12:53 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » ĐÀO TẠO » Đào tạo ISO 14000/OHSAS 18000

Đào tạo ISO 14000/OHSAS 18000

Thứ bảy - 22/03/2014 14:23 - 12699
    Chia sẻ:
Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Hệ thống quản lý và năng suất chất lượng, P & Q Solutions luôn ưu tiên phát triển và hoàn thiện các dịch vụ đào tạo phong phú về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện ...
PNQ SOLUTIONS

PNQ SOLUTIONS

ĐÀO TẠO ISO 14000/OHSAS 18000

STT

THÔNG TIN VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

01

Khóa đào tạo: Giới thiệu về hệ thống quản lý môi trường dành cho lãnh đạo Mã số: ET01
Đối tượng: Ban lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng ban của đơn vị Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Giới thiệu các lợi ích, cách tiếp cận của ISO 14000 với quản lý môi trường; phương pháp triển khai dự án ISO 14000; và yêu cầu đối với vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong triển khai ISO 14000. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

02

Khóa đào tạo: Nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn iso 14001:2004 Mã số: ET02
Đối tượng: Các cán bộ quản lý các bộ phận, nhân sự tham gia xây dựng Hệ thống quản lý môi trường Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản và các yêu cầu của Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004; các văn bản pháp luật về môi trường cần tuân thủ; xác định và đánh giá các khía cạnh môi trường. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

03

Khóa đào tạo: Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý môi trường theo iso 14001:2004 Mã số: ET03
Đối tượng: Các chuyên gia đánh giá nội bộ hoặc nhân sự sẽ là chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý môi trường Thời gian: 3 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niêm cơ bản và các yêu cầu của Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004; các bước của đánh giá nội bộ bao gồm: lập kế hoạch, chuẩn bị đánh giá, tiến hành đánh giá, báo cáo đánh giá và các hoạt động theo dõi tiếp theo. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

04

Khóa đào tạo: Nhận thức chung về hệ thống quản lý môi trường theo iso 14001:2004 cho nhân viên Mã số: ET04
Đối tượng: Cán bộ công nhân viên tại các bộ phận Thời gian: 0.5 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về môi trường và hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 của Công ty. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

05

Khóa đào tạo: Giới thiệu hệ thống quản lý an toán sức khỏe nghề nghiệp cho lãnh đạo đơn vị Mã số: OT01
Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp; Nhân viên quản lý an toàn & môi trường; Nhân viên quản lý sản xuất Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Giới thiệu các lợi ích, cách tiếp cận của OHSAS 18000 với quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp; phương pháp triển khai dự án OHSAS 18000; và yêu cầu đối với vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong triển khai OHSAS 18000. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

06

Khóa đào tạo: Nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ohsas 18001:2007 Mã số: OT02
Đối tượng: Các cán bộ quản lý các bộ phận, nhân sự tham gia xây dựng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản và các yêu cầu của Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18000; các văn bản pháp luật về an toàn cần tuân thủ Loại hình: P, C
DOWNLOAD

07

Khóa đào tạo: Đánh giá viên nội bộ theo ohsas 18001:2007 Mã số: OT03
Đối tượng: Các nhân viên sẽ trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ OHSAS 18000 Thời gian: 3 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niêm cơ bản và các yêu cầu của Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18000; các bước của đánh giá nội bộ bao gồm: lập kế hoạch, chuẩn bị đánh giá, tiến hành đánh giá, báo cáo đánh giá và các hoạt động theo dõi tiếp theo. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

Ghi chú: Ký hiệu của loại hình đào tạo P – đào tạo tập trung, C – đào tạo cho từng Công ty.

Nguồn tin: P&Q Solutions

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube