11:49 ICT Thứ hai, 17/01/2022
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » TÀI LIỆU » Sách tham khảo

Lean Six Sigma marathon 2019

Lean Six Sigma marathon 2019

LEAN SIX SIGMA MARATHON 2019 được hoàn thiện với 14 chuyên đề, tập trung vào việc nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo thêm giá trị cho khách hàng nhưng lại làm tăng chi phí trong chuỗi các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ của tổ chức, song song với loại bỏ các biến động trong quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm thông qua chu trình DMAIC (Define Xác định, Measure - Đo lường, Analyse - Phân tích, Improve - Cải tiến, và Control - Kiểm soát).

Gửi lên: 13/06/2019 09:42 Đã xem 1158 Đã tải về 950
SixSigma for Quality and Productivity Promotion

SixSigma for Quality and Productivity Promotion

Một cuốn sách nhỏ với 8 Chương trong hơn 200 trang cung cấp những kiến thức cơ bản về các thảo luận xung quanh việc áp dụng và thúc đẩy áp dụng Six Sigma trong các doanh nghiệp. Cuốn sách cũng cung cấp một số Case Studies cụ thể trong Chương 8 để người đọc có thể dễ dàng liên hệ.

Gửi lên: 24/01/2017 09:42 Đã xem 2052 Đã tải về 335
Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (Bản dịch Tiếng Việt)

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (Bản dịch Tiếng Việt)

ISO 14001:2015 đã chính thức được ban hành ngày 15/09/2015, thay thế cho phiên bản ISO 14001:2004.
Theo hướng dẫn của IAF, các chứng chỉ ISO 14001:2004 sẽ có hiệu lực đến hết ngày 14/09/2018. Việc đánh giá chứng nhận mới theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 sẽ chấm dứt vào ngày 14/09/2017.

Gửi lên: 16/12/2016 15:19 Đã xem 3608 Đã tải về 325
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Bản Tiếng Việt)

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Bản Tiếng Việt)

ISO 9001:2015 đã chính thức được ban hành ngày 15/09/2015, thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008.
Theo hướng dẫn của IAF, các chứng chỉ ISO 9001:2008 sẽ có hiệu lực đến hết ngày 14/09/2018. Việc đánh giá chứng nhận mới theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ chấm dứt vào ngày 14/09/2017.

Gửi lên: 23/02/2016 07:07 Đã xem 4794 Đã tải về 1039
Benchmarking Training Manual

Benchmarking Training Manual

Một cuốn sách bổ ích của Tổ chức năng suất châu á - APO - tổng hợp những thực hành tốt về Benchmarking.

Gửi lên: 30/12/2013 13:18 Đã xem 2448 Đã tải về 357
Process Improvement and CMMI® for Systems and Software

Process Improvement and CMMI® for Systems and Software

Với hơn 400 trang trong 10 chương sách, các tác giả đã đề cập khá chi tiết mô hình CMMI và một số mô hình khác ứng dụng trong lĩnh vực quản lý chất lượng, cải tiến quá trình đối với ngành phần mềm và hệ thống.

Đây là một cuốn sách tương đối cơ bản đối với các nhân viên quản lý hệ thống chất lượng trong các công ty phần mềm và phát triển hệ thống.

Gửi lên: 30/12/2013 12:59 Đã xem 1820 Đã tải về 139
Operation Management Body of Knowledge

Operation Management Body of Knowledge

Có thể nói toàn bộ các khái niệm về quản trị tác nghiệp đều có thể được tìm thấy trong cuốn sách này. Mặc dù không bao gồm các phân tích chi tiết như một cuốn textbook, cuốn sách lại cung cấp cho những nhà quản lý, nghiên cứu viên và sinh viên một khuôn khổ rõ ràng và đầy đủ cho việc tìm hiểu về lĩnh vực quản trị tác nghiệp.

Gửi lên: 21/12/2013 01:56 Đã xem 1644 Đã tải về 137
A Guide to Climate Change for Small to Medium Sized Enterprises

A Guide to Climate Change for Small to Medium Sized Enterprises

Phòng Thương mại Canada phối hợp với Pollution Probe biên soạn cuốn Sổ tay hướng dẫn cơ bản, ngắn gọn và dễ sử dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực đối phó với biến đổi khí hậu. Mặc dù chủ đề "lớn" nhưng những nội dung trong cuốn Sổ tay hướng dẫn lại rất "cụ thể" và thiết thực trong các biện pháp sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong doanh nghiệp.

Gửi lên: 20/12/2013 16:46 Đã xem 1248 Đã tải về 22
Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 trong các cơ quan HCNN

Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 trong các cơ quan HCNN

Cuốn "Hướng dẫn Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 trong các Cơ quan HCNN" do Tổng cục TCĐLCL biên soạn là một tài liệu tương đối cơ bản về chủ đề phân tích, hướng dẫn thực hiện ISO 9000 trong lĩnh vực đặc thù là HCNN. Cuốn sách bao gồm3 phần về Giới thiệu chung, Các nội dung của một HTQLCL và Các bước thực hiện.
Mặc dù tài liệu được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001:2000, việc không có các điều chỉnh đáng kể của nội dung tiêu chuẩn phiên bản ISO 9001:2008 khiến cho các nội dung của tài liệu còn nguyên giá trị tham khảo sử dụng trong giai đoạn hiện tại.

Gửi lên: 08/10/2013 16:56 Đã xem 1580 Đã tải về 71
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HTQLCL THEO ISO 9001 TRONG CƠ QUAN HCNN

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HTQLCL THEO ISO 9001 TRONG CƠ QUAN HCNN

Cuốn "Hướng dẫn đánh giá HTQLCL theo ISO 9001:2000 cho cơ quan HCNN" được Tổng cục TCĐLCL biện soạn phục vụ cho chương trình áp dụng HTQLCL theo ISO 9000 trong các cơ quan HCNN.
Tài liệu không bao gồm các hướng dẫn chi tiết nhưng cung cấp một khuôn khổ nội dung đầy đủ và trên sườn của tiêu chuẩn ISO 19011.
Nội dung tài liệu chia thành 06 phần: Hệ thống tài liệu theo ISO 9000, Tổng quan về hoạt động đánh giá, Quản lý lịch trình đánh giá, Lập kế hoạch và chuẩn bị đánh giá, Thực hiện đánh giá, Các hoạt động đánh giá và Quản lý năng lực chuyên gia đánh giá.
Tài liệu sẽ là nguồn tham khảo có giá trị cho các cán bộ ở vị trí thường trực Ban ISO trong các cơ quan HCNN.

Gửi lên: 08/10/2013 16:51 Đã xem 1711 Đã tải về 103

Đánh giá HTQLCL TCVN ISO 9001:2000 trong cơ quan QLHCNN

Đánh giá HTQLCL TCVN ISO 9001:2000 trong cơ quan QLHCNN

Gửi lên: 08/10/2013 16:49 Đã xem 1272 Đã tải về 37

Hướng dẫn xây dựng HTQLCL trong Quản lý Nhà nước

Hướng dẫn xây dựng HTQLCL trong Quản lý Nhà nước

Gửi lên: 08/10/2013 16:48 Đã xem 1332 Đã tải về 40
 
Kế hoạch đào tạo năm 2020
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube