10:29 EST Thứ ba, 20/02/2018
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Sự kiện qua ảnh

Hoạt động chuyên môn 26 photos | 1151 view

2004 - Đào tạo ISO tại Interflour

2005 - Đào tạo nâng cao Đánh giá nội bộ - Hà Nội

2006 - Đào tạo QKPIs - Hà Nội

2007 - Đào tạo QKPIs - TP. HCM

2008 - Lễ trao chứng chỉ ISO 14000 Eurowindow

2009 - Đào tạo OHSAS - TP. HCM

2010 - Hoi thao "Phát triển năng suất chất lượng bền vững"

2011 - Đào tạo quản lý sản xuất tại Long Hải

2011 - Đào tạo Đánh giá nội bộ tại Thép Hòa Phát

2012 - Đào tạo Đánh giá nội bộ tại Honda Vietnam

2013 - Đào tạo Nhận diện và Loại bỏ 7 lãng phí theo Lean Manufacturing

2013 - Đào tạo Thực hành tốt 5S để Giảm lãng phí và Tăng năng suất

2014 - Trại đào tạo Lean Manufacturing Marathon 01: Từ Đột phá Tư duy đến Thực thi

2014 - LeanTalks Series: Cafe và Thảo luận hằng tháng về Lean Manufacturing vào các Chủ nhật cuối tháng

2014-Lean Manufacturing Marathon 02: Tư chuyển đổi tư duy đến thực thi

2015 - Cosmos - Một điểm đến trên chặng đường Marathon cùng P&Q

2015 - Đào tạo 5S trong sản xuất tại Công ty CP

2015 - Đào tạo 7 công cụ QC, SPCs, kế hoạch kiểm soát và Poka Yoke

2015 - Lean Manufacturing marathon tại Công ty Nam Dược

2015- Đào tạo 5S cho khối văn phòng
 
Thông báo thực tập viên tư vấn Iso
5S trong sản xuất
Kế hoạch đào tạo năm 2017
IQA
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube