12:51 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » ĐÀO TẠO ONLINE » Khóa 5 - Chất lượng và Quản lý Chất lượng

KHÓA 5 - CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Chủ nhật - 10/12/2017 09:09 - 832
    Chia sẻ:
Khóa đào tạo Đào tạo Quản lý chất lượng do P&Q Solutions chia sẻ được chia thành 9 Video Clips. Phần 1 – Sai lỗi chất lượng & Lãng phí ... . Phần 2 – Chất lượng & Đa giác chất lượng ....
 
Đào tạo Quản lý chất lượng: Clip 01 - Sai lỗi chất lượng & Lãng phí
Phần 1 – Sai lỗi chất lượng và Lãng phí là một trong những động lực đầu tiên và cơ bản thúc đẩy các tổ chức theo đuổi các nỗ lực quản lý chất lượng hướng đến việc đáp ứng yêu cầu chất lượng, thỏa mãn khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động.
(Show/Hide) Đọc thêm ...

Nội dung trong Phần 1 – Các sai lỗi chất lượng không chỉ gây ra những tổn thất hữu hình, trước mắt với tổ chức mà còn gây ra những thiệt hại vô hình cho cả tổ chức và các cá nhân liên quan, trong đó uy tín của các cá nhân là yếu tố đầu tiên bị ảnh hưởng.

Các sáng kiến quản lý và cải tiến chất lượng, vì thế không chỉ giúp doanh nghiệp trở nên tốt hơn, đáng tin cậy hơn mà, đầu tiên, giúp cho các cá nhân và bộ phận trở nên đáng tin cậy và có chất lượng hơn.

"What can go wrong will go wrong!". Clip chia sẻ quan điểm của P&Q Solutions trong chủ động xác định và phòng ngừa sai lỗi chất lượng trong hoạt động của tổ chức, qua đó tạo ra hiệu quả cao trong hoạt động!.

 
Đào tạo Quản lý chất lượng: Clip 02 - Chất lượng & Đa giác chất lượng
Phần 2 – Khái niệm chất lượng không chỉ được hiểu theo diện hẹp về sản phẩm, dịch vụ mà còn bao gồm chất lượng của các hoạt động nói chung. Mô hình Đa giác chất lượng của P&Q Solutions cung cấp môt tiếp cận đơn giản và rõ ràng về khái niệm chất lượng với các yếu tố "Đặc tính", "Yêu cầu" và "Mức độ phù hợp".
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Nội dung trong Phần 2 – Việc phân tích đa giác chất lượng luôn là điểm khởi đầu của mọi nỗ lực quản lý chất lượng, dù là chất lượng sản phẩm, dịch vụ hay hoạt động.
 
Đào tạo Quản lý chất lượng: Clip 03 - Các Yếu tố tác động & Trọng điểm chất lượng
Phần 3 – Trong quản lý chất lượng, việc xác định rõ và theo đuổi hai mục đích chính là PHÙ HỢP và ỔN ĐỊNH giúp các hoạch định chất lượng có được sự nhất quán và hiệu quả.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Nội dung trong Phần 3 – Videp Clip này được trích từ nội dung Chương trình đào tạo Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 cho các cán bộ quản lý. Với thời lượng trong khoảng 15 phút, các chủ đề được thảo luận bao gồm các yếu tố tác động đến chất lượng, khái niệm và việc theo đuổi sự PHÙ HỢP & ỔN ĐỊNH của chất lượng.
 
Đào tạo Quản lý chất lượng: Clip 04 - Khái niệm và Chức năng của Quản lý chất lượng
Phần 4 – Quản lý chất lượng được định nghĩa là "Các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về mặt chất lượng" - ISO 9000.
(Show/Hide) Đọc thêm ...

Nội dung trong Phần 4 – Theo định nghĩa này thì Quản lý chất lượng có hai chức năng chính là Định hướng và Kiểm soát chất lượng với đặc điểm là các hoạt động có phối hợp.

Clip 04 của series Video clips về Quản lý chất lượng phân tích khái niệm và hai chức năng của Quản lý chất lượng.

Các Clips 04, 05 sẽ phân tích các tiếp cận cơ bản của quản lý chất lượng như "Tam giác chất lượng", "Triết lý ngăn ngừa", "Tiếp cận quá trình", "Vòng tròn PDSA & PDCA".

 
Đào tạo Quản lý chất lượng: Clip 05 - Duy trì cân bằng Tam giác chất lượng
Phần 5 – Mọi nỗ lực quản lý chất lượng của tổ chức đều tập trung vào giải quyết 3 nhóm giải pháp chính: Tăng cường nhận thức chất lượng, Tiêu chuẩn hóa hoạt động chất lượng và Đo lường chất lượng - bao gồm xác lập mục đích và đánh giá kết quả. Trong ba nhóm giải pháp này thì Nhận thức được coi là nền tảng, Tiêu chuẩn hóa mang lại sự ổn định và Đo lường thúc đẩy triển khai chiến lược và cải tiến.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Nội dung trong Phần 5 – Mỗi tổ chức ở những giải đoạn khác nhau có thể có sự ưu tiên khác nhau cho các nhóm giải pháp này, tuy vậy luôn phải duy trì sự cân bằng động duy trì tính nhất quán của quản lý chất lượng, theo đuổi được mục đích và đảm bảo tính bền vững.
 
Đào tạo quản lý chất lượng: Clip 06 - Triết lý ngăn ngừa cho mục tiêu Đúng ngay từ lần đầu tiên
Phần 6 – Trong quản lý chất lượng, nếu tổ chức có thể nỗ lực để những sai lỗi đã xảy ra không còn lặp lại thì đó cũng là một thành công. Tuy vậy, chờ cơ hội học hỏi trên sai lỗi sẽ làm cho tổ chức trở nên "không còn chỗ cho các vết sẹo mới". Vì vậy, tinh thần cốt lõi của Quản lý chất lượng là Ngăn ngừa thay vì khắc phuc - nhất quán với tiếp cận quản lý rủi ro trong ISO 9001:2015.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Nội dung trong Phần 6 – Có theo đuổi quan điểm ngăn ngừa hơn khắc phục, tổ chức mới có thể đạt được tinh thần "Làm đúng ngay từ lần đầu tiên".
 
Đào tạo Quản lý chất lượng: Clip 07 - Tiếp cận quản lý theo quá trình
Phần 7 – Tiếp cận theo quá trình là một trong ba trụ cột trong quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015. Thấu hiểu các hoạt động như là một tập hợp các quá trình có tương tác nhằm biến đổi đầu vào thành đầu ra giúp quản lý một cách có hiệu quả từng hoạt động, yếu tố và các mối quan hệ của chúng trong tạo ra kết quả mong đợi.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Nội dung trong Phần 7 – Tiếp cận quản lý quá trình trong tổ chức giúp thúc đẩy sự thấu hiểu lẫn nhau và phối kết hợp trong mối quan hệ khách hàng và nhà cung ứng nội bộ. Đây là một trong những nền tảng cho hoạt động nhóm và quản lý liên chức năng.
 
Đào tạo Quản lý chất lượng: Clip 08 - Vòng tròn PDSA Vs PDCA
Phần 8 – Trong khi vòng tròn quản lý P-D-C-A (Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Điều chỉnh) đã được biết đến khá rộng rãi thì người anh em của nó là P-D-S-A (Lập kế hoạch - Thực hiện - Nghiên cứu - Điều chỉnh) lại ít được biết đến.
(Show/Hide) Đọc thêm ...

Nội dung trong Phần 8 – PDCA là nền tảng cơ bản của quản lý nói chung và quản lý chất lượng nói riêng, được nhiều người biết đến nhưng trong phần lớn các trường hợp lại không thực sự được hiểu đúng, thực hiện đúng và kiên trì theo đuổi. Vận hành PDCA giúp các hoạt động, và vì vậy cả tổ chức, thích nghi được với các thay đổi và tích lũy được các tri thức mới phát triển, kết quả cải tiến để tổ chức luôn đi về phía trước.

PDSA là chu trình gắn với giai đoạn hoạch định và thử nghiệm trước khi các bố trí tổ chức và kiểm soát hoạt động được phê duyệt và vận hành. Chu trình PDSA được thực hiện trước cho đến khi xác nhận được biện pháp tổ chức và kiểm soát hoạt động, sau đó mới đến vận hành PDCA. PDSA giúp tổ chức có thể nghiên cứu, thử nghiệm và hoạch định một cách đáng tin cậy trước khi triển khai chính thức/hàng loạt.

Nhìn ở một góc độ khác, PDSA hướng đến việc LÀM ĐÚNG NGAY TỪ LẦN ĐẦU TIÊN, còn PDCA hướng đến việc LÀM ĐÚNG CÁC LẦN TIẾP THEO và CẢI TIẾN LIÊN TỤC.

 
Đào tạo Quản lý chất lượng: Clip 09 - Tiếp cận Quản lý rủi ro và Tổng hợp
Phần 9 – Tiếp cận quản lý rủi ro là một trong ba trụ cột chính trong Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015. Thay thế cho Hành động phòng ngừa được đề cập trong các phiên bản trước của tiêu chuẩn ISO 9001, Tiếp cận quản lý rủi ro và cơ hội được trông chờ mang lại một tiếp cận chủ động và hiệu quả hơn trong xác định, đánh giá và triển khai đối sách giải quyết.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Nội dung trong Phần 9 – Trong thực hành quản lý chất lượng, trong khi các công cụ cho phân tích và giải quyết rủi ro có thể có rất nhiều, thì phần lớn các trường hợp, sự hiệu quả của việc giải quyết rủi ro và cơ hội lại phụ thuộc vào tư duy và cách tiếp cận mà trên nền tảng đó các công cụ được áp dụng.
 

Nguồn tin: P&Q Solutions

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube