10:29 EST Thứ ba, 20/02/2018
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Sự kiện qua ảnh

Hoạt động tập thể 13 photos | 845 view

2008 - Nghỉ hè tại Tuần Châu, Hạ Long

2010 - Ngày lễ Gia đình - Family Day

2010 - Thăm Cố đô Huế

2010 - Thăm đỉnh Hải Vân

2012 - Du lịch Hồ Ba Bể

2013 - Ngày Lễ Gia đình - Family Day

2013 - Du Xuân tại Đền Trần - Nam Định

2014 - Gia đình P&Q Solutions nghỉ hè tại Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

2014-Gia đình P&Q Solutions về với Ngã Ba Đồng Lộc

2015 - Dấu ấn ngày hội gia đình P & Q, đảo Quan Lạn

2015 - Kỳ nghỉ hè sôi động

2015 - Đền Hùng, điểm đến du xuân đầu năm

2016 - Du xuân Đền Tranh
 
Thông báo thực tập viên tư vấn Iso
5S trong sản xuất
Kế hoạch đào tạo năm 2017
IQA
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube