21:38 ICT Thứ bảy, 10/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » .

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TẬP TRUNG NĂM 2018
 
TT
Tên khóa đào tạo
Mã hiệu
Thời lượng
Học phí/ người (đồng)
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
1
Lean Six sigma đai vàng
LSY
03 ngày 
6.000.000
 
 
 
 
 
2
Lean Six sigma đai xanh
LSG
08 ngày 
16.000.000
 
 
 
 
 
2-4 & 9-11
& 16-17/8
3
Lean Manufacturing Marathon: Từ Đột phá Tư duy đến Thực thi (*)
LMM
03 ngày 
8.000.000
 
 
 
 
 
4
Cải tiến Hiện trường Sản xuất – Gemba Kaizen
GKZ
04 ngày 
7.000.000
 
 
12 -13 &
19-20/5
 
 
 
5
Tổ trưởng và Quản lý sản xuất
SFL
03 ngày 
4.500.000
 
 
 
 
 
22-24/8
6
7 Công cụ thống kê
QCO
03 ngày 
4.500.000
 
 
 
 
11-13/7
 
7
7 Công cụ chất lượng mới
QCN
03 ngày 
4.500.000
 
 
 
 
18-20/7
 
8
Thực hành tốt 5S trong Văn phòng
O5S
01 ngày 
1.500.000
 
4/5
 
 
 
9
Thực hành tốt 5S trong Nhà máy sản xuất
F5S
02 ngày 
3.000.000
 
 
 
 
 
10
Thực hành Bảo trì Năng suất tổng thể
TPM
02 ngày 
3.000.000
 
 
 
13-14/6
 
 
11
Thực hành Chuyển đổi nhanh trong Sản xuất
SMED
02 ngày 
3.000.000
 
 
 
 
26-27/7
 
12
Thực hành Công việc tiêu chuẩn trong Nhà máy sản xuất
FSW
02 ngày 
3.000.000
 
 
 
 
 
29-30
13
Thực hành 5 Why và Giải quyết vấn đề
PPS
02 ngày 
3.000.000
 
 
 
26-28
 
 
14
Huấn luyện giảng viên nội bộ
TOT
03 ngày 
4.500.000
 
 
 
 
 
 
15
Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
IQA
03 ngày 
3.000.000
 
 
 
 
 
16
Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng và môi trường theo ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
IAT
03 ngày 
3.500.000
 
18-20/4
 
 
 
 
17
Thư ký ISO 9001:2015 chuyên nghiệp
ISC
04 ngày 
6.000.000
 
 
 
22-23 &
29 -30/6
 
 

Thông tin liên hệ
Ms. Hà Thúy -  0984 545 795, E: hathuy@pnq.com.vn;
Ms. Bùi Huệ -  0904 606 995, E: buihue@pnq.com.vn;
Ms. Vũ Duyên  - 0902 254 889, E: vuduyen@pnq.com.vn

Địa điểm đào tạo
P&Q SOLUTIONS CO. LTD
Tầng 3, số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
ĐT: 0243 793 0696  Fax: 024 3 793 0695
 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube