22:38 ICT Thứ bảy, 10/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Workshop Costdown

Workshop "Đột phá cải tiến giá thành - Mở rộng cạnh tranh toàn cầu”

Workshop được phối hợp tổ chức bởi P&Q SOLUTIONS, VASI, ABE ACADEMY nhằm giới thiệu và hướng dẫn cho doanh nghiệp khuôn khổ, phương pháp tiếp cận, công cụ và kinh nghiệm được chứng minh là hiệu quả trong CẢI TIẾN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT, phát triển năng lực bền vững, MỞ RỘNG cạnh tranh toàn cầu.

Khởi động khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015

Khởi động khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015

Ngày 30.03.2023, khởi động chương trình đào tạo ISO 9001:2015

Chuỗi đào tạo điều hành sản xuất toàn diện

Chuỗi đào tạo điều hành sản xuất toàn diện

Đội ngũ quản lý hiện trường (Quản đốc, Giám sát, Trưởng ca, Trưởng phòng sản xuất...) là lực lượng vô cùng quan trọng quyết định tới việc đảm bảo mục tiêu lợi nhuận của Doanh nghiệp trong năm 2023 – một năm đầy khó khăn và thách thức khi đơn hàng sụt giảm, các chi phí tăng cao.

Hoạch định để đột phá cải tiến giá thành sản xuất (Costdown)

Hoạch định để đột phá cải tiến giá thành sản xuất (Costdown)

Nhận thấy nhu cầu về cải tiến giá thành sản xuất P&Q Solutions tiếp tục khởi động khóa đào tạo Hoạch định đột phá cải tiến giá thành sản xuất -Ngày 20-21/04/2023 tại Hà Nội

Chuỗi điều hành hiện trường sản xuất toàn diện

Chuỗi điều hành hiện trường sản xuất toàn diện

Trong bối cảnh đơn hàng sụt giảm, lợi nhuận lao đốc thì TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ sản xuất chính là giải pháp trọng tâm. Tuy nhiên các hạn chế về năng lực tổ chức sản xuất, điều hành hiện trường của lực lượng quản lý đã tác động rất lớn đến mục tiêu này. Để giải quyết các hạn chế này, P&Q Solutions phát triển Chuỗi đào tạo “Điều hành hiện trường sản xuất toàn diện”

Đào tạo Đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015 - Online

Đào tạo Đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015 - Online

Nhằm hỗ trợ các Đánh giá viên củng cố kiến thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, nâng cao khả năng thực hành trình tự, phương pháp, kỹ năng cho hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015 thông qua sự kết hợp hiệu quả giữa bài giảng lý thuyết, thảo luận phân tích tình huống và bài tập thực hành đánh giá.

Hướng dẫn thực hành bảo dưỡng tự quản(AM) - Online

Hướng dẫn thực hành bảo dưỡng tự quản(AM) - Online

Chương trình đào tạo cung cấp và trang bị cho các học viên các nội dung về PHƯƠNG PHÁP và KỸ NĂNG cần thiết cho việc TRIỂN KHAI bảo dưỡng tự quản (AM) nhằm Nâng cao độ tin cậy, hiệu suất, kéo dài tuổi thọ và tối ưu hóa chi phí quản lý thiết bị.

Khóa đào tạo Kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S ngày 21/03/2023

Khóa đào tạo Kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S ngày 21/03/2023

Các chương tình 5S không hiệu quả, các thực hành 5S chết yểu vì không thể tích hợp vào vận hành chung của doanh nghiệp và thiếu sự tham gia của tập thể. Vai trò của 5S là không thể bàn cãi đối với các doanh nghiệp sản xuất, vậy làm sao để làm sống lại hoạt động 5S. Giải pháp được đưa ra là cần các chương trình kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S, các nội dung của thực hành kiếm tra đánh giá sẽ được chuyên gia cung cấp trong chương trình đào Online ngày 21/03/2023.

Khóa đào tạo Kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S ngày 21/03/2023

Khóa đào tạo Kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S ngày 21/03/2023

Các chương tình 5S không hiệu quả, các thực hành 5S chết yểu vì không thể tích hợp vào vận hành chung của doanh nghiệp và thiếu sự tham gia của tập thể. Vai trò của 5S là không thể bàn cãi đối với các doanh nghiệp sản xuất, vậy làm sao để làm sống lại hoạt động 5S. Giải pháp được đưa ra là cần các chương trình kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S, các nội dung của thực hành kiếm tra đánh giá sẽ được chuyên gia cung cấp trong chương trình đào Online ngày 21/03/2023.

Khóa đào tạo Kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S ngày 21/03/2023

Khóa đào tạo Kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S ngày 21/03/2023

Các chương tình 5S không hiệu quả, các thực hành 5S chết yểu vì không thể tích hợp vào vận hành chung của doanh nghiệp và thiếu sự tham gia của tập thể. Vai trò của 5S là không thể bàn cãi đối với các doanh nghiệp sản xuất, vậy làm sao để làm sống lại hoạt động 5S. Giải pháp được đưa ra là cần các chương trình kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S, các nội dung của thực hành kiếm tra đánh giá sẽ được chuyên gia cung cấp trong chương trình đào Online ngày 21/03/2023.

Khóa đào tạo Kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S ngày 21/03/2023

Khóa đào tạo Kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S ngày 21/03/2023

Các chương tình 5S không hiệu quả, các thực hành 5S chết yểu vì không thể tích hợp vào vận hành chung của doanh nghiệp và thiếu sự tham gia của tập thể. Vai trò của 5S là không thể bàn cãi đối với các doanh nghiệp sản xuất, vậy làm sao để làm sống lại hoạt động 5S. Giải pháp được đưa ra là cần các chương trình kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S, các nội dung của thực hành kiếm tra đánh giá sẽ được chuyên gia cung cấp trong chương trình đào Online ngày 21/03/2023.

Khóa đào tạo Kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S

Khóa đào tạo Kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S

Các chương tình 5S không hiệu quả, các thực hành 5S chết yểu vì không thể tích hợp vào vận hành chung của doanh nghiệp và thiếu sự tham gia của tập thể. Vai trò của 5S là không thể bàn cãi đối với các doanh nghiệp sản xuất, vậy làm sao để làm sống lại hoạt động 5S. Giải pháp được đưa ra là cần các chương trình kiểm tra và đánh giá nội bộ 5S, các nội dung của thực hành kiếm tra đánh giá sẽ được chuyên gia cung cấp trong chương trình đào Online ngày 21/03/2023.

Chuỗi đào tạo Điều hành Hiện trường Sản xuất Toàn Diện

Chuỗi đào tạo Điều hành Hiện trường Sản xuất Toàn Diện

Nhằm phát triển thế hệ QUẢN LÝ HIỆN TRƯỜNG 4.0 với tư duy TINH GỌN và năng lực làm chủ, áp dụng hiệu quả thực hành tốt toàn cầu cho HIỆU SUẤT ĐỘT PHÁ & BỀN VỮNG

Hoạch định để đột phá cải tiến giá thành sản xuất (Costdown) tổ chức tại TP. HCM

Hoạch định để đột phá cải tiến giá thành sản xuất (Costdown) tổ chức tại TP. HCM

Tiếp tục thành công của chương trình đào tạo Hoạch định để đột phá cải tiến giá thành sản xuất được tổ chức tại Hà Nội. Nhận thấy nhu cầu về triển khai các chương trình Costdown của các doanh nghiệp phía Nam, P&Q Solutions tiếp tục tổ chức chương trình Đào tạo Hoạch định để đột phá cải tiến giá thành sản xuất tại TP.HCM, Khai giảng ngày 14 và 15.03.2023

Hướng dẫn thực hành bảo dưỡng tự quản(AM)

Hướng dẫn thực hành bảo dưỡng tự quản(AM)

Chương trình đào tạo cung cấp và trang bị cho các học viên các nội dung về PHƯƠNG PHÁP và KỸ NĂNG cần thiết cho việc TRIỂN KHAI bảo dưỡng tự quản (AM) nhằm Nâng cao độ tin cậy, hiệu suất, kéo dài tuổi thọ và tối ưu hóa chi phí quản lý thiết bị.

Thực hành 5WHY và Giải quyết vấn đề

Thực hành 5WHY và Giải quyết vấn đề

Để một doanh nghiệp sản xuất phát triển hướng đến sự hoàn hảo, thì từng cá nhân trong doanh nghiệp cần không ngừng nỗ lực và đối điện giải quyết các vấn đề. Vượt qua các rào cản này bằng phương pháp 5WHY và 8 bước giải quyết vấn đề của Toyota là mô hình hưu hiệu cho doanh nghiệp triển khai.

Hoạch định để Đột phá cải tiến Giá thành sản xuất năm 2023 (Costdown)

Hoạch định để Đột phá cải tiến Giá thành sản xuất năm 2023 (Costdown)

Đối diện với viễn cảnh sụt giảm đơn hàng và lợi nhuận lao dốc, Cải tiến giá thành sản xuất sẽ là giải pháp trọng tâm để các doanh nghiệp sản xuất tồn tại và chuẩn bị phát triển trở lại.

Chuỗi điều hành hiện trường sản xuất toàn diện

Chuỗi điều hành hiện trường sản xuất toàn diện

Trong bối cảnh đơn hàng sụt giảm, lợi nhuận lao đốc thì TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ sản xuất chính là giải pháp trọng tâm. Tuy nhiên các hạn chế về năng lực tổ chức sản xuất, điều hành hiện trường của lực lượng quản lý đã tác động rất lớn đến mục tiêu này. Để giải quyết các hạn chế này, P&Q Solutions phát triển Chuỗi đào tạo “Điều hành hiện trường sản xuất toàn diện”

Hoạch định để Đột phá cải tiến Giá thành sản xuất năm 2023

Hoạch định để Đột phá cải tiến Giá thành sản xuất năm 2023 (Costdown)

Đối diện với viễn cảnh sụt giảm đơn hàng và lợi nhuận lao dốc, Cải tiến giá thành sản xuất sẽ là giải pháp trọng tâm để các doanh nghiệp sản xuất tồn tại và chuẩn bị phát triển trở lại.

Hướng dẫn Thực hành Bảo dưỡng tự Quản (AM)

Hướng dẫn Thực hành Bảo dưỡng tự Quản (AM)

Văn hóa được coi là linh hồn của doanh nghiệp, thì máy móc thiết bị là trái tim của nhà máy. Để có trái tim khỏe mạnh, việc quan tâm và chăm sóc đến “trái tim” thường xuyên là điều vô cùng quan trọng. Hiểu được điều đó P&Q Solutions tổ chức khóa học HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH BẢO DƯỠNG TỰ QUẢN (AM) nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp có công cụ chăm sóc “trái tim” của mình.


Các tin khác

1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau
 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube