22:32 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » TÀI LIỆU » Văn bản quy phạm pháp luật

TT 01/2009/TT-BKHCN, QĐ DM sản phẩm hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý

Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN, Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Gửi lên: 08/10/2013 06:25 Đã xem 902 Đã tải về 31

Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Gửi lên: 08/10/2013 06:24 Đã xem 699 Đã tải về 33

Quy định về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Quy định về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Gửi lên: 08/10/2013 06:23 Đã xem 745 Đã tải về 24

Nghị định về nhãn hàng hoá

Nghị định về nhãn hàng hoá

Gửi lên: 08/10/2013 06:18 Đã xem 478 Đã tải về 5

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN

Gửi lên: 08/10/2013 06:17 Đã xem 452 Đã tải về 1

Thông tư hướng dẫn Nghị định về nhãn hàng hoá

Thông tư hướng dẫn Nghị định về nhãn hàng hoá

Gửi lên: 08/10/2013 06:16 Đã xem 601 Đã tải về 6

Chương trình thực hiện đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình thực hiện đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010

Gửi lên: 08/10/2013 06:14 Đã xem 353 Đã tải về 5

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Gửi lên: 08/10/2013 06:12 Đã xem 378 Đã tải về 2

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Gửi lên: 08/10/2013 06:11 Đã xem 462 Đã tải về 5

Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Gửi lên: 08/10/2013 06:10 Đã xem 415 Đã tải về 6
 
Thông báo thực tập viên tư vấn Iso
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Kế hoạch đào tạo năm 2017
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Thông tin cảnh báo