12:03 ICT Thứ sáu, 09/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » ISO 9001:2015


CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ISO 9001:2015
Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, mà về cơ bản là ISO 9001:2000, sau gần 20 năm từ khi được soạn thảo, đã không còn phản ảnh được hơi thở đương đại của quản lý chất lượng trong các tổ chức và cần được thay đổi để bắt kịp với nhu cầu hiện tại và có thể phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức trong những năm sắp tới. 
Theo Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), phiên bản 2015 của tiêu chuẩn ISO 9001, thay thế cho ISO 9001:2008, sẽ được chính thức ban hành vào cuối tháng 9 năm 2015.
Như vậy, ngày từ bây giờ các doanh nghiệp đã áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2008 cần bắt đầu quá trình nghiên cứu, cập nhật và chuyển đổi chứng nhận HTQLCL của mình theo tiêu chuẩn mới, ISO 9001:2015. Với các đơn vị chuẩn bị xây dựng và áp dụng HTQLCL, hãy bắt đầu với ISO 9001:2015 ngày từ khi tìm hiểu và lập kế hoạch. 
"28 năm kể từ khi được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, ISO 9001 đã trải qua 2 lần sửa đổi lớn và 2 lần chỉnh sửa nhỏ để phù hợp với các phát triển của lĩnh vực quản lý chất lượng và nhu cầu của các bên quan tâm".
DOWNLOAD Bản tiếng Việt ISO 9001:2015
TÓM TẮT BỐ CỤC
7 nhóm Điểu khoản chính
73 Điều khoản
131 yêu cầu bắt buộc
6 yêu cầu DUY TRÌ thông tin bằng văn bản
21 yêu cầu LƯU GIỮ thông tin bằng văn bản
7 ĐIỂM THAY ĐỔI CƠ BẢN
1) Định hướng bởi Bối cảnh của tổ chức
2) Tiếp cận Quản lý rủi ro
3) Tập trung vào Kết quả thực hiện
4) Tích hợp với Hoạt động tác nghiệp
5) Tiếp cận Quá trình trên cơ sở PDCA
6) Thúc đẩy Quản lý tri thức
7) Thân thiện với Lĩnh vực dịch vụ
DOWNLOAD Tài liệu phân tích các thay đổi lớn trong ISO 9001:2015
DOWNLOAD Ma trận so sánh ISO 9001:2015 Vs ISO 9001:2008

Webinar "All you need to know about ISO 9001:2015" do ISO tổ chức, ngày 08/09/2015.

QUÝ VỊ ĐANG ÁP DỤNG ISO 9001:2008
& QUÝ VỊ  CHƯA THẬT HÀI LÒNG!
Có thể HTQLCL hiện tại chưa thực hiện làm hài lòng quý vị về sự thích hợp, thỏa đáng và hiệu lực (xem thêm tại đây).
Với các thay đổi về tiếp cận, khuôn khổ và yêu cầu giúp đảm bảo HTQLCL được hoạch định và triển khai phù hợp với bối cảnh, bao gồm định hướng chiến lược, của tổ chức; tập trung hơn vào kết quả thực hiện; được linh hoạt hóa hơn nhờ tiếp cận rủi ro và tiếp cận quá trình; tích hợp với quá trình tác nghiệp và quản lý tri thức. Chắn chắn ISO 9001:2015 sẽ giúp quý vị khắc phục các điểm hạn chế và giải phóng khả năng của Hệ thống quản lý chất lượng trong nâng cao hiệu quả hoạt động tác nghiệp.
CÁC BƯỚC CHUYỂN ĐỔI

(1) TÌM HIỂU TIÊU CHUẨN
(tại đây)

(2) ĐÀO TẠO CẬP NHẬT 
(tại đây)


(3) PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG

(4) XÁC LẬP MỤC TIÊU & KẾ HOẠCH

(5) CẬP NHẬT HTQLCL

(6) ĐÁNH GIÁ / XEM XÉT

(7) CHỨNG NHẬN CHUYỂN ĐỔI 
"Theo hướng dẫn từ Diễn đàn Công nhận Quốc tế - IAF, giai đoạn chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sáng ISO 9001:2015 là 3 năm sau khi tiêu chuẩn mới được ban hành. Trong 3 năm này, doanh nghiệp có thể tham vấn với Tổ chức chứng nhận của mình để bố trí đánh giá chuyển đổi theo tiêu chuẩn mới vào các dịp đánh giá giám sát định kỳ, đánh giá tái chứng nhận hoặc đánh giá chuyển đổi đột xuất riêng. Tuy vậy, với tính ưu việt vượt trội của ISO 9001:2015 so với phiên bản 2008, các tổ chức nên bắt đầu càng sớm càng tốt với quá trình tìm hiểu và cập nhật HTQLCL theo phiên bản 2015 của ISO 9001".
DOWNLOAD tài liệu Hướng dẫn cập nhật và chuyển đổi HTQLCL theo ISO 9001:2015
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ
QUÝ VỊ CÓ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ISO 9001?
 
Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là một quyết định chiến lược của tổ chức trong nỗ lực đảm bảo khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phầm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu, nâng cao thỏa mãn khách hàng và cải tiến liên tục. (xem thêm tại đây).
Với những cập nhật mới, thể hiện ưu việt rõ ràng hơn so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008, phiên bản mới ISO 9001:2015 mang lại cho doanh nghiệp một cơ hội tuyệt vời cho tiêu chuẩn hóa hoạt động quản lý chất lượng theo các chuẩn mực quốc tế, đồng thời giúp nâng cao khả năng đạt được các kết quả dự định, mục tiêu của doanh nghiệp.
P&Q Solutions, với hơn 10 năm tư vấn, đào tạo về các HTQL theo tiêu chuẩn và cải tiến tác nghiệp, được đánh giá cao về năng lực nghiệp vụ và khả năng cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt động quản lý chất lượng nói chung và quản lý chất lượng nói riêng.
Với P&Q Solutions, chúng tôi không chỉ cung cấp hướng dẫn về tiêu chuẩn, các bước và cách thức triển khai một dự án ISO 9000 hiệu quả mà còn chú trọng huấn luyện nâng cao năng lực và khả năng làm chủ Hệ thống quản lý cho các nhân sự của Khách hàng.
Hãy liên hệ để được phục vụ!
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay
CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ CẬP NHẬT & CHUYỂN ĐỔI DO
P&Q SOLUTIONS CUNG CẤP
  1. Cung cấp MIỄN PHÍ tài liệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các tài liệu hướng dẫn Cập nhật, chuyển đổi;
  2. Hội thảo và Thảo luận về các thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cập nhật, chuyển đổi;
  3. Đào tạo Phân tích các thay đổi và Hướng dẫn cập nhật, chuyên đổi HTQLCL theo ISO 9001:2015 dành cho QMR và Thư ký ISO;
  4. Đào tạo Nhận thức và Diễn giải tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho cán bộ quản lý và thành viên Ban ISO;
  5. Khảo sát, đánh giá thực trạng HTQLCL của doanh nghiệp so với yêu cầu của ISO 9001:2015 và Lập Kế hoạch chuyển đổi HTQLCL;
  6. Tư vấn hướng dẫn Cập nhật và chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay
 
Ghé thăm Website của P&Q Solutions
Ghé thăm Website của P&Q Solutions
Kết nối với chúng tôi qua Facebook
Kết nối với chúng tôi qua Facebook
Xem kênh chia sẻ Youtube
Xem kênh chia sẻ Youtube
 
 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube