21:28 ICT Thứ bảy, 10/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » .

LEAN SIX SIGMA MARATHON 2019 được hoàn thiện với 14 chuyên đề, tập trung vào việc nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo thêm giá trị cho khách hàng nhưng lại làm tăng chi phí trong chuỗi các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ của tổ chức, song song với loại bỏ các biến động trong quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm thông qua chu trình DMAIC (Define  Xác định, Measure - Đo lường, Analyse - Phân tích, Improve - Cải tiến, và Control - Kiểm soát).
LMM 2019 - P1 - DOT PHA TU DUY
LMM 2019 - P2 - JIT & DONG CHAY LIEN TUC
LMM 2019 - P3 - CO CHE KEO & HE THONG TIEP VAN
LMM 2019 - P4 - CHUYEN DOI NHANH TRONG SAN XUAT - SMED
LMM 2019 - P5 - JIDOKA & KHONG LOI CHAT LUONG
LMM 2019 - P6 - CONG VIEC TIEU CHUAN
LMM 2019 - P7 - TRIEN KHAI SAN PHAM MOI
LMM 2019 - P8 - 5S HIEU QUA
LMM 2019 - P9 - NHA MAY TRUC QUAN
LMM 2019 - P10 - BAO TRI NANG SUAT TONG THE
LMM 2019 - P11 - GIAI QUYET VAN DE
LMM 2019 - P12 - KAIZEN & DMAIC
LMM 2019 - P13 - VSM & LEAN SCORECARDS
LMM 2019 - P14 - CHUYEN DOI & LUA CHON CHIEN LUOC


 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube