20:55 ICT Thứ bảy, 10/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đào tạo " Nhận thức, diễn giải và đánh giá nội bộ HTQL phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Thứ sáu - 14/02/2020 09:49 - 1742
  Chia sẻ:
Đào tạo " Nhận thức, diễn giải và đánh giá nội bộ HTQL phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Đào tạo " Nhận thức, diễn giải và đánh giá nội bộ HTQL phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Đánh giá nội bộ là một trong những hoạt động nhằm chứng minh năng lực quản lý chất lượng của 1 đơn vị hay một lĩnh vực hoạt động nào đó. Hoạt động này cũng đồng thời là quá trình xem xét việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu của công ty có đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ hay không; đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành hay không. Chính bởi vậy, P&Q Solutions tổ chức khóa đào tạo này nhằm mục đích hỗ trợ các đơn vị củng cố lại đội ngũ nhân sự, phục vụ cho hoạt đồng đánh giá và duy trì hệ thống của đơn vị mình, Khóa đào tạo được diễn ra trong 02 ngày là ngày 25 - 26/03/2020 tại VP của P&Q Solutions - số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
# THỜI GIAN                                                     NỘI DUNG
NGÀY THỨ NHẤT: NHẬN THỨC VÀ DIỄN GIẢI (25/3/2020)
1 08:30 –10:00 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025 & HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN PTN.
 •  ISO/IEC 17025: là gì,
 • Vai trò của ISO/IEC 17025 trong hoạt động phòng thí nghiệm,
 • Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO/IEC 17025,
 • Bố cục tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017,
 • Tiếp cận quá trình theo chu trình PDCA,
 • Hoạt động công nhận,
 • Ý nghĩa của việc ký kết MRA.
2 10:15- 12:00 TÌM HIỂU NỘI DUNG CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017
 • Phần 1: Phạm vi áp dụng,
 • Phần 2: Tài liệu viện dẫn,
 • Phần 3: Thuật ngữ và định nghĩa,
 • Phần 4: Yêu cầu chung.-
 • 4.1 Tính khách quan,
 • 4.2 Bảo mật,
 • Phần 5: Yêu cầu về cơ cấu,
 • Tính pháp lý,
 • Cơ cấu tổ chức,
 •  Phạm vị hệ thống,
 • Chức năng nhiệm vụ,
 • Yêu cầu về cán bộ quản lý
3 13:30 – 15:00 TÌM HIỂU NỘI DUNG CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017
 • Phần 6: Yêu cầu về nguồn lực:
 • 6.2 Nhân sự,
 • 6.3 Cở sở vật chất, điều kiện tiệng nghi môi trường,
 • 6.4 Thiết bị,
 • Liên kết chuẩn đo lường,
 • Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp.
4
 
15:15 - 16:30 TÌM HIỂU NỘI DUNG CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017
 • Phần 7: Yêu cầu về quá trình:
 • 7.1 Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng,
 • 7.2 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giái trị sử dụng của PP,
 • 7.3 Lấy mẫu,
 • 7.4 Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn,
 • 7.5 Hồ sơ kỹ thuật,
 • 7.6 Đánh giá độ KĐBĐ,
 • 7.7 Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả,
 • 7.8 Báo cáo kết quả,
 • 7.9 Khiếu nại,
 • 7.10 Công việc không phù hợp,
 • Kiểm soát dữ liệu và quản lý thông tin.
Tóm tắt bài giảng ngày thứ nhất, giải đáp thắc mắc và trao đổi kinh nghiệm.
NGÀY THỨ HAI: DIỄN GIẢI (tiếp) & ĐGNB (26/03/2020)
5 8:30 – 10:00 TÌM HIỂU NỘI DUNG CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017
 • Phần 8: Yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng (lựa chọn A):
 • 8.2 Tài liệu hệ thống quản lý,
 • 8.3 Kiểm soát tài liệu,
 • 8.4 Kiểm soát hồ sơ,
 • 8.5 Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội,
 • 8.6 Cải tiến,
 • 8.7 Hành động khắc phục,
 • 8.8 Đánh giá nội bộ,
 • 8.9 Xem xét Lãnh đạo,
6 10:15 – 12:00 TÌM HIỂU VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ PTN THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025
 • Tổng quan về đánh giá nội bộ,
 • Lên chương trình đánh giá.
7 13:30 – 15:30 TÌM HIỂU VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ PTN THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025 (tiếp):
 • Tổ chức thực hiện đánh giá,
 • Theo dõi HĐKP & kết quả,
 • Các kỹ năng ĐGNB,
 • Các điểm lưu ý trong ĐGNB.
8 15:45 – 16:30 THỰC HÀNH ĐGNB THEO ISO/IEC 17025
Tóm tắt kiến thức về ĐGNB, giải đáp và trao đổi kinh nghiệm.

    ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Lãnh đạo, các cán bộ QLCL, QLKT và nhân viên thuộc phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
08:30 – 17:00,  các ngày 25 -26/03/2020
Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
PHÍ THAM DỰ
CÓ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ VÀ ĐANG ÁP DỤNG HTQLCL PHÒNG THỬ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696   Fax: 024 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
 • Ms. Thúy, ĐT: 0936 356 646 , Email: hathuy@pnq.com.vn

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube