17:02 ICT Thứ hai, 18/10/2021
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » TÀI LIỆU » Văn bản quy phạm pháp luật

TT 01/2009/TT-BKHCN, QĐ DM sản phẩm hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý

Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN, Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Gửi lên: 08/10/2013 17:25 Đã xem 2006 Đã tải về 42

Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Gửi lên: 08/10/2013 17:24 Đã xem 1657 Đã tải về 46

Quy định về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Quy định về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Gửi lên: 08/10/2013 17:23 Đã xem 1652 Đã tải về 30

Nghị định về nhãn hàng hoá

Nghị định về nhãn hàng hoá

Gửi lên: 08/10/2013 17:18 Đã xem 1205 Đã tải về 7

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN

Gửi lên: 08/10/2013 17:17 Đã xem 1105 Đã tải về 2

Thông tư hướng dẫn Nghị định về nhãn hàng hoá

Thông tư hướng dẫn Nghị định về nhãn hàng hoá

Gửi lên: 08/10/2013 17:16 Đã xem 1304 Đã tải về 9

Chương trình thực hiện đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình thực hiện đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010

Gửi lên: 08/10/2013 17:14 Đã xem 1012 Đã tải về 5

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Gửi lên: 08/10/2013 17:12 Đã xem 1074 Đã tải về 6

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Gửi lên: 08/10/2013 17:11 Đã xem 1102 Đã tải về 7

Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Gửi lên: 08/10/2013 17:10 Đã xem 1046 Đã tải về 7
 
Kế hoạch đào tạo năm 2020
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube