11:42 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » ĐÀO TẠO » Đào tạo Lean/Six Sigma

Đào tạo Lean/Six Sigma

Thứ bảy - 22/03/2014 14:27 - 16815
    Chia sẻ:
Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Hệ thống quản lý và năng suất chất lượng, P & Q Solutions luôn ưu tiên phát triển và hoàn thiện các dịch vụ đào tạo phong phú về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện ...

ĐÀO TẠO LEAN/SIX SIGMA

STT

THÔNG TIN VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

01

Khóa đào tạo: Nhận diện và loại bỏ các lãng phí trong hoạt động của Doanh nghiệp Mã số: LS01
Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, Nhân viên quản lý các bộ phận Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên mô hình giúp NHẬN DIỆN các loại lãng phí điển hình trong hoạt động của doanh nghiệp và các phương pháp PHÒNG TRÁNHLOẠI BỎ các lãng phí này. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

02

Khóa đào tạo: Thực hành tốt 5S trong Nhà máy sản xuất Mã số: LS02
Đối tượng: Nhân viên quản lý, Thành viên nhóm dự án 5S Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những PHƯƠNG PHÁPKỸ NĂNG cần thiết cho việc TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG 5S vào hoạt động của doanh nghiệp nhằm CẮT GIẢM CHI PHÍ TĂNG NĂNG SUẤT. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

03

Khóa đào tạo: Chuyển đổi và cải tiến doanh nghiệp theo mô hình sản xuất tinh gọn Mã số: LS04
Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, Quản lý chất lượng, Quản lý kế hoạch, Quản lý sản xuất, Quản lý thiết bị Thời gian: 5-7 ngày
Mục đích: Cung cấp cho Lãnh đạo doanh nghiệp, các Nhân viên quản lý và thành viên nhóm dự án LEAN những khái niệm, nguyên tắc, tiếp cận, tổng quan về công cụ và lộ trình triển khai chương trình chuyển đổi doanh nghiệp theo mô hình Lean Manufacturing (Lean Transformation). Loại hình: P, C
DOWNLOAD

04

Khóa đào tạo: Ứng dụng sơ đồ dòng chảy giá trị (value stream mapping – vsm) trong lean manufacturing Mã số: LS05
Đối tượng: Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp, Nhân viên quản lý các bộ phận, Thành viên nhóm dự án LEAN Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Cung cấp cho các Nhân viên quản lý và thành viên nhóm dự án LEAN những khái niệm, ứng dụng và cách thức thiết lập sơ đồ nhằm trực quan hóa dòng chảy vật liệu/sản phẩm, thông tin và các hoạt động gia tăng giá trị, không gia tăng giá trị (sơ đồ hiện tại), làm cơ sở cho việc xác định các cơ hội cải tiến và lập kế hoạch cho cải tiến (sơ đồ tương lai). Loại hình: P, C
DOWNLOAD

05

Khóa đào tạo: Thiết lập sơ đồ quá trình, nhịp sản xuất và cân bằng quá trình Mã số: LS06
Đối tượng: Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp, Nhân viên quản lý các bộ phận, Thành viên nhóm dự án LEAN Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Cung cấp cho các Nhân viên quản lý và thành viên nhóm dự án LEAN những khái niệm, ứng dụng và cách thức triển khai các công cụ và phương pháp của LEAN nhằm hỗ trợ phân tích quá trình, tính toán được nhịp sản xuất theo yêu cầu, chu trình sản xuất và quản lý sản xuất nhằm đảm bảo cần bằng quá trình/chuyền. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

06

Khóa đào tạo: Sản xuất kịp thời (jit) và hệ thống kanban Mã số: LS07
Đối tượng: Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp, Nhân viên quản lý các bộ phận, Thành viên nhóm dự án LEAN. Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Cung cấp cho các Nhân viên quản lý và thành viên nhóm dự án LEAN những khái niệm, nguyên tắc, tiếp cận và cách thức triển khai mô hình Sản xuất kịp thời (JIT) và hệ thống Kanban trong thực tế sản xuất. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

07

Khóa đào tạo: Bảo trì năng suất tổng thể - TPM Mã số: LS08
Đối tượng: Quản lý nhà máy, phụ trách quản lý thiết bị, quản lý sản xuất Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Giúp cho học viên hiểu được sự cần thiết, tầm quan trọng của TPM và cách thức áp dụng TPM trong thực tế sản xuất. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

08

Khóa đào tạo: Lean manufacturing marathon: Từ Đột phá Tư duy đến Thực thi Mã số: LS10
Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý Thời gian: 3 ngày
Mục đích: Cung cấp cho các học viên một không gian học tập và thay đổi trên cơ sở: 1. Các khái niệm, nguyên lý, công cụ và thực hành của Quản trị tinh gọn – Lean Manufacturing; 2.Thực hành và tham gia vào các trò chơi mô phỏng các nguyên lý và công cụ của Quản trị tinh gọn; 3.Chia sẻ và thảo luận các kinh nghiệm và thực hành từ các doanh nghiệp tham gia đào tao; 4.Kết thúc chương trình đào tạo, các học viên có đủ khả năng để hoạch định và quản lý chương trình chuyển đổi theo mô hình Quản trị tinh gọn tại doanh nghiệp của mình cho mục đích thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, nâng cao năng lực nhân sự và cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

09

Khóa đào tạo: Thực hành 5 WHY và Giải quyết vấn đề (PPS) Mã số: LS11
Đối tượng: Nhân sự quản lý / giám sát hiện trường (sản xuất, kỹ thuật, thiết bị, chất lượng, kế hoạch, kho vận); Quản lý cấp trung; Các nhân sự quan tâm đến chủ đề 5 Why và Giải quyết vấn đề. Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Giải quyết vấn đề là cách thức mà Toyota thực thi để loại bỏ các rào cản đến sự hoàn hảo trên tinh thần loại bỏ hay thất bại. Chính vì vậy, năng lực giải quyết vấn đề và cải tiến liên tục được coi là kỹ năng sinh tồn của của doanh nghiệp. Khóa học được thiết kế nhằm giúp cho học viên hiểu và ứng dụng được Thực hành 5 Why để giải quyết các vấn đề hiện trường và Mô hình 8 bước giải quyết vấn đề của Toyota, phục vụ cho mục đích xử lý bất thường, cải tiến liên tục và quản lý điều hành nói chung. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

10

Khóa đào tạo: Tổng quan về Six Sigma dành cho nhà quản lý Mã số: LS12
Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, Nhân viên quản lý các bộ phận, Thành viên nhóm dự án Six Sigma Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Cung cấp cho Lãnh đạo doanh nghiệp, các Nhân viên quản lý và thành viên nhóm dự án Six Sigma những khái niệm, nguyên tắc, tiếp cận, tổng quan về công cụ và lộ trình triển khai phương pháp Six Sigma trong doanh nghiệp.
Khóa đào tạo là cơ sở xác lập cam kết của lãnh đạo các cấp, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị triển khai chương trình Six Sigma của doanh nghiệp.
Loại hình: P, C
DOWNLOAD

11

Khóa đào tạo: Hướng dẫn thực hành tốt 5S trong văn phòng Mã số: LS13
Đối tượng: Phụ trách hành chính – văn phòng, nhân viên quản lý trong văn phòng, nhân viên văn phòng Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Khóa đào tạo cung cấp cho học viên những hiểu biết về khái niệm 5S, nguyên tắc 5S, những phương thức cho việc triển khai thành công 5S cho mục đích tạo ra một môi trường làm việc văn phòng ngăn nắp, thân thiện và có hiệu suất cao Loại hình: P, C
DOWNLOAD

12

Khóa đào tạo: Hướng dẫn Chuyển đổi nhanh trong sản xuất Mã số: LS14
Đối tượng: Quản lý kỹ thuật sản xuất; Tổ trường / Đội trưởng / Quản đốc; Quản lý kỹ thuật thiết bị và khuôn gá; Quản lý kế hoạch sản xuất. Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Chuyển đổi nhanh là một phương pháp được Shigeo Shingo, cùng với Taiichi Ohno, phát triển trong Nhà máy sản xuất của Toyota nhằm rút ngắn thời gian thay khuôn của máy dập 1000 tấn từ 4 giờ xuống còn 3 phút. Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các nguyên lý và công cụ thực hành Chuyển đổi sản xuất để giảm tối thiểu 50% thời gian dừng cho chuyển đổi sản xuất, hướng đến mục tiêu chuyển đổi sản xuất trong thời gian nhỏ hơn 10 phút. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

13

Khóa đào tạo: Thực hành Công việc tiêu chuẩn trong Nhà máy sản xuất Mã số: LS15
Đối tượng: Quản lý kỹ thuật sản xuất; Tổ trường / Đội trưởng / Quản đốc; Quản lý kỹ thuật thiết bị và khuôn gá; Các nhân sự quản lý trong Nhà máy sản xuất. Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các nguyên lý, công cụ thực hành và kỹ năng thiết lập, sử dụng Công việc tiêu chuẩn để loại bỏ đến 80% các lãng phí thao tác và các lãng phí khác như chờ đợi, vận chuyển, sai lỗi chất lượng, … Loại hình: P, C
DOWNLOAD

14

Khóa đào tạo: Six Sigma Đai vàng Mã số: LS16
Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, Nhân viên quản lý các bộ phận, Thành viên nhóm dự án Six Sigma Team Thời gian: 3 ngày
Mục đích: Hiểu được những lợi ích và cách thực hiện chương trình Six Sigma, ứng dụng những khái niệm học được vào khu vực được phân công trách nhiệm. Áp dụng các công cụ cải tiến quy trình cơ bản theo mô hình DMAIC Six Sigma cải tiến. Ứng dụng tư duy Six Sigma từng ngày một vào nơi làm việc Loại hình: P, C
DOWNLOAD

15

Khóa đào tạo: Kỹ thuật phòng ngừa sai lỗi trong sản xuất (Error proofing / Poka Yoke) Mã số: LS17
Đối tượng: Kỹ thuật khuôn mẫu, Kỹ thuật sản xuất, Kỹ thuật thiết bị, Quản lý chất lượng, Sản xuất, và các nhân sự quan tâm đến chủ đề phòng ngừa sai lỗi trong sản xuất Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Sai sót là một phần của con người và tạo ra sản phẩm sai lỗi là một phần của quá trình sản xuất. Phòng ngừa sai lỗi (error proofing / Poka Yoke) là cơ chế nhằm giúp cho quá trình sản xuất tránh được các sai lỗi được tạo ra bởi con người, thiết bị, khuôn mẫu, vật liệu, … thông qua cơ chế phòng ngừa, phát hiện và khắc phục các sai lỗi khi chúng xảy ra Loại hình: P, C
DOWNLOAD

16

Khóa đào tạo: Lean Six Sigma Đai vàng Mã số: LS18
Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, Nhân viên quản lý các bộ phận, Thành viên nhóm dự án Six Sigma, các cá nhân quan tâm đến Six Sigma, các nhân sự liên quan / quan tâm. Thời gian: 3 ngày
Mục đích: Six Sigma Yellow Belt ( 6 Sigma Đai vàng) là khóa học đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ Six Sigma (Đai Vàng, Đai Xanh, Đai Đen) cung cấp những kiến thức nền tảng, giới thiệu những công cụ Six Sigma dành cho các nhân sự hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Giúp cho người tham dự có cái nhìn tổng quát đồng thời Hiểu được những lợi ích và cách thực hiện chương trình Six Sigma, ứng dụng những khái niệm học được vào khu vực được phân công trách nhiệm; Áp dụng các công cụ cải tiến quy trình cơ bản theo mô hình DMAIC Six Sigma cải tiến; Ứng dụng tư duy Six Sigma từng ngày một vào nơi làm việc. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

16

Khóa đào tạo: Lean Six Sigma Đai Xanh Mã số: LS19
Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, Nhân viên quản lý các bộ phận, Thành viên nhóm dự án Six Sigma; Các cá nhân quan tâm đến Six Sigma; Các nhân sự liên quan / quan tâm. Thời gian: 8 ngày
Mục đích: Phương pháp Lean Six Sigma tập trung vào việc nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, loại bỏ lãng phí, giảm thiểu sai sót và cải tiến liên tục. Lean Six sigma được chia ra thành các bậc như đai Vàng, đai Xanh, Đai đen. Lean Six Sigma đai xanh làm việc dưới sự giám sát hoặc hỗ trợ của Lean Six Sigma đai đen, có nhiệm vụ phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng trong suốt quá trình của các dự án 6 sigma với mục tiêu là quản lý quá trình cải tiến ngay từ lúc đầu, khiến khách hàng hài lòng hơn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và lợi nhuận. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

17

Khóa đào tạo: Quản lý sản xuất dành cho Tổ, Đội trưởng - Tiếp cận quản trị tinh gọn Mã số: LS20
Đối tượng: Tổ trưởng / Đội trưởng / Quản đốc; Quản lý kỹ thuật sản xuất; Quản lý thiết bị; Quản lý chất lượng trong sản xuất (IPQC/PQC); Quản lý kế hoạch sản xuất. Thời gian: 3 ngày
Mục đích: Mục tiêu của chương trình đào tạo đặc biệt này là nhằm thay đổi lực lượng quản lý hiện trường từ cố gắng tạo ra sản phẩm sang liên tục cải tiến để tạo ra các sản phẩm tốt hơn, kịp thời hơn, với chi phí thấp hơn trong một môi trường làm việc an toàn và hứng khởi hơn với người lao động. Kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết, phân tích và thảo luận tình huống thực tế và bộ biểu mẫu ứng dụng cho từng lĩnh vực, sau khóa đào tạo các học viên thực sự quan tâm có thể tự tin thực hành 08 Chuyên đề trong phạm vi quản lý của mình. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

Ghi chú: Ký hiệu của loại hình đào tạo P – đào tạo tập trung, C – đào tạo cho từng Công ty.

Nguồn tin: P&Q Solutions

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube