03:26 ICT Thứ ba, 07/02/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » TÀI LIỆU

The Toyota Way - Phương thức Toyota

Tác giả: Jefferey K. Liker - Đã xem: 187 - Đã tải về: 18

14 Nguyên lý quản trị nổi tiếng của Toyota - Tập đoàn đã tạo ra dây chuyền sản xuất Tinh gọn (Lean Production)

Điều hành chuyền sản xuất theo Lean - Kinh nghiệm từ JK Việt Nam

Tác giả: Công ty Cổ phần JK Việt Nam - Đã xem: 112 - Đã tải về: 22

Điều hành chuyền sản xuất theo Lean - Kinh nghiệm từ JK Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm điều hành chuyền sản xuất Lean, được Bà Nguyễn Thị Bảy – Điều phối dự án chuyển đổi Lean của Công ty Công nghiệp JK Việt Nam chia sẻ. Công ty Công nghiệp JK Việt Nam là một trong 5 doanh nghiệp nòng cốt sáng lập Mạng lưới chuyển đổi Lean.

CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRONG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO 9001:2015

Tác giả: P&Q Solutions - Đã xem: 14955 - Đã tải về: 1467

CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRONG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO 9001:2015

"Hướng dẫn phỏng vấn trong đánh giá nội bộ ISO 9001:2015" là tài liệu mẫu cung cấp các chỉ dẫn chi tiết cho các đánh giá viên nội bộ khi phỏng vấn trong đánh giá chất lượng nội bộ. Tài liệu được xây dựng dựa trên mô hình phương pháp quá trình trong quản lý chất lượng, với các câu hỏi phỏng vấn được phát triển cho từng yếu tố của quá trình, có tham chiếu đến các điều khoản liên quan của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Tài liệu gồm 2 phần, hướng dẫn phỏng vấn với quản lý bộ phận và hướng dẫn phỏng vấn với các nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động tác nghiệp.

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube