20:25 ICT Thứ hai, 27/03/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » TÀI LIỆU » Tài liệu tham khảo

Điều hành chuyền sản xuất theo Lean - Kinh nghiệm từ JK Việt Nam

Điều hành chuyền sản xuất theo Lean - Kinh nghiệm từ JK Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm điều hành chuyền sản xuất Lean, được Bà Nguyễn Thị Bảy – Điều phối dự án chuyển đổi Lean của Công ty Công nghiệp JK Việt Nam chia sẻ. Công ty Công nghiệp JK Việt Nam là một trong 5 doanh nghiệp nòng cốt sáng lập Mạng lưới chuyển đổi Lean.

Gửi lên: 16/11/2022 15:53 Đã xem 147 Đã tải về 24
AloT Cloud - Công cụ điều hành sản xuất dành riêng cho SMEs

AloT Cloud - Công cụ điều hành sản xuất dành riêng cho SMEs

AloT Cloud - Công cụ điều hành sản xuất dành riêng cho SMEs

Gửi lên: 16/11/2022 15:03 Đã xem 120 Đã tải về 27
05 Trọng điểm trong điều hành hiện trường sản xuất

05 Trọng điểm trong điều hành hiện trường sản xuất

“Không có các yếu tố Tiêu chuẩn, Mục tiêu, Định mức, Kế hoạch Doanh nghiệp sẽ không có được hoạt động Điều hành hiện trường hiệu quả”

Gửi lên: 16/11/2022 14:55 Đã xem 157 Đã tải về 22
Công việc tiêu chuẩn - nền tảng cho cải tiến liên tục

Công việc tiêu chuẩn - nền tảng cho cải tiến liên tục

Những lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng công việc tiêu chuẩn.

Gửi lên: 01/11/2022 16:43 Đã xem 89 Đã tải về 9
Quản lý chu kỳ ngắn và phản ứng nhanh trong cải tiến sản xuất

Quản lý chu kỳ ngắn và phản ứng nhanh trong cải tiến sản xuất

Quản lý chu kỳ ngắn là phương pháp sử dụng ở hiện trường để thúc đẩy đảm bảo thực hiện mục tiêu và cải tiến cho từng ca.

Gửi lên: 01/11/2022 16:23 Đã xem 78 Đã tải về 4
SMED để thích ứng nhu cầu đa dạng và linh hoạt của khách hàng

SMED để thích ứng nhu cầu đa dạng và linh hoạt của khách hàng

Các thách thức từ đặt hàng: đa dạng chủng loại - lô nhỏ - leadtime ngắn - giá cạnh tranh dẫn đến thách thức lớn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Gửi lên: 28/10/2022 09:31 Đã xem 79 Đã tải về 2
Các thách thức trong triển khai 5S và gợi ý phương pháp giải quyết

Các thách thức trong triển khai 5S và gợi ý phương pháp giải quyết

Tại sao cứ nói mãi về 5S mà vẫn không triển khai được?

Gửi lên: 27/10/2022 16:42 Đã xem 81 Đã tải về 2
TPM - vì một nhà máy mạnh mẽ và không tổn thất

TPM - vì một nhà máy mạnh mẽ và không tổn thất

Với vai trò là một YẾU TỐ SẢN XUẤT và NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG, quản lý thiết bị cần được xem như một yếu tố trọng yếu trong sản xuất, kinh doanh.

Gửi lên: 27/10/2022 16:27 Đã xem 95 Đã tải về 4
Hoạch định chiến lược cải tiến với mô hình 7 lĩnh vực năng lực cạnh tranh

Hoạch định chiến lược cải tiến với mô hình 7 lĩnh vực năng lực cạnh tranh

Cải tiến năng lực cạnh tranh không chỉ để tốt hơn mà là TỐT HƠN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH!

Gửi lên: 21/10/2022 16:42 Đã xem 88 Đã tải về 3
Giải quyết vấn đề hiệu quả: Kỹ năng sinh tồn trong Doanh nghiệp

Giải quyết vấn đề hiệu quả: Kỹ năng sinh tồn trong Doanh nghiệp

"No Problem is a big problem" - Nếu bạn không thấy có vấn đề gì ở khu vực làm việc của mình thì đó là MỘT VẤN ĐỀ LỚN

Gửi lên: 21/10/2022 16:32 Đã xem 97 Đã tải về 3

Tài liệu Cải tiến hiện trường sản xuất - Gemba kaizen

Chỉ có 10% đến 15% hoạt động của các Nhà máy sản xuất là gia tăng giá trị hướng đến đáp ứng yêu cầu khách hàng. Lãng phí chiếm đến 30% đến 80% thao tác của người lao động, tỷ lệ lãng công của người lao động dao động trong khoảng 20% đến 40%. Hiệu suất tổng thể thiết bị trong nhiều nhà máy chỉ ở mức 45% đến 60%. Mục tiêu của chương trình đào tạo đặc biệt "Cải tiến hiện trường sản xuất - Gemba Kaizen" là nhằm cung cấp cho các nhân sự quản lý Hiện trường của Nhà máy những khái niệm, nguyên tắc và phương pháp thực hành nhận diện lãng phí và cải tiến Hiện trường nhà máy cho mục tiêu tăng năng suất 20% so với hiện trạng.

Gửi lên: 03/07/2020 10:38 Đã xem 802 Đã tải về 63
Quản lý tri thức của tổ chức trong ISO 9001:2015

Quản lý tri thức của tổ chức trong ISO 9001:2015

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải vận hành ở một môi trường có những thay đổi nhanh chóng với sự tác động ngày một lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì Tri thức đang nổi lên như là một nguồn lực chính yếu, có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của tổ chức.
Để phản ảnh xu hướng này của “Nền kinh tế tri thức”, tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản năm 2015 đã được bổ sung điều khoản 7.1.6 - “Tri thức của tổ chức” nhằm đưa ra các yêu cầu đối với việc xác định, duy trì những tri thức cho việc thực hiện các quá trình của mình và để đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.
Việc hiểu và phân biệt rõ được các dạng thức, nguồn gốc và tình trạng của tri thức sẽ giúp tổ chức có được các hoạch định thích hợp về đối sách quản lý. Thông thường, các tổ chức thường thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa và văn bản hóa tri thức chuyển từ tri thức ẩn sang tri thức hiện, hệ thống hóa và phát triển tri thức để biến từ tri thức ngầm sang tri thức hiện để cho mục đích lưu trữ và quản lý. Ngược lại, cũng cần quan tâm đến việc đảm bảo các tri thức hiện được chuyển thành tri thức ẩn để tăng cường năng lực nhân sự và tốc độ xử lýcông việc. Bên cạnh đó, việc nhận thức được vai trò của tri thức ẩn cũng giúp tổ chức có các biện pháp thích hợp cho quá trình chia sẻ, kèm cặp, hướng dẫn và phát triển nhân sự đa kỹ năng và nhân sự kế cận.

Gửi lên: 15/05/2018 19:41 Đã xem 1607 Đã tải về 229
Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chương 5

Taiichi Ohno - Quản lý hiện trường (Workplace Management)-Chương 5

"Những quan niệm sai này thường rất dễ biến thành thường thức hay lẽ thường. Khi điều đó xảy ra, việc tranh cãi sẽ không bao giờ dứt.
Trừ khi chúng ta thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ, luôn có một giới hạn với những điều chúng ta có thể làm bằng cách tiếp tục suy nghĩ như cũ. Chúng ta không thể tìm thấy một con đường mới trừ khi chúng ta tiến lên và xoay ngược nhận thức và suy nghĩ của mình, từ lãnh đạo cấp cao đến người lao động, thậm chí là cả công đoàn."

Gửi lên: 05/03/2017 13:43 Đã xem 1842 Đã tải về 189
Laboratory Quality Management System Handbook

Laboratory Quality Management System Handbook

Cuốn Sổ tay Hệ thống quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm được xây dựng và công bố bởi WHO và Viện tiêu chuẩn xét nghiệm và lâm sàng nhằm tăng cường năng lực quản lý chất lượng các phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189.

"This handbook was developed through collaboration between the WHO Lyon Office for National Epidemic Preparedness and Response, the United States of America Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Division of Laboratory Systems, and the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). It is based on training sessions and modules provided by the CDC and WHO in more than 25 countries, and on guidelines for implementation of ISO 15189 in diagnostic laboratories, developed by CLSI."

Gửi lên: 24/01/2017 09:32 Đã xem 1713 Đã tải về 189
SYSTEMATIC SIDE EFFCTS OF OVER-PRESCRIBEING GOAL SETTING

SYSTEMATIC SIDE EFFCTS OF OVER-PRESCRIBEING GOAL SETTING

Một bài báo đã lâu rồi trên Havard Business School nhưng lại có tinh thời sự với các doanh nghiệp Việt Nam khi mà các thực hành về KPIs và mục tiêu đang được ưa chuộng và phát triển. Cũng như nhiều công cụ quản lý khác, KPI và Giao mục tiêu cũng tiềm ần nhiều rủi ro và tác hại đến hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

"We identify specific side effects associated with goal setting, including a narrow focus that neglects non-goal areas, a rise in unethical behavior, distorted risk preferences, corrosion of organizational culture, and reduced intrinsic motivation. Rather than dispensing goal setting as a benign, over-the-counter treatment for motivation, managers and scholars need to conceptualize goal setting as a prescription-strength medication that requires careful dosing, consideration of harmful side effects, and close supervision. We offer a warning label to accompany the practice of setting goals."

Gửi lên: 24/01/2017 09:23 Đã xem 1293 Đã tải về 74
 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube