02:32 ICT Thứ tư, 08/04/2020
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Sự kiện qua ảnh

Hoạt động chuyên môn 33 photos | 2255 view

2004 - Đào tạo ISO tại Interflour

2005 - Đào tạo nâng cao Đánh giá nội bộ - Hà Nội

2006 - Đào tạo QKPIs - Hà Nội

2007 - Đào tạo QKPIs - TP. HCM

2008 - Lễ trao chứng chỉ ISO 14000 Eurowindow

2009 - Đào tạo OHSAS - TP. HCM

2010 - Hoi thao "Phát triển năng suất chất lượng bền vững"

2011 - Đào tạo quản lý sản xuất tại Long Hải

2011 - Đào tạo Đánh giá nội bộ tại Thép Hòa Phát

2012 - Đào tạo Đánh giá nội bộ tại Honda Vietnam

2013 - Đào tạo Nhận diện và Loại bỏ 7 lãng phí theo Lean Manufacturing

2013 - Đào tạo Thực hành tốt 5S để Giảm lãng phí và Tăng năng suất

2014 - Trại đào tạo Lean Manufacturing Marathon 01: Từ Đột phá Tư duy đến Thực thi

2014 - LeanTalks Series: Cafe và Thảo luận hằng tháng về Lean Manufacturing vào các Chủ nhật cuối tháng

2014-Lean Manufacturing Marathon 02: Tư chuyển đổi tư duy đến thực thi

2015 - Cosmos - Một điểm đến trên chặng đường Marathon cùng P&Q

2015 - Đào tạo 5S trong sản xuất tại Công ty CP

2015 - Đào tạo 7 công cụ QC, SPCs, kế hoạch kiểm soát và Poka Yoke

2015 - Lean Manufacturing marathon tại Công ty Nam Dược

2015- Đào tạo 5S cho khối văn phòng
 
Kế hoạch đào tạo năm 2020
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube