12:18 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » ĐÀO TẠO ONLINE » Khóa 1 – Nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008

KHÓA 1 - NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008

Thứ ba - 06/10/2015 09:25 - 2050
    Chia sẻ:
Khóa đào tạo ISO Online 01 do P&Q Solutions chia sẻ có chủ đề “Nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008”. Khóa đào tạo được chia thành hai Video Clips. Phần 1 – Giới thiệu tổng quan về chất lượng ... . Phần 2 – Giới thiệu các nội dung về Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng ....
 
Đào tạo ISO 01 – Phần 1 – Tổng quan về quản lý chất lượng
Phần 1 – Tổng quan về quản lý chất lượng bao gồm giới thiệu tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng trong hệ thống hành chính nhà nước, khái niệm và trọng điểm về chất lượng, khái niệm và các tiếp cận của quản lý chất lượng – bao gồm mô hình quá trình, vòng tròn P-D-C-A và tiếp cận quản lý rủi ro trong quản lý chất lượng.
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Nội dung trong Phần 1 – Tổng quan về quản lý chất lượng bao gồm giới thiệu tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng trong hệ thống hành chính nhà nước, khái niệm và trọng điểm về chất lượng, khái niệm và các tiếp cận của quản lý chất lượng – bao gồm mô hình quá trình, vòng tròn P-D-C-A và tiếp cận quản lý rủi ro trong quản lý chất lượng.
 
Đào tạo ISO 01 – Phần 2 – Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008
Phần 2 – Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 giới thiệu các nội dung về Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008, các tiêu chuẩn chính trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và 8 nguyên lý trong quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008
(Show/Hide) Đọc thêm ...
Nội dung trong Phần 2 – Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 giới thiệu các nội dung về Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008, các tiêu chuẩn chính trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và 8 nguyên lý trong quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008.
 

Nguồn tin: P&Q Solutions

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube