16:02 EST Thứ hai, 20/11/2017
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » TÀI LIỆU » Văn bản quy phạm pháp luật

TT 01/2009/TT-BKHCN, QĐ DM sản phẩm hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý

Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN, Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Gửi lên: 08/10/2013 06:25 Đã xem 940 Đã tải về 33

Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Gửi lên: 08/10/2013 06:24 Đã xem 730 Đã tải về 36

Quy định về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Quy định về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Gửi lên: 08/10/2013 06:23 Đã xem 773 Đã tải về 25

Nghị định về nhãn hàng hoá

Nghị định về nhãn hàng hoá

Gửi lên: 08/10/2013 06:18 Đã xem 507 Đã tải về 5

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN

Gửi lên: 08/10/2013 06:17 Đã xem 473 Đã tải về 1

Thông tư hướng dẫn Nghị định về nhãn hàng hoá

Thông tư hướng dẫn Nghị định về nhãn hàng hoá

Gửi lên: 08/10/2013 06:16 Đã xem 622 Đã tải về 6

Chương trình thực hiện đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình thực hiện đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010

Gửi lên: 08/10/2013 06:14 Đã xem 373 Đã tải về 5

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Gửi lên: 08/10/2013 06:12 Đã xem 396 Đã tải về 2

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Gửi lên: 08/10/2013 06:11 Đã xem 480 Đã tải về 5

Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Gửi lên: 08/10/2013 06:10 Đã xem 434 Đã tải về 6
 
Thông báo thực tập viên tư vấn Iso
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Kế hoạch đào tạo năm 2017
Cải tiến hiện trường
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube