13:23 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » ĐÀO TẠO ONLINE » Khóa 3 – Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

KHÓA 3 – ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Thứ ba - 06/10/2015 10:54 - 1713
    Chia sẻ:
Khóa đào tạo ISO Online 03 do P&Q Solutions chia sẻ có chủ đề “Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008” nhằm cung cấp các khái niệm, trình tự, phương pháp và kỹ năng hoạch định và thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ. Khóa đào tạo được chia thành ba Video Clips
 
Đào tạo ISO 03 – Phần 1 – Tổng quan về đánh giá nội bộ
Phần 1 – Tổng quan về đánh giá nội bộ, giới thiệu các khái niệm, mục đích, nguyên tắc, đối tượng của hoạt động đánh giá nội bộ nhằm tăng cường tính mục đích và hiệu quả trong thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Phần 1 – Tổng quan về đánh giá nội bộ, giới thiệu các khái niệm, mục đích, nguyên tắc, đối tượng của hoạt động đánh giá nội bộ nhằm tăng cường tính mục đích và hiệu quả trong thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng.
 
Đào tạo ISO 03 – Phần 2 – Hoạch định và chuẩn bị đánh giá nội bộ
Phần 2 – Hoạch định và Chuẩn bị đánh giá nội bộ, giới thiệu và phân tích các yếu tố của hai công đoạn đầu tiên trong hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng là Hoạch định và Chuẩn bị đánh giá nội bộ
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Phần 2 – Hoạch định và Chuẩn bị đánh giá nội bộ, giới thiệu và phân tích các yếu tố của hai công đoạn đầu tiên trong hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng là Hoạch định và Chuẩn bị đánh giá nội bộ.
 
Đào tạo ISO 03 – Phần 3 – Thực hiện đánh giá nội bộ
Phần 3 – Thực hiện đánh giá nội bộ, bao gồm các nội dung hướng dẫn về các bước, phương pháp, kỹ năng và lưu ý trong quá trình đánh giá nội bộ. Các vấn đề được đề cập giúp học viên hiểu và có thể thực hành các bước từ xem xét và lấy mẫu, thu thập thông tin và đánh giá bằng chứng, xác định phát hiện và thiết lập báo cáo, theo dõi khắc phục và xác nhận hiệu lực của các đối sách áp dụng đối với các điểm phát hiện trong đánh giá nội bộ
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Phần 3 – Thực hiện đánh giá nội bộ, bao gồm các nội dung hướng dẫn về các bước, phương pháp, kỹ năng và lưu ý trong quá trình đánh giá nội bộ. Các vấn đề được đề cập giúp học viên hiểu và có thể thực hành các bước từ xem xét và lấy mẫu, thu thập thông tin và đánh giá bằng chứng, xác định phát hiện và thiết lập báo cáo, theo dõi khắc phục và xác nhận hiệu lực của các đối sách áp dụng đối với các điểm phát hiện trong đánh giá nội bộ.

Nguồn tin: P&Q Solutions

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube