17:50 ICT Thứ ba, 20/04/2021
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » ĐÀO TẠO » Đào tạo ISO 14000/OHSAS 18000

Đào tạo ISO 14000/OHSAS 18000

Thứ bảy - 22/03/2014 14:23 - 11757
    Chia sẻ:
Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Hệ thống quản lý và năng suất chất lượng, P & Q Solutions luôn ưu tiên phát triển và hoàn thiện các dịch vụ đào tạo phong phú về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện ...

ĐÀO TẠO ISO 14000/OHSAS 18000

STT

THÔNG TIN VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

01

Khóa đào tạo: Giới thiệu về hệ thống quản lý môi trường dành cho lãnh đạo Mã số: ET01
Đối tượng: Ban lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng ban của đơn vị Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Giới thiệu các lợi ích, cách tiếp cận của ISO 14000 với quản lý môi trường; phương pháp triển khai dự án ISO 14000; và yêu cầu đối với vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong triển khai ISO 14000. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

02

Khóa đào tạo: Nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn iso 14001:2004 Mã số: ET02
Đối tượng: Các cán bộ quản lý các bộ phận, nhân sự tham gia xây dựng Hệ thống quản lý môi trường Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản và các yêu cầu của Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004; các văn bản pháp luật về môi trường cần tuân thủ; xác định và đánh giá các khía cạnh môi trường. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

03

Khóa đào tạo: Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý môi trường theo iso 14001:2004 Mã số: ET03
Đối tượng: Các chuyên gia đánh giá nội bộ hoặc nhân sự sẽ là chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý môi trường Thời gian: 3 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niêm cơ bản và các yêu cầu của Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004; các bước của đánh giá nội bộ bao gồm: lập kế hoạch, chuẩn bị đánh giá, tiến hành đánh giá, báo cáo đánh giá và các hoạt động theo dõi tiếp theo. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

04

Khóa đào tạo: Nhận thức chung về hệ thống quản lý môi trường theo iso 14001:2004 cho nhân viên Mã số: ET04
Đối tượng: Cán bộ công nhân viên tại các bộ phận Thời gian: 0.5 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về môi trường và hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 của Công ty. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

05

Khóa đào tạo: Giới thiệu hệ thống quản lý an toán sức khỏe nghề nghiệp cho lãnh đạo đơn vị Mã số: OT01
Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp; Nhân viên quản lý an toàn & môi trường; Nhân viên quản lý sản xuất Thời gian: 1 ngày
Mục đích: Giới thiệu các lợi ích, cách tiếp cận của OHSAS 18000 với quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp; phương pháp triển khai dự án OHSAS 18000; và yêu cầu đối với vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong triển khai OHSAS 18000. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

06

Khóa đào tạo: Nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ohsas 18001:2007 Mã số: OT02
Đối tượng: Các cán bộ quản lý các bộ phận, nhân sự tham gia xây dựng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Thời gian: 2 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản và các yêu cầu của Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18000; các văn bản pháp luật về an toàn cần tuân thủ Loại hình: P, C
DOWNLOAD

07

Khóa đào tạo: Đánh giá viên nội bộ theo ohsas 18001:2007 Mã số: OT03
Đối tượng: Các nhân viên sẽ trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ OHSAS 18000 Thời gian: 3 ngày
Mục đích: Cung cấp cho học viên những khái niêm cơ bản và các yêu cầu của Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18000; các bước của đánh giá nội bộ bao gồm: lập kế hoạch, chuẩn bị đánh giá, tiến hành đánh giá, báo cáo đánh giá và các hoạt động theo dõi tiếp theo. Loại hình: P, C
DOWNLOAD

Ghi chú: Ký hiệu của loại hình đào tạo P – đào tạo tập trung, C – đào tạo cho từng Công ty.

Nguồn tin: P&Q Solutions

 
Kế hoạch đào tạo năm 2020
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube