03:30 ICT Thứ sáu, 12/08/2022
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » TÀI LIỆU » Tài liệu tham khảo

Tài liệu Cải tiến hiện trường sản xuất - Gemba kaizen

Chỉ có 10% đến 15% hoạt động của các Nhà máy sản xuất là gia tăng giá trị hướng đến đáp ứng yêu cầu khách hàng. Lãng phí chiếm đến 30% đến 80% thao tác của người lao động, tỷ lệ lãng công của người lao động dao động trong khoảng 20% đến 40%. Hiệu suất tổng thể thiết bị trong nhiều nhà máy chỉ ở mức 45% đến 60%. Mục tiêu của chương trình đào tạo đặc biệt "Cải tiến hiện trường sản xuất - Gemba Kaizen" là nhằm cung cấp cho các nhân sự quản lý Hiện trường của Nhà máy những khái niệm, nguyên tắc và phương pháp thực hành nhận diện lãng phí và cải tiến Hiện trường nhà máy cho mục tiêu tăng năng suất 20% so với hiện trạng.

Gửi lên: 03/07/2020 10:38 Đã xem 613 Đã tải về 58
Quản lý tri thức của tổ chức trong ISO 9001:2015

Quản lý tri thức của tổ chức trong ISO 9001:2015

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải vận hành ở một môi trường có những thay đổi nhanh chóng với sự tác động ngày một lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì Tri thức đang nổi lên như là một nguồn lực chính yếu, có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của tổ chức.
Để phản ảnh xu hướng này của “Nền kinh tế tri thức”, tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản năm 2015 đã được bổ sung điều khoản 7.1.6 - “Tri thức của tổ chức” nhằm đưa ra các yêu cầu đối với việc xác định, duy trì những tri thức cho việc thực hiện các quá trình của mình và để đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.
Việc hiểu và phân biệt rõ được các dạng thức, nguồn gốc và tình trạng của tri thức sẽ giúp tổ chức có được các hoạch định thích hợp về đối sách quản lý. Thông thường, các tổ chức thường thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa và văn bản hóa tri thức chuyển từ tri thức ẩn sang tri thức hiện, hệ thống hóa và phát triển tri thức để biến từ tri thức ngầm sang tri thức hiện để cho mục đích lưu trữ và quản lý. Ngược lại, cũng cần quan tâm đến việc đảm bảo các tri thức hiện được chuyển thành tri thức ẩn để tăng cường năng lực nhân sự và tốc độ xử lýcông việc. Bên cạnh đó, việc nhận thức được vai trò của tri thức ẩn cũng giúp tổ chức có các biện pháp thích hợp cho quá trình chia sẻ, kèm cặp, hướng dẫn và phát triển nhân sự đa kỹ năng và nhân sự kế cận.

Gửi lên: 15/05/2018 19:41 Đã xem 1414 Đã tải về 226
Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chương 5

Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chương 5

"Những quan niệm sai này thường rất dễ biến thành thường thức hay lẽ thường. Khi điều đó xảy ra, việc tranh cãi sẽ không bao giờ dứt.
Trừ khi chúng ta thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ, luôn có một giới hạn với những điều chúng ta có thể làm bằng cách tiếp tục suy nghĩ như cũ. Chúng ta không thể tìm thấy một con đường mới trừ khi chúng ta tiến lên và xoay ngược nhận thức và suy nghĩ của mình, từ lãnh đạo cấp cao đến người lao động, thậm chí là cả công đoàn."

Gửi lên: 05/03/2017 13:43 Đã xem 1649 Đã tải về 187
Laboratory Quality Management System Handbook

Laboratory Quality Management System Handbook

Cuốn Sổ tay Hệ thống quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm được xây dựng và công bố bởi WHO và Viện tiêu chuẩn xét nghiệm và lâm sàng nhằm tăng cường năng lực quản lý chất lượng các phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189.

"This handbook was developed through collaboration between the WHO Lyon Office for National Epidemic Preparedness and Response, the United States of America Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Division of Laboratory Systems, and the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). It is based on training sessions and modules provided by the CDC and WHO in more than 25 countries, and on guidelines for implementation of ISO 15189 in diagnostic laboratories, developed by CLSI."

Gửi lên: 24/01/2017 09:32 Đã xem 1544 Đã tải về 187
SYSTEMATIC SIDE EFFCTS OF OVER-PRESCRIBEING GOAL SETTING

SYSTEMATIC SIDE EFFCTS OF OVER-PRESCRIBEING GOAL SETTING

Một bài báo đã lâu rồi trên Havard Business School nhưng lại có tinh thời sự với các doanh nghiệp Việt Nam khi mà các thực hành về KPIs và mục tiêu đang được ưa chuộng và phát triển. Cũng như nhiều công cụ quản lý khác, KPI và Giao mục tiêu cũng tiềm ần nhiều rủi ro và tác hại đến hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

"We identify specific side effects associated with goal setting, including a narrow focus that neglects non-goal areas, a rise in unethical behavior, distorted risk preferences, corrosion of organizational culture, and reduced intrinsic motivation. Rather than dispensing goal setting as a benign, over-the-counter treatment for motivation, managers and scholars need to conceptualize goal setting as a prescription-strength medication that requires careful dosing, consideration of harmful side effects, and close supervision. We offer a warning label to accompany the practice of setting goals."

Gửi lên: 24/01/2017 09:23 Đã xem 1167 Đã tải về 72
Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chương 4

Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chương 4

Workplace Management là một cuốn sách ngắn, bao gồm 38 chương. Mỗi chương có độ dài 2 – 5 trang được Taiichi Ohno chia sẻ về những chủ đề cụ thể theo cách nói chuyện tự nhiên và đơn giản, mặc dù đôi khi có thể hơi khó đọc vì cách viết không theo thể loại “học thuật” thông thường. Workplace Management là cơ hội để học trực tiếp, nghe trực tiếp về Lean & Kaizen từ người được cho là kiến trúc sư của hệ thống này.
Chương 4 "HÃY TẬN MẮT XÁC NHẬN THẤT BẠI" đề cập đến nhu cầu thử nghiệm và xác nhận tận mắt tại hiện trường kết quả theo nguyên tắc hiện trường, hiện vật và tôn trọng thực tế.

Gửi lên: 23/01/2017 22:00 Đã xem 1093 Đã tải về 38
Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chương 3

Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chương 3

Workplace Management là một cuốn sách ngắn, bao gồm 38 chương. Mỗi chương có độ dài 2 – 5 trang được Taiichi Ohno chia sẻ về những chủ đề cụ thể theo cách nói chuyện tự nhiên và đơn giản, mặc dù đôi khi có thể hơi khó đọc vì cách viết không theo thể loại “học thuật” thông thường. Workplace Management là cơ hội để học trực tiếp, nghe trực tiếp về Lean & Kaizen từ người được cho là kiến trúc sư của hệ thống này.

Chương 3 "QUAN NIỆM SAI LÀM GIẢM HIỆU SUẤT" đề cập đến một tình trạng hết sức dễ hiểu (và vẫn còn rất phổ biến trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay) về các quan niệm sai của người lao động đối với vấn đề hiệu suất.

Gửi lên: 31/12/2016 20:29 Đã xem 1228 Đã tải về 44
Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chương 2

Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chương 2

Trong "Workplace Management", Chương 2 "If you are wrong, Admit it", Taiichi Ohno đã chỉ ra rằng "các quan niệm sai là một phần của con người" và rằng "chúng ta sẽ may mắn nếu đưa ra 10 chỉ lệnh và một nửa trong số đó là đúng".
Thông điệp mạnh mẽ trong một chương ngắn, chỉ gồm hai trang, được tác giả đưa ra là tầm quan trọng sự thống nhất và cởi mở trong nhìn nhận về việc không phải là các chỉ lệnh quản lý không phải khi nào cũng đúng và người quản lý cần thành thật thừa nhận để cùng với các nhân viên của mình tiếp tục thử nghiệm để ngày càng hoàn thiện.
Câu kết của chương rất đáng suy ngẫm khi tác giả cho rằng "Có lẽ một người càng có hiểu biết rộng thì càng dễ có quan niệm sai".

Gửi lên: 22/11/2016 23:44 Đã xem 1339 Đã tải về 60
Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chuong 1

Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chuong 1

Workplace Management (Quản lý hiện trường) là một cuốn sách ngắn, bao gồm 38 chương. Mỗi chương có độ dài 3 – 6 trang được Taiichi Ohno chia sẻ về những chủ đề cụ thể theo cách nói chuyện tự nhiên và đơn giản, mặc dù đôi khi có thể hơi khó đọc vì cách viết không theo thể loại “học thuật” thông thường. Workplace Management là cơ hội để học trực tiếp, nghe trực tiếp về Lean & Kaizen từ người được cho là kiến trúc sư của hệ thống này. P&Q Solutions xin chia sẻ bản dịch của từng chương cho mục đích học tập cá nhân.

Gửi lên: 25/08/2016 00:52 Đã xem 1369 Đã tải về 92
8 Bước quản lý quá trình theo ISO 9001:2015

8 Bước quản lý quá trình theo ISO 9001:2015

Trong ISO 9001:2015, Mục 4.4 “Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình” đưa ra một khuôn khổ nền tảng cho việc hoạch định và thực hiện mọi quá trình. Bài viết này phân tích các yêu cầu của mục này nhằm cung cấp những thông tin cơ bản cho việc xem xét khi hoạch định và áp dụng các quá trình theo các yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn tương ứng với từng yếu tố, chức năng riêng.

Gửi lên: 17/08/2016 01:58 Đã xem 3004 Đã tải về 312
Tài liệu hội nghị Lean Marathon Summit 2016

Tài liệu hội nghị Lean Marathon Summit 2016

Trong ngày 19/04/2016, P&Q Solutions đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía bắc tổ chức hội nghị Lean Marathon Summit 2016 với chủ đề "Chiến lược chuyển đổi doanh nghiệp Lean nâng cao năng lực hội nhập quốc tế"
Các tài liệu trong phần hội nghị buổi sáng được tổng hợp và giới thiệu đến quý vị quan tâm tại đây.

Gửi lên: 20/04/2016 23:13 Đã xem 1500 Đã tải về 164
Hướng dấn áp dụng Tiếp cận quá trình trong ISO 9001:2015 - English

Hướng dấn áp dụng Tiếp cận quá trình trong ISO 9001:2015 - English

Tiểu ban kỹ thuật TC 176 của ISO đã ban hành tài liệu hướng dẫn áp dụng Tiếp cận quá trình trong ISO 9001:2015, kết hợp tiếp cận quá trình với tư duy quản lý rủi ro và PDCA.

Một tài liệu 7 trang, tương đối ngắn gọn và xúc tích nhưng cung cấp một khuôn khổ tổng quát trong việc thực hiện 3 khái niệm mang tính nòng cốt của ISO 9001:2015.

Gửi lên: 23/02/2016 09:04 Đã xem 1845 Đã tải về 213
7 nguyên lý quản lý chất lượng theo ISO 9000:2015

7 nguyên lý quản lý chất lượng theo ISO 9000:2015

7 nguyên lý của quản lý chất lượng cùng với các cơ sở trong ISO 9000:2015 là cơ sở cho những yêu cầu của ISO 9001:2015. So với ISO 9000:2005, các nguyên lý quản lý chất lượng có thay đổi trong việc bỏ đi một nguyên lý (nguyên lý tiếp cận theo hệ thống) và điều chỉnh lại cách diễn giải và phạm vi của các nguyên lý khác.

7 nguyên lý trong quản lý chất lượng theo ISO 9000:2015 bao gồm:

QMP 1 - Hướng vào khách hàng
QMP 2 - Sự lãnh đạo
QMP 3 - Sự tham gia của mọi người
QMP 4 - Tiếp cận theo quá trình
QMP 5 - Cải tiến
QMP 6 - Quyết định dựa trên sự kiện
QMP 7 - Quản lý các mối quan hệ./.

Gửi lên: 25/09/2015 08:31 Đã xem 4013 Đã tải về 564
Tài liệu Phân tích các thay đổi lớn trong ISO 9001:2015

Tài liệu Phân tích các thay đổi lớn trong ISO 9001:2015

Tài liệu "PHÂN TÍCH MỘT SỐ ĐIỂM THAY ĐỔI LỚN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015" tổng hợp các điểm thay đổi lớn trong tiếp cận, bố cục, thuật ngữ, điều khoản, yêu cầu của tiêu chuẩn sơ với ISO 9001:2008. Tài liệu cung cấp một khuôn khổ tham chiếu đầy đủ về ISO 9001:2015, đặc biệt hữu dụng đối với các chuyên gia đánh giá, chuyên gia tư vấn, QMR và Thư ký ISO trong doanh nghiệp.

Gửi lên: 14/09/2015 16:18 Đã xem 4439 Đã tải về 946
Hướng dẫn cập nhật và chuyển đổi HTQLCL theo ISO 9001:2015

Hướng dẫn cập nhật và chuyển đổi HTQLCL theo ISO 9001:2015

Diễn đàn công nhận quốc tế - IAF - đã ban hành Hướng dẫn chuyển đổi cho tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm cung cấp các chỉ dẫn cần thiết cho đơn vị áp dụng, được chứng nhận, tổ chức chứng nhận và tổ chức công nhận đối với việc chứng nhận mới và chuyển đổi chứng nhận từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. Các tổ chức cần nghiên cứu và hoạch định cho mình tiếp cận và kế hoạch chuyển đổi cho mình phù hợp với thực trạng của tổ chức và hướng dẫn của IAF.

Gửi lên: 14/09/2015 14:45 Đã xem 2540 Đã tải về 581
 
Kế hoạch đào tạo năm 2020
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube