12:13 ICT Thứ sáu, 09/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » ĐÀO TẠO ONLINE » Khóa 4 – Đào tạo Thư ký ISO chuyên nghiệp

KHÓA 4 - THƯ KÝ ISO 9001:2015 CHUYÊN NGHIỆP

Thứ tư - 18/10/2017 14:13 - 1166
    Chia sẻ:
Trên cơ sở đúc kết thực tiễn kinh nghiệm tư vấn và đào tạo về HTQLCL theo ISO 9001 cùng với các nghiên cứu lý thuyết quản trị doanh nghiệp, P&Q Solutions đã phát triển và cung cấp Khóa đào tạo “THƯ KÝ ISO CHUYÊN NGHIỆP” với 14 chủ đè là những mảng công việc chính của một Thư ký / Đièu phối viên ISO trong doanh nghiệp nhằm bổ sung năng lực và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của công việc này. Chúng tôi trân trọng giới thiệu một số clip được trích ra từ khóa đào tạo để gửi đến quý vị và các bạn.
 
Thư ký ISO Chuyên nghiệp – Hoạch định phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, đặc biệt là hoạch định phạm vi, là một phần quan trọng trong xây dựng và quản lý một hệ thống quản lý. Đây cũng là một nhiệm vụ chính của Thư ký / Điều phối viên ISO tại các doanh nghiệp.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Module 03 của Chương trình đào tạo Thư ký ISO chuyên nghiệp của P&Q Solutions hướng dẫn các nội dung, nguyên tắc và công cụ áp dụng cho việc quản lý phạm vi và cấu hình của Hệ thống quản lý chất lượng.
 
Thư ký ISO chuyên nghiệp - Nguyên tắc & Mẹo thực thi đánh giá nội bộ - P3
Các nguyên tắc và mẹo thực thi đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 là một trong những nội dung của Module "Quản lý đánh giá nội bộ và tạo giá trị" - Một trong 14 Module của Khóa đào tạo Thư ký ISO chuyên nghiệp
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Thư ký / Điều phối viên ISO, với chức năng tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến HTQLCL, có vai trò hết sức quan trong trong đảm bảo tính thích hợp, thỏa đáng và hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng. Thực tế cho thấy các nhân sự được phân công làm Thư ký / Điều phối viên ISO thường không có được nền tảng năng lực phù hợp cho để thực hiện một cách hiệu quả công việc của vị trí và vai trò của mình. Điều này thường dẫn đến sự yếu kém và thiếu hiệu quả trong vận hành và quản lý HTQLCL.
Trên cơ sở đúc kết thực tiễn kinh nghiệm tư vấn và đào tạo về HTQLCL theo ISO 9001 cùng với các nghiên cứu lý thuyết quản trị doanh nghiệp, P&Q Solutions đã phát triển và cung cấp Khóa đào tạo “THƯ KÝ ISO CHUYÊN NGHIỆP” để giải quyết những điểm hạn chế ở trên.
Kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ nắm bắt được và có khả năng thực hành 13 lĩnh vực kiến thức và thực hành cơ bản trong quản lý HTQLCL của doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự thích hợp, thỏa đáng, hiệu lực của HTQLCL và thúc đẩy tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.

Nguồn tin: P&Q Solutions

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube