11:45 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » ĐÀO TẠO ONLINE » Khóa 2 – Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008

KHÓA 2 – DIỄN GIẢI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Thứ ba - 06/10/2015 09:26 - 1450
    Chia sẻ:
Khóa đào tạo ISO Online 02 do P&Q Solutions chia sẻ có chủ đề “Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008” nhằm cung cấp các phân tích và diễn giải từng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Khóa đào tạo được chia thành sáu Video Clips.
 
Đào tạo ISO 02 – Phần 1 –Phần 4 – Hệ thống quản lý chất lượng
Phần 1 – Diễn giải Phần 4 Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các yêu cầu chung với Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng. Phần này cũng diễn giải các yêu cầu về tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng, sổ tay chất lượng, kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Phần 1 – Diễn giải Phần 4 Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các yêu cầu chung với Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng. Phần này cũng diễn giải các yêu cầu về tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng, sổ tay chất lượng, kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ.
 
Đào tạo ISO 02 – Phần 2 –Phần 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo
Phần 2 – Diễn giải Phần 5 Trách nhiệm của lãnh đạo bao gồm phân tích và diễn giải các yêu cầu về Cam kết của lãnh đạo, Hướng vào khách hàng, Chính sách chất lượng, Hoạch định hệ thống chất lượng, Trách nhiệm – quyền hạn – trao đổi thông tin và Xem xét của lãnh đạo.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Phần 2 – Diễn giải Phần 5 Trách nhiệm của lãnh đạo bao gồm phân tích và diễn giải các yêu cầu về Cam kết của lãnh đạo, Hướng vào khách hàng, Chính sách chất lượng, Hoạch định hệ thống chất lượng, Trách nhiệm – quyền hạn – trao đổi thông tin và Xem xét của lãnh đạo.
 
Đào tạo ISO 02 – Phần 3 –Phần 6 – Quản lý nguồn lực
Phần 3 – Diễn giải Phần 6 Quản lý nguồn lực giới thiệu, diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn về cung cấp nguồn lực, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Phần 3 – Diễn giải Phần 6 Quản lý nguồn lực giới thiệu, diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn về cung cấp nguồn lực, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc.
 
Đào tạo ISO 02 – Phần 4 –Phần 7 – Tạo sản phẩm 01
Phần 4 – Diễn giải Phần 7 Tạo sản phẩm 01, bao gồm các nội dung diễn giải và phân tích các yêu cầu về Hoạch định quá trình tạo sản phẩm, Các quá trình liên quan đến khách hàng và Thiết kế và phát triển sản phẩm.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Phần 4 – Diễn giải Phần 7 Tạo sản phẩm 01, bao gồm các nội dung diễn giải và phân tích các yêu cầu về Hoạch định quá trình tạo sản phẩm, Các quá trình liên quan đến khách hàng và Thiết kế và phát triển sản phẩm.
 
Đào tạo ISO 02 – Phần 5 –Phần 7 – Tạo sản phẩm 02
Phần 5 – Diễn giải Phần 7 Tạo sản phẩm 02, bao gồm các nội dung diễn giải và phân tích các yêu cầu về Mua hàng, Sản xuất và cung cấp dịch vụ và Kiểm soát thiết bị đo lường.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Phần 5 – Diễn giải Phần 7 Tạo sản phẩm 02, bao gồm các nội dung diễn giải và phân tích các yêu cầu về Mua hàng, Sản xuất và cung cấp dịch vụ và Kiểm soát thiết bị đo lường.
 
Đào tạo ISO 02 – Phần 6 –Phần 8 – Đo lường Phân tích Cải tiến
Phần 6 – Diễn giải Phần 8 Đo lường Phân tích Cải tiến, giới thiệu, diễn giải và phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn về Khái quát về đo lường – phân tích – cải tiến, Đo lường thỏa mãn khách hàng, Đánh giá nội bộ, Đo lường quá trình, Đo lường sản phẩm, Kiểm soát sản phẩm không phù hợp, Phân tích dữ liệu và Cải tiến.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Phần 6 – Diễn giải Phần 8 Đo lường Phân tích Cải tiến, giới thiệu, diễn giải và phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn về Khái quát về đo lường – phân tích – cải tiến, Đo lường thỏa mãn khách hàng, Đánh giá nội bộ, Đo lường quá trình, Đo lường sản phẩm, Kiểm soát sản phẩm không phù hợp, Phân tích dữ liệu và Cải tiến.

Nguồn tin: P&Q Solutions

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube