23:27 ICT Thứ hai, 20/03/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » .LỊCH ĐÀO TẠO TẬP TRUNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

(TẠI HÀ NỘI)
 
TT Khóa đào tạo Thời gian Học phí
(VNĐ/người)
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
1 Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 3 ngày

1.800.000

11-13/07   19-21/09   07-09/11                  
2 Đánh giá nội bộ cho mục đích cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 1 ngày

800.000

  03/08   05/10                  07/12
3 Nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ quản lý HTQLCL 3 ngày

1.800.000

  22-24/08                  24-26/10    
4 Quản lý chất lượng theo mục tiêu 1 ngày

800.000

20/07                  14/09                  02/11 14/12
5 Xây dựng Hệ thống đo lường và Quản lý năng suất trong doanh nghiệp 2 ngày

1.500.000

                   27-28/09   15-16/11  
6 Quản lý và cắt giảm chi phí chất lượng 2 ngày

1.500.000

30-31/07     29-30/10 26-27/11  
7 Thực hành tốt 5S để cắt giảm chi phí và tăng năng suất 1 ngày

1.000.000

06/07 31/08   12/10   21/12
8 Thất thoát vô hình trong hoạt động của doanh nghiệp: Nhận diện và loại bỏ 1 ngày

1.000.000

27/07 30/08   11/10   20/12
9 TPM – Bảo trì năng suất tổng thể 1 ngày

1.000.000

  10/08 13/09   22/11  
10 Phương pháp triển khai Kaizen 1 ngày

1.000.000

    07/09 19/10   06/12

Liên hệ để biết thêm chi tiết:   (1) Ms. Bùi Huệ - ĐT: 982 607 470 – Email: buihue@pnq.com.vn
                                                      (2) Ms. Trương Thanh Hòa – ĐT: 0912 011 201 – Email: thanhhoa@pnq.com.vn


 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube