 • Ms. Trương Thanh Hoà,              Email: thanhhoa@pnq.com.vn - Di động: 0912 01 12 01
Chú ý
 • Thời gian nghỉ trưa từ 12:00-13:30, nghỉ giải lao từ 10:00-10:15 và 15:00-15:15,
 • Tài liệu cho khóa học do P & Q Solutions cung cấp bao gồm tài liệu bài giảng, tài liệu thảo luận và các tài liệu tham khảo cho các chủ đề thảo luận.

Nguồn tin: P & Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube